Skip Navigation Links
דף הבית
יואל גבע
בני גורן
גבי יקואל
אתי עוזרי ויצחק שלו
אדית כהן ומריאן רוזנפלד
בגרויות במתמטיקה
מאגר 3 יחידות
צור קשר
שתף ב:
חדשות קיבינימטיקה

 לכל הניגשים לבגרות חורף זה הזמן לנצל את חופשת חנוכה לסגירת פערים.
אנחנו פה לכל שאלה.

 אנחנו פה כבר 10 שנים ונערכים לקראת עשור נוסף.
אנחנו פה!גם אם יעבירו את שם לפה,אנחנו פה .

 מעבירים שיעורים פרטיים במתמטיקה באיזור פתח-תקוה,הרצליה,רעננה.

03-5228462

 

 ליחצו כאן לפרטים והסבר בנושא ההרשמה

דף הבית >> בני גורן >>מתמטיקה חלק א שאלונים 804 806 -בני גורן
בני גורן > מתמטיקה חלק א שאלונים 804 806 -בני גורן
שאלות בעמוד 16 | 2  |   17  |  

שאלות בעמוד 17 | 26  |   47  |   48  |   49  |   50  |  

שאלות בעמוד 20 | 22 עד 25  |  

שאלות בעמוד 21 | שאלות 31 עד 33  |   45  |   שאלות 47-48  |   שאלות 51-52  |   55  |  

שאלות בעמוד 23 | 1-7  |   13-19  |   21-28  |   29-32  |   33-36  |   37-39  |  

שאלות בעמוד 24 | 55  |  

שאלות בעמוד 28 | 56 עד 57  |  

שאלות בעמוד 29 | שאלות 80 עד 81  |  

שאלות בעמוד 34 | 27  |   34 עד 35  |   36 עד 42  |  

שאלות בעמוד 35 | שאלות 80 עד 87  |  

שאלות בעמוד 36 | 120  |   132  |   135  |   136  |   137  |   138  |  

שאלות בעמוד 37 | 148  |   154  |   156  |   157  |   158  |  

שאלות בעמוד 45 | 39  |   40  |  

שאלות בעמוד 50 | 7  |   8  |   9  |  

שאלות בעמוד 52 | 10  |   13  |   14  |   15  |   16  |  

שאלות בעמוד 54 | 9  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |  

שאלות בעמוד 55 | 16  |  

שאלות בעמוד 57 | 17  |   18  |   19  |  

שאלות בעמוד 59 | 19  |   30  |  

שאלות בעמוד 67 | 36  |   37  |  

שאלות בעמוד 68 | 39  |  

שאלות בעמוד 74 | 14  |   17  |   18  |   24  |   34  |  

שאלות בעמוד 75 | 37  |   39  |   40  |   47  |   49  |   54  |   58  |  

שאלות בעמוד 76 | 60  |   69  |   70  |   77  |  

שאלות בעמוד 77 | 80  |  

שאלות בעמוד 80 | 13  |   14  |   15  |   16  |   17  |   18  |   19  |   25  |   27  |   33  |  

שאלות בעמוד 83 | 10  |   15  |   19  |   21  |   23  |   25  |   27  |   28  |   29  |   30  |   33  |   34  |   35  |   36  |   37  |   40  |   42  |   43  |  

שאלות בעמוד 84 | 44  |   45  |   46  |   48  |   50  |   51  |  

שאלות בעמוד 85 | 1  |   2  |   7  |   8  |   10  |   12  |   13  |   15  |  

שאלות בעמוד 93 | 48  |  

שאלות בעמוד 94 | 60  |   61  |   62  |  

שאלות בעמוד 95 | 63  |   64  |   65  |  

שאלות בעמוד 101 | 15  |  

שאלות בעמוד 102 | 34  |   36  |   40  |   43  |  

שאלות בעמוד 103 | 57  |  

שאלות בעמוד 104 | 67  |   77  |   79  |   80  |  

שאלות בעמוד 105 | 81  |  

שאלות בעמוד 108 | 3  |   9  |   13  |   21  |   22  |   24  |   25  |   26  |   27  |   28  |   29  |  

שאלות בעמוד 109 | 6  |   7  |   9  |   11  |   12  |  

שאלות בעמוד 110 | 13  |   14  |   15  |   16  |  

שאלות בעמוד 112 | 3  |   6  |   7  |   10  |   12  |   16  |   19  |   20  |   21  |   22  |   23  |   26  |   29  |   33  |  

שאלות בעמוד 113 | 34  |   35  |   37  |   38  |   39  |   41  |   43  |   44  |   45  |  

שאלות בעמוד 114 | 5  |   6  |   9  |   12  |  

שאלות בעמוד 115 | 1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   13  |   16  |   17  |   18  |  

שאלות בעמוד 116 | 20  |   21  |   22  |  

שאלות בעמוד 121 | 2  |   10  |   11  |   12  |   16  |   20  |   26  |   27  |  

שאלות בעמוד 122 | 54  |   55  |  

שאלות בעמוד 124 | 77  |   79  |   80  |   81  |   82  |   83  |  

שאלות בעמוד 125 | 89  |   90  |   91  |   92  |   93  |  

שאלות בעמוד 130 | 8  |   16  |   17  |   25  |   30  |   32  |  

שאלות בעמוד 131 | 36  |   37  |   38  |   43  |   47  |   48  |   54  |   56  |  

שאלות בעמוד 132 | 59  |   60  |   64  |   66  |   67  |   75  |   76  |   77  |   79  |  

שאלות בעמוד 133 | 83  |   85  |   86  |   90  |   93  |   94  |   95  |  

שאלות בעמוד 134 | 98  |   99  |   100  |   101  |   104  |  

שאלות בעמוד 135 | 105  |   106  |   108  |   110  |   111  |   112  |   113  |  

שאלות בעמוד 136 | 114  |  

שאלות בעמוד 142 | 7  |   8  |   9  |   14  |   16  |   17  |   24  |   26  |   27  |   32  |   33  |   34  |   35  |  

שאלות בעמוד 143 | 37  |   39  |   40  |   41  |   42  |   44  |   46  |   47  |   48  |   49  |   55  |   57  |   60  |   63  |   64  |   69  |  

שאלות בעמוד 144 | 70  |   72  |   73  |   79  |   80  |   81  |   83  |  

שאלות בעמוד 145 | 84  |   85  |   86  |   88  |   90  |   91  |   97  |   100  |   104  |   106  |  

שאלות בעמוד 146 | 110  |  

שאלות בעמוד 149 | 5  |   7  |   10  |  

שאלות בעמוד 150 | 12  |  

שאלות בעמוד 151 | 3  |   4  |   6  |   7  |  

שאלות בעמוד 152 | 8  |  

שאלות בעמוד 155 | 3  |  

שאלות בעמוד 156 | 10  |   12  |   16  |   18  |   21  |   25  |   30  |   32  |   34  |   36  |   38  |   40  |   41  |   42  |  

שאלות בעמוד 157 | 44  |   45  |   46  |   48  |   50  |   52  |   54  |   55  |   56  |   59  |   63  |   64  |   65  |   66  |   71  |   73  |  

שאלות בעמוד 158 | 75  |   78  |   79  |   80  |   82  |   83  |  

שאלות בעמוד 159 | 85  |   86  |   87  |   88  |   89  |   91  |   92  |  

שאלות בעמוד 160 | 93  |   94  |   96  |   99  |   102  |  

שאלות בעמוד 161 | 106  |   113  |   114  |  

שאלות בעמוד 162 | 117  |  

שאלות בעמוד 168 | 27  |  

שאלות בעמוד 172 | 17  |  

שאלות בעמוד 173 | 40  |  

שאלות בעמוד 177 | 5  |   6  |  

שאלות בעמוד 178 | 9  |   10  |   12  |   13  |   14  |  

שאלות בעמוד 179 | 15  |   16  |   17  |   18  |   19  |  

שאלות בעמוד 181 | 2  |   3  |   4  |   5  |  

שאלות בעמוד 182 | 7  |   8  |   9  |   10  |   11  |  

שאלות בעמוד 188 | 2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |  

שאלות בעמוד 189 | 8  |   9  |   10  |   12  |  

שאלות בעמוד 190 | 15  |   16  |   18  |   19  |  

שאלות בעמוד 191 | 20  |   21  |   22  |   23  |   24  |   25  |  

שאלות בעמוד 195 | 5  |  

שאלות בעמוד 196 | 8  |   9  |   10  |  

שאלות בעמוד 197 | 72  |  

שאלות בעמוד 201 | 1  |   2  |   4  |   5  |  

שאלות בעמוד 202 | 6  |   8  |   9  |   13  |   14  |   15  |   19  |  

שאלות בעמוד 203 | 20  |   21  |   23  |  

שאלות בעמוד 204 | 33  |  

שאלות בעמוד 205 | 39  |  

שאלות בעמוד 210 | 5  |  

שאלות בעמוד 212 | 2  |   3  |  

שאלות בעמוד 215 | 9  |   10  |  

שאלות בעמוד 218 | 2  |   3  |  

שאלות בעמוד 219 | 4  |   5  |   6  |   7  |   8  |  

שאלות בעמוד 220 | 11  |   12  |   14  |   15  |  

שאלות בעמוד 221 | 16  |   17  |  

שאלות בעמוד 222 | 1  |  

שאלות בעמוד 223 | 4  |   7  |  

שאלות בעמוד 224 | 1  |  

שאלות בעמוד 225 | 3  |   4  |   5  |   6  |   7  |  

שאלות בעמוד 226 | 8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |  

שאלות בעמוד 227 | 14  |  

שאלות בעמוד 228 | 1  |   2  |  

שאלות בעמוד 229 | 3  |   4  |   5  |   6  |   8  |  

שאלות בעמוד 230 | 9  |   11  |  

שאלות בעמוד 231 | 14  |   17  |   19  |  

שאלות בעמוד 232 | 1  |   2  |   3  |  

שאלות בעמוד 233 | 4  |   5  |   6  |   8  |  

שאלות בעמוד 234 | 11  |   15  |  

שאלות בעמוד 235 | 17  |   18  |   19  |  

שאלות בעמוד 237 | 1  |   3  |  

שאלות בעמוד 238 | 6  |   8  |   10  |  

שאלות בעמוד 240 | 3  |   5  |  

שאלות בעמוד 241 | 6  |   7  |   8  |   9  |  

שאלות בעמוד 242 | 12  |   13  |   15  |  

שאלות בעמוד 243 | 16  |   17  |  

שאלות בעמוד 245 | 1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |  

שאלות בעמוד 246 | 7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |  

שאלות בעמוד 247 | 14  |  

שאלות בעמוד 248 | 1  |   2  |  

שאלות בעמוד 249 | 3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |  

שאלות בעמוד 250 | 9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |  

שאלות בעמוד 251 | 15  |   16  |   17  |   18  |   19  |  

שאלות בעמוד 252 | 20  |   21  |  

שאלות בעמוד 253 | 1  |  

שאלות בעמוד 254 | 2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |  

שאלות בעמוד 255 | 8  |  

שאלות בעמוד 257 | 2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |  

שאלות בעמוד 258 | 9  |   10  |   13  |   14  |  

שאלות בעמוד 259 | 15  |   16  |   17  |   18  |   19  |  

שאלות בעמוד 260 | 20  |   21  |   22  |   23  |  

שאלות בעמוד 261 | 25  |   27  |   28  |   29  |   30  |  

שאלות בעמוד 262 | 31  |   32  |   33  |   34  |   35  |  

שאלות בעמוד 265 | 1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |  

שאלות בעמוד 266 | 9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |  

שאלות בעמוד 267 | 16  |   17  |   18  |   19  |   20  |   21  |   22  |  

שאלות בעמוד 268 | 23  |   24  |   25  |   26  |   27  |   28  |  

שאלות בעמוד 269 | 29  |   30  |   31  |   32  |   34  |   35  |  

שאלות בעמוד 271 | 2  |   3  |   4  |   5  |   6  |  

שאלות בעמוד 272 | 7  |   11  |   12  |  

שאלות בעמוד 273 | 15  |   16  |   18  |   19  |  

שאלות בעמוד 274 | 20  |   21  |   22  |   23  |   25  |   26  |  

שאלות בעמוד 275 | 28  |  

שאלות בעמוד 276 | 2  |  

שאלות בעמוד 277 | 3  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |  

שאלות בעמוד 278 | 10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |  

שאלות בעמוד 279 | 18  |   20  |   21  |   22  |  

שאלות בעמוד 280 | 23  |   24  |   25  |   26  |   27  |   28  |  

שאלות בעמוד 281 | 30  |   31  |   32  |   33  |  

שאלות בעמוד 282 | 1  |   2  |   4  |   5  |   6  |  

שאלות בעמוד 283 | 8  |   9  |   10  |   11  |  

שאלות בעמוד 284 | 12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |  

שאלות בעמוד 285 | 18  |   19  |   20  |   21  |   22  |   23  |  

שאלות בעמוד 286 | 24  |   25  |   26  |   27  |   28  |   29  |  

שאלות בעמוד 287 | 1  |   2  |   3  |  

שאלות בעמוד 288 | 5  |   6  |   7  |   8  |  

שאלות בעמוד 289 | 10  |   11  |   12  |   13  |   14  |  

שאלות בעמוד 290 | 15  |   16  |   17  |   18  |   19  |   20  |  

שאלות בעמוד 291 | 1  |   22  |   23  |  

שאלות בעמוד 292 | 2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |  

שאלות בעמוד 293 | 8  |   10  |   11  |   12  |   13  |  

שאלות בעמוד 294 | 14  |   15  |   16  |  

שאלות בעמוד 298 | 7  |   8  |  

שאלות בעמוד 304 | 3  |  

שאלות בעמוד 305 | 5  |  

שאלות בעמוד 306 | 6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |  

שאלות בעמוד 307 | 12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |  

שאלות בעמוד 308 | 18  |   19  |   20  |   21  |  

שאלות בעמוד 310 | 2  |  

שאלות בעמוד 311 | 3  |   4  |   5  |   6  |  

שאלות בעמוד 312 | 7  |   8  |  

שאלות בעמוד 313 | 2  |   3  |   4  |   7  |  

שאלות בעמוד 314 | 8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |  

שאלות בעמוד 315 | 14  |   15  |   17  |   18  |   19  |  

שאלות בעמוד 316 | 20  |  

שאלות בעמוד 322 | 1  |   2  |   3  |   4  |  

שאלות בעמוד 323 | 5  |   6  |   8  |   9  |   10  |  

שאלות בעמוד 324 | 11  |   12  |   13  |   14  |   15  |  

שאלות בעמוד 325 | 16  |   17  |   18  |   19  |  

שאלות בעמוד 327 | 3  |   4  |   5  |  

שאלות בעמוד 330 | 3  |   5  |  

שאלות בעמוד 331 | 2  |  

שאלות בעמוד 332 | 4  |   6  |   9  |  

שאלות בעמוד 333 | 11  |   12  |   13  |  

שאלות בעמוד 334 | 1  |  

שאלות בעמוד 335 | 3  |   4  |   5  |   6  |   7  |  

שאלות בעמוד 336 | 8  |   9  |   10  |   11  |   13  |   14  |  

שאלות בעמוד 337 | 15  |   17  |   19  |  

שאלות בעמוד 344 | 3  |   4  |  

שאלות בעמוד 345 | 6  |   7  |   8  |   9  |   10  |  

שאלות בעמוד 346 | 11  |  

שאלות בעמוד 348 | 4  |   5  |  

שאלות בעמוד 349 | 6  |   7  |   9  |   10  |  

שאלות בעמוד 350 | 11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |  

שאלות בעמוד 351 | 17  |   18  |   19  |   20  |   21  |   22  |  

שאלות בעמוד 352 | 23  |  

שאלות בעמוד 354 | 3  |   4  |   5  |  

שאלות בעמוד 355 | 1  |   2  |   3  |   6  |  

שאלות בעמוד 356 | 4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |  

שאלות בעמוד 357 | 10  |   12  |   13  |   14  |   15  |  

שאלות בעמוד 358 | 18  |  

שאלות בעמוד 360 | 1  |   3  |  

שאלות בעמוד 361 | 5  |  

שאלות בעמוד 362 | 10  |  

שאלות בעמוד 364 | 5  |   6  |   7  |   10  |  

שאלות בעמוד 365 | 1  |   11  |   12  |   13  |  

שאלות בעמוד 366 | 3  |   6  |   7  |  

שאלות בעמוד 367 | 8  |   9  |   10  |   11  |   12  |  

שאלות בעמוד 368 | 13  |   14  |   15  |   16  |   17  |  

שאלות בעמוד 369 | 18  |   19  |   20  |   21  |  

שאלות בעמוד 370 | 2  |  

שאלות בעמוד 371 | 3  |   4  |   5  |   6  |  

שאלות בעמוד 372 | 10  |   11  |   12  |   13  |   14  |  

שאלות בעמוד 373 | 15  |   16  |   17  |  

שאלות בעמוד 375 | 1  |   2  |   3  |   4  |   5  |  

שאלות בעמוד 376 | 7  |   8  |   9  |   10  |  

שאלות בעמוד 377 | 12  |   13  |   14  |   15  |  

שאלות בעמוד 378 | 17  |   18  |   19  |   20  |   21  |  

שאלות בעמוד 379 | 22  |  

שאלות בעמוד 380 | 3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |  

שאלות בעמוד 381 | 9  |   10  |   11  |   12  |   13  |  

שאלות בעמוד 382 | 14  |   15  |  

שאלות בעמוד 383 | 2  |   5  |   6  |  

שאלות בעמוד 384 | 7  |   8  |   9  |   10  |  

שאלות בעמוד 385 | 11  |   12  |   13  |   14  |   15  |  

שאלות בעמוד 394 | 5  |  

שאלות בעמוד 407 | 2  |   5  |   7  |  

שאלות בעמוד 408 | 8  |   9  |   9  |   9  |   11  |   12  |  

שאלות בעמוד 409 | 1  |  

שאלות בעמוד 410 | 6  |   7  |   8  |  

שאלות בעמוד 413 | 4  |   6  |   8  |   9  |   10  |  

שאלות בעמוד 414 | 11  |  

שאלות בעמוד 415 | 2  |   3  |   4  |   5  |  

שאלות בעמוד 417 | 4  |   8  |   10  |  

שאלות בעמוד 418 | 12  |   13  |  

שאלות בעמוד 421 | 8  |   10  |   11  |   13  |   14  |  

שאלות בעמוד 423 | 2  |   6  |  

שאלות בעמוד 424 | 8  |   9  |   10  |   11  |  

שאלות בעמוד 426 | 5  |  

שאלות בעמוד 427 | 6  |   7  |   8  |   9  |  

שאלות בעמוד 429 | 1  |   2  |   3  |  

שאלות בעמוד 430 | 4  |   7  |   9  |  

שאלות בעמוד 433 | 2  |  

שאלות בעמוד 434 | 6  |   10  |   12  |  

שאלות בעמוד 435 | 13  |   14  |  

שאלות בעמוד 436 | 2  |   4  |   6  |   7  |   8  |  

שאלות בעמוד 438 | 14  |  

שאלות בעמוד 441 | 4  |   5  |   6  |   8  |   11  |  

שאלות בעמוד 442 | 12  |   14  |   15  |   17  |  

שאלות בעמוד 443 | 18  |   19  |   20  |   22  |   23  |  

שאלות בעמוד 444 | 24  |   25  |   26  |  

שאלות בעמוד 446 | 1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |  

שאלות בעמוד 447 | 8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |  

שאלות בעמוד 448 | 14  |  

שאלות בעמוד 451 | 5  |   6  |   7  |   12  |  

שאלות בעמוד 452 | 13  |   14  |   15  |   18  |  

שאלות בעמוד 453 | 19  |  

שאלות בעמוד 454 | 3  |   6  |   7  |   8  |  

שאלות בעמוד 455 | 9  |  

שאלות בעמוד 456 | 4  |   7  |  

שאלות בעמוד 457 | 8  |   10  |   12  |  

שאלות בעמוד 458 | 13  |   14  |   15  |   16  |   18  |   19  |   20  |  

שאלות בעמוד 459 | 22  |   24  |  

שאלות בעמוד 460 | 27  |   28  |  

שאלות בעמוד 461 | 31  |   33  |  

שאלות בעמוד 462 | 1  |   2  |   3  |  

שאלות בעמוד 463 | 6  |   7  |   8  |   9  |  

שאלות בעמוד 464 | 10  |   11  |   12  |   15  |   16  |   17  |  

שאלות בעמוד 465 | 19  |   20  |   21  |  

שאלות בעמוד 476 | 10  |  

שאלות בעמוד 477 | 15  |   19  |   22  |  

שאלות בעמוד 478 | 23  |   24  |   25  |   26  |   27  |   28  |  

שאלות בעמוד 479 | 29  |   30  |   33  |   34  |   35  |  

שאלות בעמוד 480 | 39  |   40  |  

שאלות בעמוד 481 | 42  |   43  |   44  |   45  |  

שאלות בעמוד 482 | 47  |   48  |   49  |  

שאלות בעמוד 484 | 5  |   6  |  

שאלות בעמוד 485 | 7  |   8  |   9  |   10  |   11  |  

שאלות בעמוד 486 | 3  |   4  |   5  |  

שאלות בעמוד 487 | 6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |  

שאלות בעמוד 488 | 12  |   13  |   14  |   15  |   16  |  

שאלות בעמוד 489 | 17  |   18  |   19  |  

שאלות בעמוד 495 | 10  |  

שאלות בעמוד 496 | 15  |   16  |   21  |  

שאלות בעמוד 497 | 22  |   23  |   28  |  

שאלות בעמוד 498 | 29  |   30  |   31  |   32  |   33  |   34  |  

שאלות בעמוד 499 | 37  |   41  |   42  |   43  |  

שאלות בעמוד 500 | 48  |   49  |   52  |   53  |  

שאלות בעמוד 501 | 54  |   55  |   56  |   57  |   58  |   59  |  

שאלות בעמוד 504 | 7  |   8  |  

שאלות בעמוד 505 | 14  |   15  |   16  |   17  |  

שאלות בעמוד 506 | 19  |   21  |   22  |   23  |  

שאלות בעמוד 507 | 25  |   28  |   29  |   30  |  

שאלות בעמוד 508 | 31  |   32  |   33  |   34  |   35  |   36  |   37  |  

שאלות בעמוד 509 | 2  |   38  |  

שאלות בעמוד 510 | 3  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |  

שאלות בעמוד 511 | 12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   18  |  

שאלות בעמוד 512 | 19  |   20  |   21  |   22  |  

שאלות בעמוד 513 | 1  |   2  |   3  |  

שאלות בעמוד 514 | 4  |   5  |   6  |   7  |   8  |  

שאלות בעמוד 515 | 9  |   10  |   12  |   13  |   14  |   15  |  

שאלות בעמוד 516 | 16  |   17  |   18  |   19  |   20  |   21  |   22  |  

שאלות בעמוד 517 | 23  |   24  |  

שאלות בעמוד 519 | 19  |  

שאלות בעמוד 522 | 9  |   11  |  

שאלות בעמוד 523 | 17  |  

שאלות בעמוד 524 | 18  |  

שאלות בעמוד 536 | 15  |   19  |   23  |   26  |  

שאלות בעמוד 586 | 6  |   13  |   16  |  

שאלות בעמוד 587 | 18  |   19  |  

שאלות בעמוד 588 | 28  |   29  |   31  |   32  |   33  |   34  |   35  |   36  |   38  |   41  |   44  |   47  |   48  |   49  |   50  |   51  |   52  |   54  |   55  |   56  |  

שאלות בעמוד 589 | 60  |   61  |   62  |   63  |   64  |   65  |   66  |  

שאלות בעמוד 590 | 78  |   79  |  

שאלות בעמוד 596 | 1  |   7  |  

שאלות בעמוד 599 | שאלות 1עד 2  |   שאלות 4 עד 5  |   25  |   29  |   40  |  

שאלות בעמוד 602 | שאלות 1 עד 3  |   12  |   14  |   15  |   18  |   21  |  

שאלות בעמוד 605 | 1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |  

שאלות בעמוד 606 | 18  |   37  |   38  |   41  |   46  |  

שאלות בעמוד 607 | 50  |   53  |   59  |   60  |   71  |   73  |   74  |   77  |   79  |   80  |  

שאלות בעמוד 611 | 3  |   8  |   14  |   22  |   27  |   29  |   33  |   37  |   38  |  

שאלות בעמוד 612 | 1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   8  |   9  |  

שאלות בעמוד 613 | 13  |   14  |   15  |   16  |   18  |   20  |   23  |   24  |   26  |  

שאלות בעמוד 615 | 1  |   2  |   3  |   4  |   7  |   10  |   12  |   13  |   15  |   19  |  

שאלות בעמוד 616 | 20  |   22  |   23  |   26  |   27  |   29  |   30  |   31  |   35  |   36  |   37  |   39  |   40  |   42  |   43  |  

שאלות בעמוד 632 | 14  |  

שאלות בעמוד 634 | 9  |   11  |  

שאלות בעמוד 639 | 26  |   28  |  

שאלות בעמוד 642 | 9  |   17  |   19  |   21  |  

שאלות בעמוד 643 | 22  |   24  |  

שאלות בעמוד 646 | 2  |   5  |   7 עד 9   |   15  |  

שאלות בעמוד 647 | 32  |   33  |   34  |   35  |   38  |  

שאלות בעמוד 651 | 7  |  

שאלות בעמוד 660 | 7 עד 8  |   9 עד 14  |   15  |   16  |  

שאלות בעמוד 661 | 17  |  

שאלות בעמוד 665 | 1 עד 4  |   5 עד 7  |   8 עד 10  |   11  |   12  |   13 עד 14  |   18  |   19  |   20  |   28  |   29  |   30  |   31  |   32  |   34  |  

שאלות בעמוד 666 | 36  |   37  |   41  |   44  |   45  |   47  |   50  |   51  |   52  |  

שאלות בעמוד 667 | 53  |   54  |   55  |   56  |   57  |   58  |   59  |   60  |  

שאלות בעמוד 669 | 8  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |  

שאלות בעמוד 670 | 18  |  

שאלות בעמוד 671 | 4  |   7 עד 12  |  

שאלות בעמוד 674 | 6  |   8  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |   20  |   22  |   23  |   24  |  

שאלות בעמוד 678 | 2  |   3  |   4  |   5  |  

שאלות בעמוד 679 | 8  |   9  |   10  |   14  |   15  |   16  |  

שאלות בעמוד 680 | 17  |   18  |   20  |   21  |   22  |   23  |   24  |   25  |   26  |   27  |  

שאלות בעמוד 683 | 4  |   7  |   8  |   9  |  

שאלות בעמוד 684 | 11  |   12  |   15  |   16  |   17  |  

שאלות בעמוד 685 | 18  |   19  |   22  |   23  |   24  |   25  |   26  |  

שאלות בעמוד 686 | 27  |   28  |   29  |   30  |   31  |   32  |   33  |   36  |   37  |  

שאלות בעמוד 687 | 38  |   39  |  

שאלות בעמוד 689 | 3  |   4  |   6  |   7  |  

שאלות בעמוד 690 | 9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   15  |  

שאלות בעמוד 691 | 16  |   17  |   18  |   19  |   20  |   21  |  

שאלות בעמוד 692 | 22  |   23  |   24  |   26  |   27  |   28  |   29  |   30  |  

שאלות בעמוד 693 | 31  |   32  |   33  |   34  |   35  |   36  |  

שאלות בעמוד 694 | 37  |   38  |   39  |   40  |   42  |   43  |   44  |   45  |   46  |   47  |   48  |  

שאלות בעמוד 696 | 3  |   6  |   7  |   8  |  

שאלות בעמוד 702 | 18  |  

שאלות בעמוד 703 | 24  |   34  |   35  |   38  |   41  |   43  |   45  |  

שאלות בעמוד 705 | 1  |   2  |   3  |   4  |  

שאלות בעמוד 706 | 7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   14  |  

שאלות בעמוד 707 | 17  |   18  |   19  |   20  |   21  |  

שאלות בעמוד 708 | 22  |   23  |   24  |   26  |   27  |   28  |   29  |   30  |   31  |  

שאלות בעמוד 709 | 32  |   33  |   34  |   35  |   36  |   37  |  

שאלות בעמוד 711 | 2  |   3  |   4  |   5  |  

שאלות בעמוד 712 | 9  |   10  |   11  |   12  |  

שאלות בעמוד 713 | 2  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |  

שאלות בעמוד 718 | 13  |   14  |  

שאלות בעמוד 719 | 27  |   28  |   46  |  

שאלות בעמוד 720 | 48  |&n