Skip Navigation Links
דף הבית
יואל גבע
בני גורן
גבי יקואל
אתי עוזרי ויצחק שלו
אדית כהן ומריאן רוזנפלד
בגרויות במתמטיקה
מאגר 3 יחידות
צור קשר
שתף ב:
חדשות קיבינימטיקה

אנו כאן מעל 7 שנים וצברנו עד כה 60,000 פתרונות מלאים במתמטיקה ופיזיקה.

נמשיך גם השנה להעלות פתרונות לבקשתכם בנאמנות ומקצועיות.

תוכלו למצא עבודות קיץ פתורות באתר.בהצלחה

 ליחצו כאן לפרטים והסבר בנושא ההרשמה

דף הבית >> בני גורן >>מתמטיקה חלק א שאלונים 804 806 -בני גורן
בני גורן > מתמטיקה חלק א שאלונים 804 806 -בני גורן
שאלות בעמוד 16 | 2  |   17  |  

שאלות בעמוד 17 | 26  |   47  |   48  |   49  |   50  |  

שאלות בעמוד 20 | 22 עד 25  |  

שאלות בעמוד 21 | שאלות 31 עד 33  |   45  |   שאלות 47-48  |   שאלות 51-52  |   55  |  

שאלות בעמוד 23 | 1-7  |   13-19  |   21-28  |   29-32  |   33-36  |   37-39  |  

שאלות בעמוד 24 | 55  |  

שאלות בעמוד 28 | 56 עד 57  |  

שאלות בעמוד 29 | שאלות 80 עד 81  |  

שאלות בעמוד 34 | 27  |   34 עד 35  |   36 עד 42  |  

שאלות בעמוד 35 | שאלות 80 עד 87  |  

שאלות בעמוד 36 | 120  |   132  |   135  |   136  |   137  |   138  |  

שאלות בעמוד 37 | 148  |   154  |   156  |   157  |   158  |  

שאלות בעמוד 45 | 39  |   40  |  

שאלות בעמוד 50 | 9  |  

שאלות בעמוד 52 | 10  |   13  |  

שאלות בעמוד 54 | 9  |   11  |   14  |   15  |  

שאלות בעמוד 55 | 16  |  

שאלות בעמוד 57 | 17  |   18  |   19  |  

שאלות בעמוד 59 | 19  |   30  |  

שאלות בעמוד 67 | 36  |   37  |  

שאלות בעמוד 68 | 39  |  

שאלות בעמוד 74 | 14  |   17  |   18  |   24  |   34  |  

שאלות בעמוד 75 | 37  |   39  |   40  |   47  |   49  |   54  |   58  |  

שאלות בעמוד 76 | 60  |   69  |   70  |   77  |  

שאלות בעמוד 77 | 80  |  

שאלות בעמוד 80 | 13  |   14  |   15  |   16  |   17  |   18  |   19  |   25  |   27  |   33  |  

שאלות בעמוד 83 | 10  |   15  |   19  |   21  |   23  |   25  |   27  |   28  |   29  |   30  |   33  |   34  |   35  |   36  |   37  |   40  |   42  |   43  |  

שאלות בעמוד 84 | 44  |   45  |   46  |   48  |   50  |   51  |  

שאלות בעמוד 85 | 1  |   2  |   7  |   8  |   10  |   12  |   13  |   15  |  

שאלות בעמוד 93 | 48  |  

שאלות בעמוד 94 | 60  |   61  |   62  |  

שאלות בעמוד 95 | 63  |   64  |   65  |  

שאלות בעמוד 101 | 15  |  

שאלות בעמוד 102 | 34  |   36  |   40  |   43  |  

שאלות בעמוד 103 | 57  |  

שאלות בעמוד 104 | 67  |   77  |   79  |   80  |  

שאלות בעמוד 105 | 81  |  

שאלות בעמוד 108 | 3  |   9  |   13  |   21  |   22  |   24  |   25  |   26  |   27  |   28  |   29  |  

שאלות בעמוד 109 | 6  |   7  |   9  |   11  |   12  |  

שאלות בעמוד 110 | 13  |   14  |   15  |   16  |  

שאלות בעמוד 112 | 3  |   6  |   7  |   10  |   12  |   16  |   19  |   20  |   21  |   22  |   23  |   26  |   29  |   33  |  

שאלות בעמוד 113 | 34  |   35  |   37  |   38  |   39  |   41  |   43  |   44  |   45  |  

שאלות בעמוד 114 | 5  |   6  |   9  |   12  |  

שאלות בעמוד 115 | 1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   13  |   16  |   17  |   18  |  

שאלות בעמוד 116 | 20  |   21  |   22  |  

שאלות בעמוד 121 | 2  |   10  |   11  |   12  |   16  |   20  |   26  |   27  |  

שאלות בעמוד 122 | 54  |   55  |  

שאלות בעמוד 124 | 77  |   79  |   80  |   81  |   82  |   83  |  

שאלות בעמוד 125 | 89  |   90  |   91  |   92  |   93  |  

שאלות בעמוד 130 | 8  |   16  |   17  |   25  |   30  |   32  |  

שאלות בעמוד 131 | 36  |   37  |   38  |   43  |   47  |   48  |   54  |   56  |  

שאלות בעמוד 132 | 59  |   60  |   64  |   66  |   67  |   75  |   76  |   77  |   79  |  

שאלות בעמוד 133 | 83  |   85  |   86  |   90  |   93  |   94  |   95  |  

שאלות בעמוד 134 | 98  |   99  |   100  |   101  |   104  |  

שאלות בעמוד 135 | 105  |   106  |   108  |   110  |   111  |   112  |   113  |  

שאלות בעמוד 136 | 114  |  

שאלות בעמוד 142 | 7  |   8  |   9  |   14  |   16  |   17  |   26  |   27  |   32  |   33  |   34  |   35  |  

שאלות בעמוד 143 | 37  |   39  |   40  |   41  |   42  |   44  |   46  |   47  |   48  |   49  |   55  |   57  |   60  |   63  |   64  |   69  |  

שאלות בעמוד 144 | 70  |   72  |   73  |   79  |   80  |   81  |   83  |  

שאלות בעמוד 145 | 84  |   85  |   86  |   88  |   90  |   91  |   97  |   100  |   104  |   106  |  

שאלות בעמוד 146 | 110  |  

שאלות בעמוד 149 | 5  |   7  |   10  |  

שאלות בעמוד 150 | 12  |  

שאלות בעמוד 151 | 3  |   4  |   6  |   7  |  

שאלות בעמוד 152 | 8  |  

שאלות בעמוד 155 | 3  |  

שאלות בעמוד 156 | 10  |   12  |   16  |   18  |   21  |   25  |   30  |   32  |   34  |   36  |   38  |   40  |   41  |   42  |  

שאלות בעמוד 157 | 44  |   45  |   46  |   48  |   50  |   52  |   54  |   55  |   56  |   59  |   63  |   64  |   65  |   66  |   71  |   73  |  

שאלות בעמוד 158 | 75  |   78  |   79  |   80  |   82  |   83  |  

שאלות בעמוד 159 | 85  |   86  |   87  |   88  |   89  |   91  |   92  |  

שאלות בעמוד 160 | 93  |   94  |   96  |   99  |   102  |  

שאלות בעמוד 161 | 106  |   113  |   114  |  

שאלות בעמוד 162 | 117  |  

שאלות בעמוד 168 | 27  |  

שאלות בעמוד 172 | 17  |  

שאלות בעמוד 173 | 40  |  

שאלות בעמוד 177 | 5  |   6  |  

שאלות בעמוד 178 | 9  |   10  |   12  |   13  |   14  |  

שאלות בעמוד 179 | 15  |   16  |   17  |   18  |   19  |  

שאלות בעמוד 181 | 2  |   3  |   4  |   5  |  

שאלות בעמוד 182 | 7  |   8  |   9  |   10  |   11  |  

שאלות בעמוד 188 | 2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |  

שאלות בעמוד 189 | 8  |   9  |   10  |   12  |  

שאלות בעמוד 190 | 15  |   16  |   18  |   19  |  

שאלות בעמוד 191 | 20  |   21  |   22  |   23  |   24  |   25  |  

שאלות בעמוד 195 | 5  |  

שאלות בעמוד 196 | 8  |   9  |   10  |  

שאלות בעמוד 197 | 72  |  

שאלות בעמוד 201 | 1  |   2  |   4  |   5  |  

שאלות בעמוד 202 | 6  |   8  |   9  |   13  |   14  |   15  |   19  |  

שאלות בעמוד 203 | 20  |   21  |   23  |  

שאלות בעמוד 204 | 33  |  

שאלות בעמוד 205 | 39  |  

שאלות בעמוד 210 | 5  |  

שאלות בעמוד 212 | 2  |   3  |  

שאלות בעמוד 215 | 9  |  

שאלות בעמוד 218 | 2  |   3  |  

שאלות בעמוד 219 | 4  |   5  |   6  |   7  |   8  |  

שאלות בעמוד 220 | 11  |   12  |   14  |   15  |  

שאלות בעמוד 221 | 16  |   17  |  

שאלות בעמוד 222 | 1  |  

שאלות בעמוד 223 | 4  |   7  |  

שאלות בעמוד 224 | 1  |  

שאלות בעמוד 225 | 4  |   5  |   6  |   7  |  

שאלות בעמוד 226 | 8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |  

שאלות בעמוד 227 | 14  |  

שאלות בעמוד 228 | 1  |   2  |  

שאלות בעמוד 229 | 3  |   4  |   5  |  

שאלות בעמוד 230 | 9  |   11  |  

שאלות בעמוד 231 | 14  |   17  |   19  |  

שאלות בעמוד 232 | 1  |   2  |   3  |  

שאלות בעמוד 233 | 4  |   5  |   6  |   8  |  

שאלות בעמוד 234 | 11  |   15  |  

שאלות בעמוד 235 | 17  |   18  |   19  |  

שאלות בעמוד 237 | 1  |   3  |  

שאלות בעמוד 238 | 6  |   8  |   10  |  

שאלות בעמוד 240 | 3  |   5  |  

שאלות בעמוד 241 | 8  |   9  |  

שאלות בעמוד 242 | 12  |   13  |   15  |  

שאלות בעמוד 243 | 16  |   17  |  

שאלות בעמוד 245 | 2  |   3  |   4  |   5  |   6  |  

שאלות בעמוד 246 | 7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |  

שאלות בעמוד 247 | 14  |  

שאלות בעמוד 248 | 1  |   2  |  

שאלות בעמוד 249 | 4  |   5  |   6  |   7  |   8  |  

שאלות בעמוד 250 | 9  |   10  |   11  |   12  |   14  |  

שאלות בעמוד 251 | 15  |   16  |   17  |   18  |   19  |  

שאלות בעמוד 252 | 20  |   21  |  

שאלות בעמוד 254 | 2  |   3  |   5  |   6  |   7  |  

שאלות בעמוד 255 | 8  |  

שאלות בעמוד 257 | 2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |  

שאלות בעמוד 258 | 9  |   10  |   14  |  

שאלות בעמוד 259 | 15  |   16  |   17  |   18  |   19  |  

שאלות בעמוד 260 | 20  |   21  |   22  |   23  |  

שאלות בעמוד 261 | 25  |   27  |   28  |   29  |   30  |  

שאלות בעמוד 262 | 31  |   32  |   33  |   34  |   35  |  

שאלות בעמוד 265 | 3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |  

שאלות בעמוד 266 | 9  |   10  |   12  |   13  |   14  |   15  |  

שאלות בעמוד 267 | 16  |   17  |   18  |   19  |   22  |  

שאלות בעמוד 268 | 23  |   24  |   25  |   26  |   27  |   28  |  

שאלות בעמוד 269 | 29  |   30  |   31  |   32  |   34  |   35  |  

שאלות בעמוד 271 | 2  |   3  |   4  |   5  |   6  |  

שאלות בעמוד 272 | 7  |   11  |   12  |  

שאלות בעמוד 273 | 15  |   16  |   19  |  

שאלות בעמוד 274 | 20  |   21  |   22  |   23  |   25  |  

שאלות בעמוד 275 | 28  |  

שאלות בעמוד 276 | 2  |  

שאלות בעמוד 277 | 3  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |  

שאלות בעמוד 278 | 10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |  

שאלות בעמוד 279 | 18  |   20  |   21  |   22  |  

שאלות בעמוד 280 | 23  |   24  |   25  |   26  |   27  |   28  |  

שאלות בעמוד 281 | 30  |   31  |   32  |   33  |  

שאלות בעמוד 282 | 1  |   2  |   4  |   5  |   6  |  

שאלות בעמוד 283 | 8  |   9  |   10  |   11  |  

שאלות בעמוד 284 | 12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |  

שאלות בעמוד 285 | 18  |   19  |   20  |   21  |   22  |   23  |  

שאלות בעמוד 286 | 24  |   25  |   26  |   27  |   28  |   29  |  

שאלות בעמוד 287 | 1  |   2  |   3  |  

שאלות בעמוד 288 | 5  |   6  |   7  |   8  |  

שאלות בעמוד 289 | 10  |   11  |   12  |   13  |   14  |  

שאלות בעמוד 290 | 15  |   16  |   17  |   18  |   19  |   20  |  

שאלות בעמוד 291 | 1  |   22  |   23  |  

שאלות בעמוד 292 | 2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |  

שאלות בעמוד 293 | 8  |   10  |   11  |   12  |   13  |  

שאלות בעמוד 294 | 14  |   15  |   16  |  

שאלות בעמוד 298 | 8  |  

שאלות בעמוד 304 | 3  |  

שאלות בעמוד 305 | 5  |  

שאלות בעמוד 306 | 6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |  

שאלות בעמוד 307 | 12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |  

שאלות בעמוד 308 | 18  |   19  |   20  |   21  |  

שאלות בעמוד 310 | 2  |  

שאלות בעמוד 311 | 3  |   4  |   5  |   6  |  

שאלות בעמוד 312 | 7  |   8  |  

שאלות בעמוד 313 | 2  |   3  |   4  |   7  |  

שאלות בעמוד 314 | 8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |  

שאלות בעמוד 315 | 14  |   15  |   17  |   18  |   19  |  

שאלות בעמוד 316 | 20  |  

שאלות בעמוד 322 | 1  |   2  |   3  |   4  |  

שאלות בעמוד 323 | 5  |   6  |   8  |   9  |   10  |  

שאלות בעמוד 324 | 11  |   12  |   13  |   14  |   15  |  

שאלות בעמוד 325 | 16  |   17  |   18  |   19  |  

שאלות בעמוד 327 | 3  |   4  |   5  |  

שאלות בעמוד 330 | 3  |   5  |  

שאלות בעמוד 331 | 2  |  

שאלות בעמוד 332 | 4  |   6  |   9  |  

שאלות בעמוד 333 | 11  |   12  |   13  |  

שאלות בעמוד 334 | 1  |  

שאלות בעמוד 335 | 3  |   4  |   5  |   6  |   7  |  

שאלות בעמוד 336 | 8  |   9  |   10  |   11  |   13  |   14  |  

שאלות בעמוד 337 | 15  |   17  |   19  |  

שאלות בעמוד 344 | 3  |   4  |  

שאלות בעמוד 345 | 6  |   7  |   8  |   9  |   10  |  

שאלות בעמוד 346 | 11  |  

שאלות בעמוד 348 | 5  |  

שאלות בעמוד 349 | 6  |   9  |   10  |  

שאלות בעמוד 350 | 11  |   12  |   13  |   14  |   15  |  

שאלות בעמוד 351 | 17  |   20  |   21  |   22  |  

שאלות בעמוד 352 | 23  |  

שאלות בעמוד 354 | 3  |   4  |   5  |  

שאלות בעמוד 355 | 1  |   2  |   3  |   6  |  

שאלות בעמוד 356 | 4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |  

שאלות בעמוד 357 | 10  |   12  |   13  |   14  |   15  |  

שאלות בעמוד 358 | 18  |  

שאלות בעמוד 360 | 1  |   3  |  

שאלות בעמוד 361 | 5  |  

שאלות בעמוד 362 | 10  |  

שאלות בעמוד 364 | 5  |   6  |   7  |   10  |  

שאלות בעמוד 365 | 1  |   11  |   12  |   13  |  

שאלות בעמוד 366 | 3  |   6  |   7  |  

שאלות בעמוד 367 | 8  |   9  |   10  |   11  |   12  |  

שאלות בעמוד 368 | 13  |   14  |   15  |   16  |   17  |  

שאלות בעמוד 369 | 18  |   19  |   20  |   21  |  

שאלות בעמוד 370 | 2  |  

שאלות בעמוד 371 | 3  |   4  |   5  |   6  |  

שאלות בעמוד 372 | 10  |   11  |   12  |   13  |   14  |  

שאלות בעמוד 373 | 15  |   16  |   17  |  

שאלות בעמוד 375 | 1  |   2  |   3  |   4  |   5  |  

שאלות בעמוד 376 | 7  |   8  |   10  |  

שאלות בעמוד 377 | 12  |   13  |   14  |   15  |  

שאלות בעמוד 378 | 17  |   18  |   19  |   20  |   21  |  

שאלות בעמוד 379 | 22  |  

שאלות בעמוד 380 | 3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |  

שאלות בעמוד 381 | 9  |   10  |   11  |   12  |   13  |  

שאלות בעמוד 382 | 14  |   15  |  

שאלות בעמוד 383 | 2  |   5  |   6  |  

שאלות בעמוד 384 | 7  |   8  |   9  |   10  |  

שאלות בעמוד 385 | 11  |   12  |   13  |   14  |   15  |  

שאלות בעמוד 394 | 5  |  

שאלות בעמוד 407 | 2  |   5  |   7  |  

שאלות בעמוד 408 | 8  |   9  |   9  |   9  |   11  |   12  |  

שאלות בעמוד 409 | 1  |  

שאלות בעמוד 410 | 6  |   7  |   8  |  

שאלות בעמוד 413 | 4  |   6  |   8  |   9  |   10  |  

שאלות בעמוד 414 | 11  |  

שאלות בעמוד 415 | 2  |   3  |   4  |   5  |  

שאלות בעמוד 417 | 4  |   8  |   10  |  

שאלות בעמוד 418 | 12  |   13  |  

שאלות בעמוד 421 | 8  |   10  |   11  |   13  |   14  |  

שאלות בעמוד 423 | 2  |   6  |  

שאלות בעמוד 424 | 8  |   9  |   10  |   11  |  

שאלות בעמוד 426 | 5  |  

שאלות בעמוד 427 | 6  |   7  |   8  |   9  |  

שאלות בעמוד 429 | 1  |   2  |   3  |  

שאלות בעמוד 430 | 4  |   7  |   9  |  

שאלות בעמוד 433 | 2  |  

שאלות בעמוד 434 | 6  |   10  |   12  |  

שאלות בעמוד 435 | 13  |   14  |  

שאלות בעמוד 436 | 2  |   4  |   6  |   7  |   8  |  

שאלות בעמוד 438 | 14  |  

שאלות בעמוד 441 | 5  |   6  |   8  |   11  |  

שאלות בעמוד 442 | 12  |   14  |   15  |   17  |  

שאלות בעמוד 443 | 18  |   19  |   20  |   22  |   23  |  

שאלות בעמוד 444 | 24  |   25  |   26  |  

שאלות בעמוד 446 | 1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |  

שאלות בעמוד 447 | 8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |  

שאלות בעמוד 448 | 14  |  

שאלות בעמוד 451 | 5  |   6  |   7  |   12  |  

שאלות בעמוד 452 | 13  |   14  |   15  |   18  |  

שאלות בעמוד 453 | 19  |  

שאלות בעמוד 454 | 3  |   6  |   7  |   8  |  

שאלות בעמוד 455 | 9  |  

שאלות בעמוד 456 | 4  |   7  |  

שאלות בעמוד 457 | 8  |   10  |   12  |  

שאלות בעמוד 458 | 13  |   14  |   15  |   16  |   18  |   19  |   20  |  

שאלות בעמוד 459 | 22  |   24  |  

שאלות בעמוד 460 | 27  |   28  |  

שאלות בעמוד 461 | 31  |   33  |  

שאלות בעמוד 462 | 1  |   2  |   3  |  

שאלות בעמוד 463 | 6  |   7  |   8  |   9  |  

שאלות בעמוד 464 | 10  |   11  |   12  |   15  |   16  |   17  |  

שאלות בעמוד 465 | 19  |   20  |   21  |  

שאלות בעמוד 476 | 10  |  

שאלות בעמוד 477 | 15  |   19  |   22  |  

שאלות בעמוד 478 | 23  |   24  |   25  |   26  |   27  |   28  |  

שאלות בעמוד 479 | 29  |   30  |   33  |   34  |   35  |  

שאלות בעמוד 480 | 39  |   40  |  

שאלות בעמוד 481 | 42  |   43  |   44  |   45  |  

שאלות בעמוד 482 | 47  |   48  |   49  |  

שאלות בעמוד 484 | 5  |   6  |  

שאלות בעמוד 485 | 7  |   8  |   9  |   10  |   11  |  

שאלות בעמוד 486 | 3  |   4  |   5  |  

שאלות בעמוד 487 | 6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |  

שאלות בעמוד 488 | 12  |   13  |   14  |   15  |   16  |  

שאלות בעמוד 489 | 17  |   18  |   19  |  

שאלות בעמוד 495 | 10  |  

שאלות בעמוד 496 | 15  |   16  |  

שאלות בעמוד 497 | 22  |   23  |   28  |  

שאלות בעמוד 498 | 29  |   30  |   31  |   32  |   33  |   34  |  

שאלות בעמוד 499 | 37  |   41  |   42  |   43  |  

שאלות בעמוד 500 | 48  |   49  |   52  |   53  |  

שאלות בעמוד 501 | 54  |   55  |   56  |   57  |   58  |   59  |  

שאלות בעמוד 504 | 7  |   8  |  

שאלות בעמוד 505 | 14  |   15  |   16  |   17  |  

שאלות בעמוד 506 | 19  |   21  |   22  |   23  |  

שאלות בעמוד 507 | 25  |   28  |   29  |   30  |  

שאלות בעמוד 508 | 31  |   32  |   33  |   34  |   35  |   36  |   37  |  

שאלות בעמוד 509 | 2  |   38  |  

שאלות בעמוד 510 | 3  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |  

שאלות בעמוד 511 | 12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   18  |  

שאלות בעמוד 512 | 19  |   20  |   21  |   22  |  

שאלות בעמוד 513 | 1  |   2  |   3  |  

שאלות בעמוד 514 | 4  |   5  |   6  |   7  |   8  |  

שאלות בעמוד 515 | 9  |   10  |   12  |   13  |   14  |   15  |  

שאלות בעמוד 516 | 16  |   17  |   18  |   19  |   20  |   21  |   22  |  

שאלות בעמוד 517 | 23  |   24  |  

שאלות בעמוד 519 | 19  |  

שאלות בעמוד 522 | 9  |   11  |  

שאלות בעמוד 523 | 17  |  

שאלות בעמוד 524 | 18  |  

שאלות בעמוד 586 | 6  |   13  |   16  |  

שאלות בעמוד 587 | 18  |   19  |  

שאלות בעמוד 588 | 28  |   29  |   31  |   32  |   33  |   34  |   35  |   36  |   38  |   41  |   44  |   47  |   48  |   49  |   50  |   51  |   52  |   54  |   55  |  

שאלות בעמוד 589 | 60  |   61  |   62  |   63  |   64  |   65  |   66  |  

שאלות בעמוד 590 | 78  |   79  |  

שאלות בעמוד 596 | 1  |   7  |  

שאלות בעמוד 599 | שאלות 1עד 2  |   שאלות 4 עד 5  |   25  |   29  |   40  |  

שאלות בעמוד 602 | שאלות 1 עד 3  |   12  |   14  |   15  |   18  |   21  |  

שאלות בעמוד 605 | 1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |  

שאלות בעמוד 606 | 18  |   37  |   38  |   41  |   46  |  

שאלות בעמוד 607 | 50  |   53  |   59  |   60  |   71  |   73  |   74  |   77  |   79  |   80  |  

שאלות בעמוד 611 | 3  |   8  |   14  |   22  |   27  |   29  |   33  |   37  |   38  |  

שאלות בעמוד 612 | 1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   8  |   9  |  

שאלות בעמוד 613 | 13  |   14  |   15  |   16  |   18  |   20  |   23  |   24  |   26  |  

שאלות בעמוד 615 | 1  |   2  |   3  |   4  |   7  |   10  |   12  |   13  |   15  |   19  |  

שאלות בעמוד 616 | 20  |   22  |   23  |   26  |   27  |   29  |   30  |   31  |   35  |   36  |   37  |   39  |   40  |   42  |   43  |  

שאלות בעמוד 632 | 14  |  

שאלות בעמוד 634 | 9  |   11  |  

שאלות בעמוד 639 | 26  |   28  |  

שאלות בעמוד 642 | 9  |   17  |   19  |   21  |  

שאלות בעמוד 643 | 22  |   24  |  

שאלות בעמוד 646 | 2  |   5  |   7 עד 9   |   15  |  

שאלות בעמוד 647 | 32  |   33  |   34  |   35  |   38  |  

שאלות בעמוד 651 | 7  |  

שאלות בעמוד 660 | 7 עד 8  |   9 עד 14  |   15  |   16  |  

שאלות בעמוד 661 | 17  |  

שאלות בעמוד 665 | 1 עד 4  |   5 עד 7  |   8 עד 10  |   11  |   12  |   13 עד 14  |   18  |   19  |   20  |   28  |   29  |   30  |   31  |   32  |   34  |  

שאלות בעמוד 666 | 36  |   37  |   41  |   44  |   45  |   47  |   50  |   51  |   52  |  

שאלות בעמוד 667 | 53  |   54  |   55  |   56  |   57  |   58  |   59  |   60  |  

שאלות בעמוד 669 | 8  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |  

שאלות בעמוד 670 | 18  |  

שאלות בעמוד 671 | 4  |   7 עד 12  |  

שאלות בעמוד 674 | 6  |   8  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |   20  |   22  |   23  |   24  |  

שאלות בעמוד 678 | 2  |   3  |   4  |   5  |  

שאלות בעמוד 679 | 8  |   9  |   10  |   14  |   15  |   16  |  

שאלות בעמוד 680 | 17  |   18  |   20  |   21  |   22  |   23  |   24  |   25  |   26  |   27  |  

שאלות בעמוד 683 | 4  |   7  |   8  |   9  |  

שאלות בעמוד 684 | 11  |   12  |   15  |   16  |   17  |  

שאלות בעמוד 685 | 18  |   19  |   22  |   23  |   24  |   25  |   26  |  

שאלות בעמוד 686 | 27  |   28  |   29  |   30  |   31  |   32  |   33  |   36  |   37  |  

שאלות בעמוד 687 | 38  |   39  |  

שאלות בעמוד 689 | 3  |   4  |   6  |   7  |  

שאלות בעמוד 690 | 9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   15  |  

שאלות בעמוד 691 | 16  |   17  |   18  |   19  |   20  |   21  |  

שאלות בעמוד 692 | 22  |   23  |   24  |   26  |   27  |   28  |   29  |   30  |  

שאלות בעמוד 693 | 31  |   32  |   33  |   34  |   35  |   36  |  

שאלות בעמוד 694 | 37  |   38  |   39  |   40  |   42  |   43  |   44  |   45  |   46  |   47  |   48  |  

שאלות בעמוד 696 | 3  |   6  |   7  |   8  |  

שאלות בעמוד 702 | 18  |  

שאלות בעמוד 703 | 24  |   34  |   35  |   38  |   41  |   43  |   45  |  

שאלות בעמוד 705 | 1  |   2  |   3  |   4  |  

שאלות בעמוד 706 | 7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   14  |  

שאלות בעמוד 707 | 17  |   18  |   19  |   20  |   21  |  

שאלות בעמוד 708 | 22  |   23  |   24  |   26  |   27  |   28  |   29  |   30  |   31  |  

שאלות בעמוד 709 | 32  |   33  |   34  |   35  |   36  |   37  |  

שאלות בעמוד 711 | 2  |   3  |   4  |   5  |  

שאלות בעמוד 712 | 9  |   10  |   11  |   12  |  

שאלות בעמוד 713 | 2  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |  

שאלות בעמוד 718 | 13  |   14  |  

שאלות בעמוד 719 | 27  |   28  |   46  |  

שאלות בעמוד 720 | 48  |   49  |   50  |   51  |   52  |   53  |   54  |   55  |   56  |   57  |   58  |  

שאלות בעמוד 721 | 59  |  

שאלות בעמוד 725 | 9  |   10  |  

שאלות בעמוד 726 | 12  |   13  |   15  |   17  |   20  |  

שאלות בעמוד 727 | 24  |   29  |   30  |   31  |   33  |   37  |   38  |   39  |   40  |  

שאלות בעמוד 728 | 41  |   42  |   43  |   44  |   45  |  

שאלות בעמוד 729 | 46  |   47  |   48  |   49  |   50  |  

שאלות בעמוד 738 | 9  |   12  |   16  |   19  |   21  |   26  |  

שאלות בעמוד 739 | 33  |   34  |   35  |   36  |   37  |   38  |  

שאלות בעמוד 740 | 39  |   40  |  

שאלות בעמוד 744 | 4  |  

שאלות בעמוד 745 | 6  |  

שאלות בעמוד 746 | 19  |