Skip Navigation Links
דף הבית
יואל גבע
בני גורן
גבי יקואל
אתי עוזרי ויצחק שלו
אדית כהן ומריאן רוזנפלד
בגרויות במתמטיקה
מאגר 3 יחידות
צור קשר
שתף ב:
חדשות קיבינימטיקה

 אבל זה הזמן לסגור פערים ו/או להתכונן למבחנים מסכמים שאחרי החג.

תחלקו את הזמן נכון וכך תמצאו זמן לכול דבר.

 אנחנו פה כבר 10 שנים ונערכים לקראת עשור נוסף.
אנחנו פה!גם אם יעבירו את שם לפה,אנחנו פה .

 

 ליחצו כאן לפרטים והסבר בנושא ההרשמה

דף הבית >> בני גורן >>מתמטיקה חלק א שאלונים 804 806 -בני גורן
בני גורן > מתמטיקה חלק א שאלונים 804 806 -בני גורן
שאלות בעמוד 16 | 2  |   17  |  

שאלות בעמוד 17 | 26  |   47  |   48  |   49  |   50  |  

שאלות בעמוד 20 | 22 עד 25  |  

שאלות בעמוד 21 | שאלות 31 עד 33  |   45  |   שאלות 47-48  |   שאלות 51-52  |   55  |  

שאלות בעמוד 23 | 1-7  |   13-19  |   21-28  |   29-32  |   33-36  |   37-39  |  

שאלות בעמוד 24 | 55  |  

שאלות בעמוד 28 | 56 עד 57  |  

שאלות בעמוד 29 | שאלות 80 עד 81  |  

שאלות בעמוד 34 | 27  |   34 עד 35  |   36 עד 42  |  

שאלות בעמוד 35 | שאלות 80 עד 87  |  

שאלות בעמוד 36 | 120  |   132  |   135  |   136  |   137  |   138  |  

שאלות בעמוד 37 | 148  |   154  |   156  |   157  |   158  |  

שאלות בעמוד 45 | 39  |   40  |  

שאלות בעמוד 50 | 7  |   8  |   9  |  

שאלות בעמוד 52 | 10  |   13  |   14  |   15  |   16  |  

שאלות בעמוד 54 | 9  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |  

שאלות בעמוד 55 | 16  |  

שאלות בעמוד 57 | 17  |   18  |   19  |  

שאלות בעמוד 59 | 19  |   30  |  

שאלות בעמוד 67 | 36  |   37  |  

שאלות בעמוד 68 | 39  |  

שאלות בעמוד 74 | 14  |   17  |   18  |   24  |   34  |  

שאלות בעמוד 75 | 37  |   39  |   40  |   47  |   49  |   54  |   58  |  

שאלות בעמוד 76 | 60  |   69  |   70  |   77  |  

שאלות בעמוד 77 | 80  |  

שאלות בעמוד 80 | 13  |   14  |   15  |   16  |   17  |   18  |   19  |   25  |   27  |   33  |  

שאלות בעמוד 83 | 10  |   15  |   19  |   21  |   23  |   25  |   27  |   28  |   29  |   30  |   33  |   34  |   35  |   36  |   37  |   40  |   42  |   43  |  

שאלות בעמוד 84 | 44  |   45  |   46  |   48  |   50  |   51  |  

שאלות בעמוד 85 | 1  |   2  |   7  |   8  |   10  |   12  |   13  |   15  |  

שאלות בעמוד 93 | 48  |  

שאלות בעמוד 94 | 60  |   61  |   62  |  

שאלות בעמוד 95 | 63  |   64  |   65  |  

שאלות בעמוד 101 | 15  |  

שאלות בעמוד 102 | 34  |   36  |   40  |   43  |  

שאלות בעמוד 103 | 57  |  

שאלות בעמוד 104 | 67  |   77  |   79  |   80  |  

שאלות בעמוד 105 | 81  |  

שאלות בעמוד 108 | 3  |   9  |   13  |   21  |   22  |   24  |   25  |   26  |   27  |   28  |   29  |  

שאלות בעמוד 109 | 6  |   7  |   9  |   11  |   12  |  

שאלות בעמוד 110 | 13  |   14  |   15  |   16  |  

שאלות בעמוד 112 | 3  |   6  |   7  |   10  |   12  |   16  |   19  |   20  |   21  |   22  |   23  |   26  |   29  |   33  |  

שאלות בעמוד 113 | 34  |   35  |   37  |   38  |   39  |   41  |   43  |   44  |   45  |  

שאלות בעמוד 114 | 5  |   6  |   9  |   12  |  

שאלות בעמוד 115 | 1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   13  |   16  |   17  |   18  |  

שאלות בעמוד 116 | 20  |   21  |   22  |  

שאלות בעמוד 121 | 2  |   10  |   11  |   12  |   16  |   20  |   26  |   27  |  

שאלות בעמוד 122 | 54  |   55  |  

שאלות בעמוד 124 | 77  |   79  |   80  |   81  |   82  |   83  |  

שאלות בעמוד 125 | 89  |   90  |   91  |   92  |   93  |  

שאלות בעמוד 130 | 8  |   16  |   17  |   25  |   30  |   32  |  

שאלות בעמוד 131 | 36  |   37  |   38  |   43  |   47  |   48  |   54  |   56  |  

שאלות בעמוד 132 | 59  |   60  |   64  |   66  |   67  |   75  |   76  |   77  |   79  |  

שאלות בעמוד 133 | 83  |   85  |   86  |   90  |   93  |   94  |   95  |  

שאלות בעמוד 134 | 98  |   99  |   100  |   101  |   104  |  

שאלות בעמוד 135 | 105  |   106  |   108  |   110  |   111  |   112  |   113  |  

שאלות בעמוד 136 | 114  |  

שאלות בעמוד 142 | 7  |   8  |   9  |   14  |   16  |   17  |   24  |   26  |   27  |   32  |   33  |   34  |   35  |  

שאלות בעמוד 143 | 37  |   39  |   40  |   41  |   42  |   44  |   46  |   47  |   48  |   49  |   55  |   57  |   60  |   63  |   64  |   69  |  

שאלות בעמוד 144 | 70  |   72  |   73  |   79  |   80  |   81  |   83  |  

שאלות בעמוד 145 | 84  |   85  |   86  |   88  |   90  |   91  |   97  |   100  |   104  |   106  |  

שאלות בעמוד 146 | 110  |  

שאלות בעמוד 149 | 5  |   7  |   10  |  

שאלות בעמוד 150 | 12  |  

שאלות בעמוד 151 | 3  |   4  |   6  |   7  |  

שאלות בעמוד 152 | 8  |  

שאלות בעמוד 155 | 3  |  

שאלות בעמוד 156 | 10  |   12  |   16  |   18  |   21  |   25  |   30  |   32  |   34  |   36  |   38  |   40  |   41  |   42  |  

שאלות בעמוד 157 | 44  |   45  |   46  |   48  |   50  |   52  |   54  |   55  |   56  |   59  |   63  |   64  |   65  |   66  |   71  |   73  |  

שאלות בעמוד 158 | 75  |   78  |   79  |   80  |   82  |   83  |  

שאלות בעמוד 159 | 85  |   86  |   87  |   88  |   89  |   91  |   92  |  

שאלות בעמוד 160 | 93  |   94  |   96  |   99  |   102  |  

שאלות בעמוד 161 | 106  |   113  |   114  |  

שאלות בעמוד 162 | 117  |  

שאלות בעמוד 168 | 27  |  

שאלות בעמוד 172 | 17  |  

שאלות בעמוד 173 | 40  |  

שאלות בעמוד 177 | 5  |   6  |  

שאלות בעמוד 178 | 9  |   10  |   12  |   13  |   14  |  

שאלות בעמוד 179 | 15  |   16  |   17  |   18  |   19  |  

שאלות בעמוד 181 | 2  |   3  |   4  |   5  |  

שאלות בעמוד 182 | 7  |   8  |   9  |   10  |   11  |  

שאלות בעמוד 188 | 2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |  

שאלות בעמוד 189 | 8  |   9  |   10  |   12  |  

שאלות בעמוד 190 | 15  |   16  |   18  |   19  |  

שאלות בעמוד 191 | 20  |   21  |   22  |   23  |   24  |   25  |  

שאלות בעמוד 195 | 5  |  

שאלות בעמוד 196 | 8  |   9  |   10  |  

שאלות בעמוד 197 | 72  |  

שאלות בעמוד 201 | 1  |   2  |   4  |   5  |  

שאלות בעמוד 202 | 6  |   8  |   9  |   13  |   14  |   15  |   19  |  

שאלות בעמוד 203 | 20  |   21  |   23  |  

שאלות בעמוד 204 | 33  |  

שאלות בעמוד 205 | 39  |  

שאלות בעמוד 210 | 5  |  

שאלות בעמוד 212 | 2  |   3  |  

שאלות בעמוד 215 | 9  |   10  |  

שאלות בעמוד 218 | 2  |   3  |  

שאלות בעמוד 219 | 4  |   5  |   6  |   7  |   8  |  

שאלות בעמוד 220 | 11  |   12  |   14  |   15  |  

שאלות בעמוד 221 | 16  |   17  |  

שאלות בעמוד 222 | 1  |  

שאלות בעמוד 223 | 4  |   7  |  

שאלות בעמוד 224 | 1  |  

שאלות בעמוד 225 | 3  |   4  |   5  |   6  |   7  |  

שאלות בעמוד 226 | 8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |  

שאלות בעמוד 227 | 14  |  

שאלות בעמוד 228 | 1  |   2  |  

שאלות בעמוד 229 | 3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |  

שאלות בעמוד 230 | 9  |   11  |  

שאלות בעמוד 231 | 14  |   17  |   19  |  

שאלות בעמוד 232 | 1  |   2  |   3  |  

שאלות בעמוד 233 | 4  |   5  |   6  |   8  |  

שאלות בעמוד 234 | 11  |   15  |  

שאלות בעמוד 235 | 17  |   18  |   19  |  

שאלות בעמוד 237 | 1  |   3  |  

שאלות בעמוד 238 | 6  |   8  |   10  |  

שאלות בעמוד 240 | 3  |   5  |  

שאלות בעמוד 241 | 6  |   7  |   8  |   9  |  

שאלות בעמוד 242 | 12  |   13  |   15  |  

שאלות בעמוד 243 | 16  |   17  |  

שאלות בעמוד 245 | 1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |  

שאלות בעמוד 246 | 7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |  

שאלות בעמוד 247 | 14  |  

שאלות בעמוד 248 | 1  |   2  |  

שאלות בעמוד 249 | 3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |  

שאלות בעמוד 250 | 9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |  

שאלות בעמוד 251 | 15  |   16  |   17  |   18  |   19  |  

שאלות בעמוד 252 | 20  |   21  |  

שאלות בעמוד 253 | 1  |  

שאלות בעמוד 254 | 2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |  

שאלות בעמוד 255 | 8  |  

שאלות בעמוד 257 | 2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |  

שאלות בעמוד 258 | 9  |   10  |   13  |   14  |  

שאלות בעמוד 259 | 15  |   16  |   17  |   18  |   19  |  

שאלות בעמוד 260 | 20  |   21  |   22  |   23  |  

שאלות בעמוד 261 | 25  |   27  |   28  |   29  |   30  |  

שאלות בעמוד 262 | 31  |   32  |   33  |   34  |   35  |  

שאלות בעמוד 265 | 1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |  

שאלות בעמוד 266 | 9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |  

שאלות בעמוד 267 | 16  |   17  |   18  |   19  |   20  |   21  |   22  |  

שאלות בעמוד 268 | 23  |   24  |   25  |   26  |   27  |   28  |  

שאלות בעמוד 269 | 29  |   30  |   31  |   32  |   34  |   35  |  

שאלות בעמוד 270 | 1  |  

שאלות בעמוד 271 | 2  |   3  |   4  |   5  |   6  |  

שאלות בעמוד 272 | 7  |   11  |   12  |  

שאלות בעמוד 273 | 15  |   16  |   18  |   19  |  

שאלות בעמוד 274 | 20  |   21  |   22  |   23  |   25  |   26  |  

שאלות בעמוד 275 | 28  |  

שאלות בעמוד 276 | 2  |  

שאלות בעמוד 277 | 3  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |  

שאלות בעמוד 278 | 10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |  

שאלות בעמוד 279 | 18  |   20  |   21  |   22  |  

שאלות בעמוד 280 | 23  |   24  |   25  |   26  |   27  |   28  |  

שאלות בעמוד 281 | 30  |   31  |   32  |   33  |  

שאלות בעמוד 282 | 1  |   2  |   4  |   5  |   6  |  

שאלות בעמוד 283 | 8  |   9  |   10  |   11  |  

שאלות בעמוד 284 | 12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |  

שאלות בעמוד 285 | 18  |   19  |   20  |   21  |   22  |   23  |  

שאלות בעמוד 286 | 24  |   25  |   26  |   27  |   28  |   29  |  

שאלות בעמוד 287 | 1  |   2  |   3  |  

שאלות בעמוד 288 | 5  |   6  |   7  |   8  |  

שאלות בעמוד 289 | 10  |   11  |   12  |   13  |   14  |  

שאלות בעמוד 290 | 15  |   16  |   17  |   18  |   19  |   20  |  

שאלות בעמוד 291 | 1  |   22  |   23  |  

שאלות בעמוד 292 | 2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |  

שאלות בעמוד 293 | 8  |   10  |   11  |   12  |   13  |  

שאלות בעמוד 294 | 14  |   15  |   16  |  

שאלות בעמוד 298 | 7  |   8  |  

שאלות בעמוד 304 | 3  |  

שאלות בעמוד 305 | 5  |  

שאלות בעמוד 306 | 6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |  

שאלות בעמוד 307 | 12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |  

שאלות בעמוד 308 | 18  |   19  |   20  |   21  |  

שאלות בעמוד 310 | 2  |  

שאלות בעמוד 311 | 3  |   4  |   5  |   6  |  

שאלות בעמוד 312 | 7  |   8  |  

שאלות בעמוד 313 | 2  |   3  |   4  |   7  |  

שאלות בעמוד 314 | 8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |  

שאלות בעמוד 315 | 14  |   15  |   17  |   18  |   19  |  

שאלות בעמוד 316 | 20  |  

שאלות בעמוד 322 | 1  |   2  |   3  |   4  |  

שאלות בעמוד 323 | 5  |   6  |   8  |   9  |   10  |  

שאלות בעמוד 324 | 11  |   12  |   13  |   14  |   15  |  

שאלות בעמוד 325 | 16  |   17  |   18  |   19  |  

שאלות בעמוד 327 | 3  |   4  |   5  |  

שאלות בעמוד 330 | 3  |   5  |  

שאלות בעמוד 331 | 2  |  

שאלות בעמוד 332 | 4  |   6  |   9  |  

שאלות בעמוד 333 | 11  |   12  |   13  |  

שאלות בעמוד 334 | 1  |  

שאלות בעמוד 335 | 3  |   4  |   5  |   6  |   7  |  

שאלות בעמוד 336 | 8  |   9  |   10  |   11  |   13  |   14  |  

שאלות בעמוד 337 | 15  |   17  |   19  |  

שאלות בעמוד 344 | 3  |   4  |  

שאלות בעמוד 345 | 6  |   7  |   8  |   9  |   10  |  

שאלות בעמוד 346 | 11  |  

שאלות בעמוד 348 | 4  |   5  |  

שאלות בעמוד 349 | 6  |   7  |   9  |   10  |  

שאלות בעמוד 350 | 11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |  

שאלות בעמוד 351 | 17  |   18  |   19  |   20  |   21  |   22  |  

שאלות בעמוד 352 | 23  |  

שאלות בעמוד 354 | 3  |   4  |   5  |  

שאלות בעמוד 355 | 1  |   2  |   3  |   6  |  

שאלות בעמוד 356 | 4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |  

שאלות בעמוד 357 | 10  |   12  |   13  |   14  |   15  |  

שאלות בעמוד 358 | 18  |  

שאלות בעמוד 360 | 1  |   3  |  

שאלות בעמוד 361 | 5  |  

שאלות בעמוד 362 | 10  |  

שאלות בעמוד 364 | 5  |   6  |   7  |   10  |  

שאלות בעמוד 365 | 1  |   11  |   12  |   13  |  

שאלות בעמוד 366 | 3  |   6  |   7  |  

שאלות בעמוד 367 | 8  |   9  |   10  |   11  |   12  |  

שאלות בעמוד 368 | 13  |   14  |   15  |   16  |   17  |  

שאלות בעמוד 369 | 18  |   19  |   20  |   21  |  

שאלות בעמוד 370 | 2  |  

שאלות בעמוד 371 | 3  |   4  |   5  |   6  |  

שאלות בעמוד 372 | 10  |   11  |   12  |   13  |   14  |  

שאלות בעמוד 373 | 15  |   16  |   17  |  

שאלות בעמוד 375 | 1  |   2  |   3  |   4  |   5  |  

שאלות בעמוד 376 | 7  |   8  |   9  |   10  |  

שאלות בעמוד 377 | 12  |   13  |   14  |   15  |  

שאלות בעמוד 378 | 17  |   18  |   19  |   20  |   21  |  

שאלות בעמוד 379 | 22  |  

שאלות בעמוד 380 | 3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |  

שאלות בעמוד 381 | 9  |   10  |   11  |   12  |   13  |  

שאלות בעמוד 382 | 14  |   15  |  

שאלות בעמוד 383 | 2  |   5  |   6  |  

שאלות בעמוד 384 | 7  |   8  |   9  |   10  |  

שאלות בעמוד 385 | 11  |   12  |   13  |   14  |   15  |  

שאלות בעמוד 394 | 5  |  

שאלות בעמוד 407 | 2  |   5  |   7  |  

שאלות בעמוד 408 | 8  |   9  |   9  |   9  |   11  |   12  |  

שאלות בעמוד 409 | 1  |  

שאלות בעמוד 410 | 6  |   7  |   8  |  

שאלות בעמוד 413 | 4  |   6  |   8  |   9  |   10  |  

שאלות בעמוד 414 | 11  |  

שאלות בעמוד 415 | 2  |   3  |   4  |   5  |  

שאלות בעמוד 417 | 4  |   8  |   10  |  

שאלות בעמוד 418 | 12  |   13  |  

שאלות בעמוד 421 | 8  |   10  |   11  |   13  |   14  |  

שאלות בעמוד 423 | 2  |   6  |  

שאלות בעמוד 424 | 8  |   9  |   10  |   11  |  

שאלות בעמוד 426 | 5  |  

שאלות בעמוד 427 | 6  |   7  |   8  |   9  |  

שאלות בעמוד 429 | 1  |   2  |   3  |  

שאלות בעמוד 430 | 4  |   7  |   9  |  

שאלות בעמוד 433 | 2  |  

שאלות בעמוד 434 | 6  |   10  |   12  |  

שאלות בעמוד 435 | 13  |   14  |  

שאלות בעמוד 436 | 2  |   4  |   6  |   7  |   8  |  

שאלות בעמוד 438 | 14  |  

שאלות בעמוד 441 | 4  |   5  |   6  |   8  |   11  |  

שאלות בעמוד 442 | 12  |   14  |   15  |   17  |  

שאלות בעמוד 443 | 18  |   19  |   20  |   22  |   23  |  

שאלות בעמוד 444 | 24  |   25  |   26  |  

שאלות בעמוד 446 | 1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |  

שאלות בעמוד 447 | 8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |  

שאלות בעמוד 448 | 14  |  

שאלות בעמוד 451 | 5  |   6  |   7  |   12  |  

שאלות בעמוד 452 | 13  |   14  |   15  |   18  |  

שאלות בעמוד 453 | 19  |  

שאלות בעמוד 454 | 3  |   6  |   7  |   8  |  

שאלות בעמוד 455 | 9  |  

שאלות בעמוד 456 | 4  |   7  |  

שאלות בעמוד 457 | 8  |   10  |   12  |  

שאלות בעמוד 458 | 13  |   14  |   15  |   16  |   18  |   19  |   20  |  

שאלות בעמוד 459 | 22  |   24  |  

שאלות בעמוד 460 | 27  |   28  |  

שאלות בעמוד 461 | 31  |   33  |  

שאלות בעמוד 462 | 1  |   2  |   3  |  

שאלות בעמוד 463 | 6  |   7  |   8  |   9  |  

שאלות בעמוד 464 | 10  |   11  |   12  |   15  |   16  |   17  |  

שאלות בעמוד 465 | 19  |   20  |   21  |  

שאלות בעמוד 476 | 10  |  

שאלות בעמוד 477 | 15  |   19  |   22  |  

שאלות בעמוד 478 | 23  |   24  |   25  |   26  |   27  |   28  |  

שאלות בעמוד 479 | 29  |   30  |   33  |   34  |   35  |  

שאלות בעמוד 480 | 39  |   40  |  

שאלות בעמוד 481 | 42  |   43  |   44  |   45  |  

שאלות בעמוד 482 | 47  |   48  |   49  |  

שאלות בעמוד 484 | 5  |   6  |  

שאלות בעמוד 485 | 7  |   8  |   9  |   10  |   11  |  

שאלות בעמוד 486 | 3  |   4  |   5  |  

שאלות בעמוד 487 | 6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |  

שאלות בעמוד 488 | 12  |   13  |   14  |   15  |   16  |  

שאלות בעמוד 489 | 17  |   18  |   19  |  

שאלות בעמוד 495 | 10  |  

שאלות בעמוד 496 | 15  |   16  |   21  |  

שאלות בעמוד 497 | 22  |   23  |   28  |  

שאלות בעמוד 498 | 29  |   30  |   31  |   32  |   33  |   34  |  

שאלות בעמוד 499 | 37  |   41  |   42  |   43  |  

שאלות בעמוד 500 | 48  |   49  |   52  |   53  |  

שאלות בעמוד 501 | 54  |   55  |   56  |   57  |   58  |   59  |  

שאלות בעמוד 504 | 7  |   8  |  

שאלות בעמוד 505 | 14  |   15  |   16  |   17  |  

שאלות בעמוד 506 | 19  |   21  |   22  |   23  |  

שאלות בעמוד 507 | 25  |   28  |   29  |   30  |  

שאלות בעמוד 508 | 31  |   32  |   33  |   34  |   35  |   36  |   37  |  

שאלות בעמוד 509 | 2  |   38  |  

שאלות בעמוד 510 | 3  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |  

שאלות בעמוד 511 | 12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   18  |  

שאלות בעמוד 512 | 19  |   20  |   21  |   22  |  

שאלות בעמוד 513 | 1  |   2  |   3  |  

שאלות בעמוד 514 | 4  |   5  |   6  |   7  |   8  |  

שאלות בעמוד 515 | 9  |   10  |   12  |   13  |   14  |   15  |  

שאלות בעמוד 516 | 16  |   17  |   18  |   19  |   20  |   21  |   22  |  

שאלות בעמוד 517 | 23  |   24  |  

שאלות בעמוד 519 | 19  |  

שאלות בעמוד 522 | 9  |   11  |  

שאלות בעמוד 523 | 17  |  

שאלות בעמוד 524 | 18  |  

שאלות בעמוד 536 | 15  |   19  |   23  |   26  |  

שאלות בעמוד 586 | 6  |   13  |   16  |  

שאלות בעמוד 587 | 18  |   19  |  

שאלות בעמוד 588 | 28  |   29  |   31  |   32  |   33  |   34  |   35  |   36  |   38  |   41  |   44  |   47  |   48  |   49  |   50  |   51  |   52  |   54  |   55  |   56  |  

שאלות בעמוד 589 | 60  |   61  |   62  |   63  |   64  |   65  |   66  |  

שאלות בעמוד 590 | 78  |   79  |  

שאלות בעמוד 596 | 1  |   7  |  

שאלות בעמוד 599 | שאלות 1עד 2  |   שאלות 4 עד 5  |   25  |   29  |   40  |  

שאלות בעמוד 602 | שאלות 1 עד 3  |   12  |   14  |   15  |   18  |   21  |  

שאלות בעמוד 605 | 1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |  

שאלות בעמוד 606 | 18  |   37  |   38  |   41  |   46  |  

שאלות בעמוד 607 | 50  |   53  |   59  |   60  |   71  |   73  |   74  |   77  |   79  |   80  |  

שאלות בעמוד 611 | 3  |   8  |   14  |   22  |   27  |   29  |   33  |   37  |   38  |  

שאלות בעמוד 612 | 1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   8  |   9  |  

שאלות בעמוד 613 | 13  |   14  |   15  |   16  |   18  |   20  |   23  |   24  |   26  |  

שאלות בעמוד 615 | 1  |   2  |   3  |   4  |   7  |   10  |   12  |   13  |   15  |   19  |  

שאלות בעמוד 616 | 20  |   22  |   23  |   26  |   27  |   29  |   30  |   31  |   35  |   36  |   37  |   39  |   40  |   42  |   43  |  

שאלות בעמוד 632 | 14  |  

שאלות בעמוד 634 | 9  |   11  |  

שאלות בעמוד 639 | 26  |   28  |  

שאלות בעמוד 642 | 9  |   17  |   19  |   21  |  

שאלות בעמוד 643 | 22  |   24  |  

שאלות בעמוד 646 | 2  |   5  |   7 עד 9   |   15  |  

שאלות בעמוד 647 | 32  |   33  |   34  |   35  |   38  |  

שאלות בעמוד 651 | 7  |  

שאלות בעמוד 660 | 7 עד 8  |   9 עד 14  |   15  |   16  |  

שאלות בעמוד 661 | 17  |  

שאלות בעמוד 665 | 1 עד 4  |   5 עד 7  |   8 עד 10  |   11  |   12  |   13 עד 14  |   18  |   19  |   20  |   28  |   29  |   30  |   31  |   32  |   34  |  

שאלות בעמוד 666 | 36  |   37  |   41  |   44  |   45  |   47  |   50  |   51  |   52  |  

שאלות בעמוד 667 | 53  |   54  |   55  |   56  |   57  |   58  |   59  |   60  |  

שאלות בעמוד 669 | 8  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |  

שאלות בעמוד 670 | 18  |  

שאלות בעמוד 671 | 4  |   7 עד 12  |  

שאלות בעמוד 674 | 6  |   8  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |   20  |   22  |   23  |   24  |  

שאלות בעמוד 678 | 2  |   3  |   4  |   5  |  

שאלות בעמוד 679 | 8  |   9  |   10  |   14  |   15  |   16  |  

שאלות בעמוד 680 | 17  |   18  |   20  |   21  |   22  |   23  |   24  |   25  |   26  |   27  |  

שאלות בעמוד 683 | 4  |   6  |   7  |   8  |   9  |  

שאלות בעמוד 684 | 11  |   12  |   15  |   16  |   17  |  

שאלות בעמוד 685 | 18  |   19  |   22  |   23  |   24  |   25  |   26  |  

שאלות בעמוד 686 | 27  |   28  |   29  |   30  |   31  |   32  |   33  |   36  |   37  |  

שאלות בעמוד 687 | 38  |   39  |  

שאלות בעמוד 689 | 3  |   4  |   6  |   7  |  

שאלות בעמוד 690 | 9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   15  |  

שאלות בעמוד 691 | 16  |   17  |   18  |   19  |   20  |   21  |  

שאלות בעמוד 692 | 22  |   23  |   24  |   26  |   27  |   28  |   29  |   30  |  

שאלות בעמוד 693 | 31  |   32  |   33  |   34  |   35  |   36  |  

שאלות בעמוד 694 | 37  |   38  |   39  |   40  |   42  |   43  |   44  |   45  |   46  |   47  |   48  |  

שאלות בעמוד 696 | 3  |   6  |   7  |   8  |  

שאלות בעמוד 702 | 18  |  

שאלות בעמוד 703 | 24  |   34  |   35  |   38  |   41  |   43  |   45  |  

שאלות בעמוד 705 | 1  |   2  |   3  |   4  |  

שאלות בעמוד 706 | 7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   14  |  

שאלות בעמוד 707 | 17  |   18  |   19  |   20  |   21  |  

שאלות בעמוד 708 | 22  |   23  |   24  |   26  |   27  |   28  |   29  |   30  |   31  |  

שאלות בעמוד 709 | 32  |   33  |   34  |   35  |   36  |   37  |  

שאלות בעמוד 711 | 2  |   3  |   4  |   5  |  

שאלות בעמוד 712 | 9  |   10  |   11  |   12  |  

שאלות בעמוד 713 | 2  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |  

שאלות בעמוד 718 | 13  |   14  |  

שאלות בעמוד 719 |