Skip Navigation Links
דף הבית
יואל גבע
בני גורן
גבי יקואל
אתי עוזרי ויצחק שלו
אדית כהן ומריאן רוזנפלד
בגרויות במתמטיקה
מאגר 3 יחידות
צור קשר
שתף ב:
חדשות קיבינימטיקה

 אנחנו לא בחופש  וממשיכים להעלות במרץ תשובות לכל השאלות שאתם מבקשים

 מעבירים שיעורים פרטיים במתמטיקה באיזור פתח-תקוה,הרצליה,רעננה.

03-5228462

 

 ליחצו כאן לפרטים והסבר בנושא ההרשמה

מדעים

 

מפמ"ר במקצוע מדעים וטכנולוגיה

מפמ"ר כיתה ז

מפמ"ר כיתה ט

 


 

עתודה מדעית טכנולוגית

 
 

 

כללי

Description: http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/5A45E2FE-2C9E-4F93-B0CB-E3160F5BA1F1/186953/word2.gif מפרט מבחני עתודה מדעית

Description: http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/5A45E2FE-2C9E-4F93-B0CB-E3160F5BA1F1/155224/pdf.gif תכנית לימודים ייחודית כיתות מדעיות תשע"ד

Description: http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/5A45E2FE-2C9E-4F93-B0CB-E3160F5BA1F1/157966/excel.jpg השתלמויות

Description: http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/5A45E2FE-2C9E-4F93-B0CB-E3160F5BA1F1/155224/pdf.gif חוברת העשרה שלמה לכיתות ז' - ט' עבריתערבית

 

כיתה ז'

לפניכם חוברות מתאימות להוראה לכיתה ז' במסגרת העתודה המדעית

Description: http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/5A45E2FE-2C9E-4F93-B0CB-E3160F5BA1F1/155224/pdf.gif שאלות תנועה

Description: http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/5A45E2FE-2C9E-4F93-B0CB-E3160F5BA1F1/155224/pdf.gif שאלות תנועה למורה

Description: http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/5A45E2FE-2C9E-4F93-B0CB-E3160F5BA1F1/155224/pdf.gif כתיבה מדעית

Description: http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/5A45E2FE-2C9E-4F93-B0CB-E3160F5BA1F1/185624/word.gif כתיבה מדעית בערבית

Description: http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/5A45E2FE-2C9E-4F93-B0CB-E3160F5BA1F1/155224/pdf.gif כתיבה מדעית למורה

 

Description: http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/5A45E2FE-2C9E-4F93-B0CB-E3160F5BA1F1/155224/pdf.gif חוברת העשרה בעברית

Description: http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/5A45E2FE-2C9E-4F93-B0CB-E3160F5BA1F1/185624/word.gif מפרט למבחן ייעודי

Description: http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/5A45E2FE-2C9E-4F93-B0CB-E3160F5BA1F1/155224/pdf.gif חוברת הסתברות לכיתות ז

Description: http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/5A45E2FE-2C9E-4F93-B0CB-E3160F5BA1F1/155224/pdf.gif שאלות מילוליות בנושא אמדן ושברים פשוטים

Description: http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/5A45E2FE-2C9E-4F93-B0CB-E3160F5BA1F1/185624/word.gif שאלות תנועה בערבית

 

 

כיתה ח'

Description: http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/5A45E2FE-2C9E-4F93-B0CB-E3160F5BA1F1/185624/word1.gif פריסה לתכנון ההוראה

Description: http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/5A45E2FE-2C9E-4F93-B0CB-E3160F5BA1F1/155224/pdf.gif חוברת העשרה בעברית

Description: http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/5A45E2FE-2C9E-4F93-B0CB-E3160F5BA1F1/185624/word4.gif מפרט למבחן ייעודי

Description: http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/5A45E2FE-2C9E-4F93-B0CB-E3160F5BA1F1/155224/pdf.gif שאלות אחוזים ותערובת, עבריתערבית

Description: http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/5A45E2FE-2C9E-4F93-B0CB-E3160F5BA1F1/155224/pdf.gif יחידת לימוד בטריגונומטריה, עבריתערבית

Description: http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/5A45E2FE-2C9E-4F93-B0CB-E3160F5BA1F1/185624/word5.gif יחידת לימוד בטריגונומטריה למורים

Description: http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/5A45E2FE-2C9E-4F93-B0CB-E3160F5BA1F1/155224/pdf.gif תיקונים לתשובות חוברת טריגונומטריה

Description: http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/5A45E2FE-2C9E-4F93-B0CB-E3160F5BA1F1/155224/pdf.gif שאלות הספק

Description: http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/5A45E2FE-2C9E-4F93-B0CB-E3160F5BA1F1/185624/word5.gif שאלות הספק בערבית

 

כיתה ט'

Description: http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/5A45E2FE-2C9E-4F93-B0CB-E3160F5BA1F1/185624/word5.gif שאלות מילוליות

Description: http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/5A45E2FE-2C9E-4F93-B0CB-E3160F5BA1F1/155224/pdf.gif חוברת העשרה בעברית 

Description: http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/5A45E2FE-2C9E-4F93-B0CB-E3160F5BA1F1/155224/pdf.gif הרחבת עולם הפונקציות למורה

Description: http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/5A45E2FE-2C9E-4F93-B0CB-E3160F5BA1F1/155224/pdf.gif הרחבת עולם הפונקציות - הזזות ומתיחות לתלמיד

Description: http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/5A45E2FE-2C9E-4F93-B0CB-E3160F5BA1F1/155224/pdf.gif פונקצית הערך המוחלט למורה מעודכן

Description: http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/5A45E2FE-2C9E-4F93-B0CB-E3160F5BA1F1/155224/pdf.gif פונקצית ערך מוחלט לתלמיד


   מדעים        מפמר        כיתה ז        כיתה ט            
תגובות