Skip Navigation Links
דף הבית
יואל גבע
בני גורן
גבי יקואל
אתי עוזרי ויצחק שלו
אדית כהן ומריאן רוזנפלד
בגרויות במתמטיקה
מאגר 3 יחידות
צור קשר
שתף ב:
חדשות קיבינימטיקה

 אבל זה הזמן לסגור פערים ו/או להתכונן למבחנים מסכמים שאחרי החג.

תחלקו את הזמן נכון וכך תמצאו זמן לכול דבר.

 אנחנו פה כבר 10 שנים ונערכים לקראת עשור נוסף.
אנחנו פה!גם אם יעבירו את שם לפה,אנחנו פה .

 

 ליחצו כאן לפרטים והסבר בנושא ההרשמה

דף הבית >> אדית כהן ומריאן רוזנפלד >>הכנה לבחינות במתמטיקה שאלון 804- כחול
אדית כהן ומריאן רוזנפלד > הכנה לבחינות במתמטיקה שאלון 804- כחול
שאלות בעמוד 6 | 4  |  

שאלות בעמוד 7 | 5  |   6  |  

שאלות בעמוד 8 | 10  |   11  |   13  |  

שאלות בעמוד 14 | 1  |   3  |  

שאלות בעמוד 15 | 7  |  

שאלות בעמוד 16 | 12  |   13  |  

שאלות בעמוד 21 | 4  |  

שאלות בעמוד 22 | 7  |  

שאלות בעמוד 24 | 15  |  

שאלות בעמוד 36 | 2  |  

שאלות בעמוד 38 | 10  |  

שאלות בעמוד 39 | 15  |  

שאלות בעמוד 41 | 23  |  

שאלות בעמוד 42 | 26  |  

שאלות בעמוד 45 | 41  |  

שאלות בעמוד 65 | 8  |  

שאלות בעמוד 67 | 15  |  

שאלות בעמוד 68 | 19  |  

שאלות בעמוד 72 | 31  |  

שאלות בעמוד 104 | 1  |   2  |   3  |  

שאלות בעמוד 105 | 4  |   5  |   6  |   7  |  

שאלות בעמוד 106 | 8  |   9  |   10  |  

שאלות בעמוד 108 | 16  |   18  |  

שאלות בעמוד 109 | 19  |  

שאלות בעמוד 123 | 9  |  

שאלות בעמוד 124 | 14  |  

שאלות בעמוד 125 | 15  |   17  |  

שאלות בעמוד 129 | 31  |  

שאלות בעמוד 132 | 2  |   3  |  

שאלות בעמוד 163 | 4  |  

שאלות בעמוד 164 | 5  |   7  |   8  |  

שאלות בעמוד 165 | 10  |   12  |  

שאלות בעמוד 166 | 13  |  

שאלות בעמוד 167 | 16  |   17  |  

שאלות בעמוד 170 | 1  |  

שאלות בעמוד 171 | 5  |   6  |  

שאלות בעמוד 186 | 2  |  

שאלות בעמוד 189 | 1  |   3  |  

שאלות בעמוד 190 | 4  |   5  |  

שאלות בעמוד 192 | 2  |   4  |  

שאלות בעמוד 193 | 5  |   6  |  

שאלות בעמוד 195 | 3  |  

שאלות בעמוד 197 | 12  |  

שאלות בעמוד 204 | 1  |   2  |   3  |  

שאלות בעמוד 205 | 4  |   5  |   6  |  

שאלות בעמוד 206 | 7  |   8  |   9  |  

שאלות בעמוד 208 | 1  |   2  |   3  |  

שאלות בעמוד 209 | 4  |   5  |   6  |  

שאלות בעמוד 210 | 7  |   9  |  

שאלות בעמוד 212 | 1  |   2  |  

שאלות בעמוד 213 | 4  |   5  |   6  |  

שאלות בעמוד 214 | 7  |   9  |  

שאלות בעמוד 216 | 1  |   2  |   3  |  

שאלות בעמוד 217 | 4  |   5  |   6  |  

שאלות בעמוד 218 | 7  |   8  |   9  |  

שאלות בעמוד 220 | 1  |   2  |   3  |  

שאלות בעמוד 221 | 4  |   5  |   6  |  

שאלות בעמוד 222 | 7  |   8  |   9  |  

שאלות בעמוד 224 | 1  |   2  |   3  |  

שאלות בעמוד 225 | 4  |   5  |   6  |  

שאלות בעמוד 226 | 7  |   9  |  

שאלות בעמוד 228 | 1  |   2  |   3  |  

שאלות בעמוד 229 | 4  |   5  |  

שאלות בעמוד 230 | 9  |  

שאלות בעמוד 232 | 1  |   3  |  

שאלות בעמוד 233 | 4  |   5  |  

שאלות בעמוד 234 | 7  |  

שאלות בעמוד 236 | 1  |   3  |  

שאלות בעמוד 237 | 4  |   6  |  

שאלות בעמוד 238 | 7  |   9  |  

שאלות בעמוד 240 | 3  |  

שאלות בעמוד 241 | 6  |  

שאלות בעמוד 242 | 8  |  

שאלות בעמוד 244 | 2  |   3  |  

שאלות בעמוד 245 | 4  |   5  |   6  |  

שאלות בעמוד 246 | 7  |   9  |  

שאלות בעמוד 248 | 2  |   3  |  

שאלות בעמוד 249 | 4  |   6  |  

שאלות בעמוד 250 | 7  |   8  |  

שאלות בעמוד 252 | 1  |   2  |  

שאלות בעמוד 254 | 7  |   9  |  

שאלות בעמוד 256 | 2  |   3  |  

שאלות בעמוד 257 | 4  |  

שאלות בעמוד 260 | 1  |  

שאלות בעמוד 261 | 4  |   5  |  

שאלות בעמוד 262 | 8  |   9  |  

שאלות בעמוד 264 | 1  |   3  |  

שאלות בעמוד 266 | 7  |  

שאלות בעמוד 268 | 1  |   2  |  

שאלות בעמוד 270 | 8  |   9  |  

שאלות בעמוד 272 | 2  |   3  |  

שאלות בעמוד 273 | 4  |   5  |  

שאלות בעמוד 274 | 7  |   8  |  

שאלות בעמוד 276 | 1  |  

שאלות בעמוד 277 | 4  |  

שאלות בעמוד 278 | 7  |  

שאלות בעמוד 280 | 1  |   3  |  

שאלות בעמוד 281 | 4  |   5  |   6  |  

שאלות בעמוד 282 | 8  |  

שאלות בעמוד 284 | 1  |   2  |  

שאלות בעמוד 285 | 4  |   5  |   6  |  

שאלות בעמוד 286 | 8  |  

שאלות בעמוד 288 | 1  |   2  |   3  |  

שאלות בעמוד 289 | 4  |   5  |  

שאלות בעמוד 290 | 9  |  

שאלות בעמוד 296 | 1  |  

שאלות בעמוד 297 | 4  |  

שאלות בעמוד 298 | 8  |  

שאלות בעמוד 300 | 2  |   3  |  

שאלות בעמוד 304 | 1  |   2  |  

שאלות בעמוד 310 | 9  |  

שאלות בעמוד 316 | 2  |  

שאלות בעמוד 318 | 9  |  

שאלות בעמוד 320 | 1  |   2  |  

שאלות בעמוד 322 | 9  |  

שאלות בעמוד 328 | 1  |   2  |  

שאלות בעמוד 329 | 5  |  

שאלות בעמוד 332 | 1  |   2  |  

שאלות בעמוד 333 | 4  |  

שאלות בעמוד 336 | 1  |   3  |  

שאלות בעמוד 337 | 4  |  

שאלות בעמוד 338 | 9  |  

שאלות בעמוד 340 | 2  |  

שאלות בעמוד 341 | 4  |  

שאלות בעמוד 344 | 1  |   3  |  

שאלות בעמוד 348 | 1  |  

שאלות בעמוד 349 | 4  |  

שאלות בעמוד 350 | 8  |   9  |  

שאלות בעמוד 356 | 1  |   2  |  

שאלות בעמוד 358 | 8  |   9  |  

שאלות בעמוד 360 | 1  |  

 

  •  פתרונות מלאים לספר הכנה לבחינות במתמטיקה שאלון 804  של אדית כהן ומריאן רוזנפלד.
  • בקשה לפתרון שאלות ניתן להשאיר בתגובות בדף הספר כאן למטה 
  • קיבינימטיקה-מנהל תוכן – עובד לב- ארי.

 


 

 

 

 


   בני גורן        עובד לב ארי        שאלון 804        4 יחידות        פתרונות        תשובות        דרך        מתמטיקה        אדית כהן        מריאן רוזנפלד    
תגובות
207940370 ‏(24.04.2016 14:53)
שקד קדושים ‏(19.05.2016 14:15)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(19.05.2016 20:30)
נוי ‏(20.04.2016 21:27)
נוי ‏(19.04.2016 20:59)
לי פרג ‏(24.12.2015 14:56)
שמעון אלבז ‏(06.10.2015 23:08)
עדי ‏(01.10.2015 22:57)
שמעון אלבז ‏(09.09.2015 21:53)
שמעון אלבז ‏(07.08.2015 11:48)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(07.08.2015 21:16)
עמי אביב ‏(06.07.2015 20:01)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(06.07.2015 21:05)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(06.07.2015 21:05)
עמי אביב ‏(06.07.2015 05:08)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(06.07.2015 19:29)
מתן שמש ‏(01.07.2015 15:25)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(01.07.2015 23:29)
לי פרג ‏(18.05.2015 19:12)
אוראל לסרי ‏(18.05.2015 11:09)
מעין לוי ‏(07.05.2015 14:14)
שני לסטמן ‏(15.04.2015 20:50)
עמי אביב ‏(11.04.2015 18:34)
הילה ‏(10.04.2015 17:59)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(11.04.2015 19:35)
ליאור ‏(04.04.2015 12:59)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(04.04.2015 14:34)
שרה מוסרי ‏(18.03.2015 19:44)
אתי רוקי ‏(02.03.2015 00:32)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(02.03.2015 12:14)
אתי רוקי ‏(28.02.2015 23:46)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(01.03.2015 00:32)
לי פרג ‏(18.02.2015 17:09)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(18.02.2015 20:20)
לי פרג ‏(30.01.2015 11:52)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(31.01.2015 17:13)
אלירן ‏(14.11.2014 10:22)
נעם כהן ‏(28.08.2014 10:03)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(29.08.2014 20:04)
אפרת ‏(22.07.2014 21:31)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(23.07.2014 14:50)
אורפז שמש ‏(20.05.2014 17:29)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(20.05.2014 22:36)
בר כהן ‏(19.05.2014 16:30)
שירן פנחסוב ‏(18.05.2014 14:15)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(18.05.2014 20:23)
לילי ‏(10.05.2014 12:54)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(10.05.2014 15:17)
שלום עמר ‏(09.05.2014 15:02)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(09.05.2014 20:21)
בר כהן ‏(05.05.2014 12:53)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(05.05.2014 14:09)
מנשה חיימוביץ ‏(02.05.2014 09:08)
שירן פנחסוב ‏(25.04.2014 15:53)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(25.04.2014 19:00)
רועי ‏(25.04.2014 15:46)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(25.04.2014 21:50)
ניר ‏(20.04.2014 01:32)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(21.04.2014 14:23)
מורגן יונקר ‏(17.04.2014 19:29)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(18.04.2014 14:58)
גל חיים ‏(13.04.2014 18:14)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(13.04.2014 22:19)
שירן פנחסוב ‏(09.04.2014 08:20)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(10.04.2014 00:15)
אביב ‏(29.03.2014 15:56)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(29.03.2014 19:34)
... ‏(01.03.2014 18:26)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(01.03.2014 19:59)
אלה ‏(01.03.2014 17:28)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(01.03.2014 18:19)
שירה ‏(20.02.2014 21:56)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(21.02.2014 22:47)
אביב מזרחי ‏(12.02.2014 14:49)
רון פינטו ‏(11.02.2014 19:26)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(11.02.2014 21:24)
חנה אופיר ‏(28.01.2014 18:33)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(28.01.2014 22:30)
אסף ‏(17.12.2013 13:50)
דליה ‏(09.07.2013 14:31)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(09.07.2013 16:37)
איתי ‏(04.07.2013 12:49)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(05.07.2013 19:53)
דנה ‏(04.07.2013 12:23)
... ‏(02.07.2013 15:53)
סליחה על החפירות ‏(23.06.2013 00:02)
דנה ‏(21.06.2013 18:32)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(21.06.2013 20:42)
ליאל ‏(21.06.2013 16:31)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(21.06.2013 20:41)
ליאל ‏(21.06.2013 11:33)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(21.06.2013 12:39)
ליאל ‏(20.06.2013 19:26)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(20.06.2013 20:21)
דנה ‏(18.06.2013 17:59)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(18.06.2013 19:47)
עדי ‏(20.05.2013 00:23)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(20.05.2013 11:47)
עדי ‏(18.05.2013 22:22)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(19.05.2013 10:28)
עדי ‏(18.05.2013 21:59)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(19.05.2013 13:55)
מעיין ‏(18.05.2013 19:25)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(19.05.2013 14:09)
לנה ‏(18.05.2013 11:54)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(19.05.2013 15:56)
שני ‏(17.05.2013 18:57)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(17.05.2013 19:43)
עדי הירש ‏(17.05.2013 13:27)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(18.05.2013 01:48)
עדי הירש ‏(17.05.2013 11:49)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(18.05.2013 03:49)
עדי ‏(17.05.2013 11:46)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(18.05.2013 02:12)
טלי ‏(16.05.2013 12:13)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(16.05.2013 15:13)
שני... ‏(16.05.2013 11:43)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(16.05.2013 13:48)
עדי הירש ‏(14.05.2013 21:59)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(15.05.2013 20:37)
שני ‏(14.05.2013 11:33)
אליה זאבי ‏(11.05.2013 11:32)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(11.05.2013 20:01)
ריקי ‏(06.05.2013 22:13)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(07.05.2013 14:44)
איה בורשטין ‏(06.05.2013 21:42)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(07.05.2013 14:44)
עדי הירש ‏(03.05.2013 23:17)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(04.05.2013 15:30)
י ‏(03.05.2013 13:10)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(04.05.2013 14:01)
ניצן ‏(02.05.2013 18:09)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(02.05.2013 21:10)
נטלי ‏(30.04.2013 11:59)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(01.05.2013 14:26)
שלומית ‏(26.04.2013 10:07)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(27.04.2013 19:21)
חנה ‏(25.04.2013 18:03)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(25.04.2013 20:43)
יוסי ‏(25.04.2013 12:13)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(25.04.2013 17:17)
צבי רוב ‏(23.04.2013 21:02)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(23.04.2013 23:11)
בר ‏(22.04.2013 14:48)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(23.04.2013 13:37)
לינוי ‏(08.04.2013 18:42)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(09.04.2013 13:33)
עדי הירש ‏(02.04.2013 14:32)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(02.04.2013 15:40)
לימור איתמר ‏(02.04.2013 13:53)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(02.04.2013 14:59)
לינוי ‏(01.04.2013 14:27)
רותם ‏(29.03.2013 16:14)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(29.03.2013 18:15)
שקד ‏(29.03.2013 14:13)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(29.03.2013 14:48)
עדי ‏(29.03.2013 03:18)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(29.03.2013 12:52)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(29.03.2013 13:07)
עדי ‏(29.03.2013 01:15)
חופית ‏(29.03.2013 00:55)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(29.03.2013 14:16)
לינוי ‏(28.03.2013 19:18)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(28.03.2013 22:59)
שירה ‏(24.03.2013 23:36)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(25.03.2013 12:09)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(26.03.2013 19:51)
שירה ‏(24.03.2013 22:20)
חופית ‏(24.03.2013 17:43)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(25.03.2013 17:22)
מושקה ‏(24.03.2013 14:25)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(24.03.2013 15:38)
ספיר ‏(23.03.2013 20:21)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(23.03.2013 20:28)
חן ‏(23.03.2013 15:10)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(23.03.2013 19:44)
יובל ‏(23.03.2013 13:25)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(23.03.2013 21:18)
איריס ‏(22.03.2013 18:34)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(23.03.2013 02:42)
חן ‏(22.03.2013 12:43)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(22.03.2013 13:37)
עידו ‏(20.03.2013 21:13)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(21.03.2013 14:59)
שירן ‏(17.03.2013 16:58)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(18.03.2013 04:14)
חופית ‏(17.03.2013 10:23)
חן ‏(16.03.2013 14:28)
עידו ‏(14.03.2013 22:06)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(15.03.2013 12:10)
דנה ‏(14.03.2013 18:21)
שני ‏(14.03.2013 17:30)
דניאלה ‏(14.03.2013 15:52)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(14.03.2013 16:12)
אור ‏(13.03.2013 19:23)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(14.03.2013 11:08)
גל ‏(25.02.2013 19:15)
אופיר ‏(25.02.2013 18:41)
מולר ‏(24.02.2013 20:26)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(25.02.2013 03:41)
ליאור ‏(17.02.2013 23:27)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(19.02.2013 02:08)
עדן ‏(04.02.2013 20:19)
עדן ‏(03.02.2013 19:22)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(04.02.2013 02:50)
שירה ‏(17.03.2013 03:27)
צליל ‏(28.01.2013 16:15)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(28.01.2013 17:38)
צליל ‏(27.01.2013 19:08)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(27.01.2013 21:17)
בר ‏(25.01.2013 16:41)