Skip Navigation Links
דף הבית
יואל גבע
בני גורן
גבי יקואל
אתי עוזרי ויצחק שלו
אדית כהן ומריאן רוזנפלד
בגרויות במתמטיקה
מאגר 3 יחידות
צור קשר
שתף ב:
חדשות קיבינימטיקה

 אבל זה הזמן לסגור פערים ו/או להתכונן למבחנים מסכמים שאחרי החג.

תחלקו את הזמן נכון וכך תמצאו זמן לכול דבר.

 אנחנו פה כבר 10 שנים ונערכים לקראת עשור נוסף.
אנחנו פה!גם אם יעבירו את שם לפה,אנחנו פה .

 

 ליחצו כאן לפרטים והסבר בנושא ההרשמה

דף הבית >> בני גורן >>גיאומטריה של המישור - בני גורן
בני גורן > גיאומטריה של המישור - בני גורן
שאלות בעמוד 27 | 24  |  

שאלות בעמוד 28 | 26  |   28  |  

שאלות בעמוד 30 | 33  |   35  |   36  |  

שאלות בעמוד 32 | 42  |  

שאלות בעמוד 33 | 46  |   47  |   48  |   49  |  

שאלות בעמוד 34 | 50  |   51  |   52  |  

שאלות בעמוד 35 | 54  |   55  |  

שאלות בעמוד 36 | 56  |  

שאלות בעמוד 37 | 60  |   61  |   62  |  

שאלות בעמוד 38 | 1  |  

שאלות בעמוד 42 | 16  |  

שאלות בעמוד 43 | 19  |   20  |   21  |   22  |  

שאלות בעמוד 44 | 23  |   26  |  

שאלות בעמוד 45 | 28  |   29  |  

שאלות בעמוד 46 | 31  |  

שאלות בעמוד 47 | 38  |   39  |   40  |  

שאלות בעמוד 48 | 41  |   42  |   43  |   44  |  

שאלות בעמוד 50 | 49  |   52  |  

שאלות בעמוד 51 | 54  |   55  |   56  |  

שאלות בעמוד 55 | 5  |  

שאלות בעמוד 56 | 10  |  

שאלות בעמוד 60 | 21  |  

שאלות בעמוד 63 | 34  |  

שאלות בעמוד 65 | 38  |   40  |  

שאלות בעמוד 66 | 42  |   44  |   45  |  

שאלות בעמוד 67 | 46  |   48  |   50  |  

שאלות בעמוד 68 | 54  |  

שאלות בעמוד 69 | 55  |  

שאלות בעמוד 71 | 61  |   63  |   64  |  

שאלות בעמוד 74 | 75  |  

שאלות בעמוד 75 | 2  |   3  |   4  |  

שאלות בעמוד 76 | 5  |   6  |   7  |   8  |  

שאלות בעמוד 77 | 9  |   10  |   11  |   12  |  

שאלות בעמוד 78 | 13  |  

שאלות בעמוד 79 | 17  |   18  |  

שאלות בעמוד 80 | 22  |  

שאלות בעמוד 81 | 24  |  

שאלות בעמוד 82 | 1  |   2  |   4  |  

שאלות בעמוד 84 | 9  |   10  |  

שאלות בעמוד 85 | 12  |   13  |   14  |  

שאלות בעמוד 86 | 16  |   17  |   18  |   19  |  

שאלות בעמוד 87 | 20  |   21  |   22  |  

שאלות בעמוד 88 | 24  |   25  |  

שאלות בעמוד 89 | 27  |  

שאלות בעמוד 90 | 33  |  

שאלות בעמוד 91 | 35  |   36  |   37  |  

שאלות בעמוד 105 | 7  |   8  |   9  |   10  |   11  |  

שאלות בעמוד 106 | 12  |   13  |  

שאלות בעמוד 107 | 15  |  

שאלות בעמוד 108 | 20  |   21  |   22  |   23  |   24  |  

שאלות בעמוד 109 | 25  |   26  |   27  |   28  |  

שאלות בעמוד 110 | 31  |   32  |  

שאלות בעמוד 111 | 34  |   36  |  

שאלות בעמוד 112 | 38  |   39  |   41  |  

שאלות בעמוד 113 | 43  |   45  |  

שאלות בעמוד 114 | 47  |   49  |   50  |   51  |  

שאלות בעמוד 115 | 52  |   54  |   55  |  

שאלות בעמוד 116 | 2  |   4  |  

שאלות בעמוד 117 | 5  |   6  |   7  |   8  |  

שאלות בעמוד 118 | 9  |   10  |   12  |   13  |  

שאלות בעמוד 119 | 14  |   15  |   16  |   17  |   18  |  

שאלות בעמוד 120 | 19  |   20  |   21  |   22  |  

שאלות בעמוד 121 | 23  |   25  |   26  |  

שאלות בעמוד 122 | 29  |   30  |  

שאלות בעמוד 123 | 34  |  

שאלות בעמוד 124 | 35  |   36  |   37  |   38  |  

שאלות בעמוד 125 | 40  |   42  |  

שאלות בעמוד 126 | 43  |   45  |  

שאלות בעמוד 127 | 46  |   47  |  

שאלות בעמוד 128 | 51  |   52  |   53  |  

שאלות בעמוד 129 | 55  |   56  |   57  |  

שאלות בעמוד 130 | 58  |   59  |   61  |   62  |  

שאלות בעמוד 131 | 63  |   64  |  

שאלות בעמוד 133 | 7  |  

שאלות בעמוד 134 | 9  |   11  |  

שאלות בעמוד 136 | 16  |   17  |   18  |  

שאלות בעמוד 137 | 20  |   21  |  

שאלות בעמוד 138 | 23  |   24  |   25  |   26  |   27  |  

שאלות בעמוד 139 | 28  |   31  |  

שאלות בעמוד 140 | 1  |   3  |  

שאלות בעמוד 141 | 4  |   5  |   7  |  

שאלות בעמוד 142 | 8  |   9  |   10  |   11  |   12  |  

שאלות בעמוד 143 | 13  |   14  |   15  |   16  |  

שאלות בעמוד 144 | 17  |   18  |   19  |   20  |  

שאלות בעמוד 145 | 21  |   22  |   23  |   24  |   25  |  

שאלות בעמוד 146 | 26  |   27  |   28  |  

שאלות בעמוד 147 | 30  |   31  |   32  |  

שאלות בעמוד 148 | 33  |   34  |   35  |   36  |  

שאלות בעמוד 149 | 37  |   38  |   39  |   40  |   41  |  

שאלות בעמוד 150 | 42  |   43  |  

שאלות בעמוד 151 | 45  |   46  |   47  |   48  |  

שאלות בעמוד 152 | 50  |   51  |   52  |  

שאלות בעמוד 153 | 53  |   54  |   55  |  

שאלות בעמוד 154 | 57  |   59  |  

שאלות בעמוד 155 | 61  |   62  |  

שאלות בעמוד 156 | 64  |   65  |   66  |  

שאלות בעמוד 164 | 1  |   2  |  

שאלות בעמוד 165 | 3  |   5  |   6  |  

שאלות בעמוד 166 | 7  |   8  |  

שאלות בעמוד 167 | 9  |   10  |   11  |  

שאלות בעמוד 168 | 13  |   14  |   16  |  

שאלות בעמוד 169 | 18  |   19  |   21  |  

שאלות בעמוד 170 | 22  |   23  |   24  |   25  |  

שאלות בעמוד 171 | 26  |   27  |   28  |  

שאלות בעמוד 172 | 30  |   31  |   32  |   33  |  

שאלות בעמוד 173 | 34  |   35  |  

שאלות בעמוד 174 | 1  |   2  |  

שאלות בעמוד 175 | 3  |  

שאלות בעמוד 176 | 5  |   7  |  

שאלות בעמוד 177 | 9  |   10  |   12  |  

שאלות בעמוד 178 | 13  |  

שאלות בעמוד 179 | 18  |  

שאלות בעמוד 180 | 20  |  

שאלות בעמוד 181 | 25  |   26  |  

שאלות בעמוד 182 | 27  |   28  |   29  |   30  |  

שאלות בעמוד 183 | 31  |   32  |   33  |  

שאלות בעמוד 184 | 36  |   37  |   38  |  

שאלות בעמוד 185 | 42  |  

שאלות בעמוד 186 | 43  |   45  |   46  |  

שאלות בעמוד 187 | 47  |   48  |   49  |   50  |  

שאלות בעמוד 188 | 51  |   53  |  

שאלות בעמוד 189 | 54  |   57  |  

שאלות בעמוד 191 | 5  |   6  |   7  |  

שאלות בעמוד 192 | 10  |   11  |  

שאלות בעמוד 193 | 12  |   13  |  

שאלות בעמוד 194 | 15  |   16  |   17  |   18  |  

שאלות בעמוד 195 | 19  |   20  |   21  |   22  |  

שאלות בעמוד 196 | 23  |   25  |  

שאלות בעמוד 197 | 26  |   27  |   28  |   29  |  

שאלות בעמוד 198 | 30  |   32  |  

שאלות בעמוד 199 | 34  |  

שאלות בעמוד 200 | 38  |   39  |   40  |   41  |  

שאלות בעמוד 201 | 42  |   43  |   44  |   45  |  

שאלות בעמוד 202 | 46  |   48  |  

שאלות בעמוד 203 | 49  |   50  |  

שאלות בעמוד 204 | 53  |   54  |   55  |   56  |  

שאלות בעמוד 205 | 57  |   58  |  

שאלות בעמוד 206 | 1  |   2  |   3  |  

שאלות בעמוד 207 | 4  |   6  |   7  |  

שאלות בעמוד 208 | 8  |   9  |   10  |  

שאלות בעמוד 209 | 11  |   12  |   13  |  

שאלות בעמוד 210 | 15  |   16  |   17  |  

שאלות בעמוד 211 | 18  |  

שאלות בעמוד 212 | 20  |  

שאלות בעמוד 213 | 24  |   26  |  

שאלות בעמוד 214 | 29  |   30  |   31  |  

שאלות בעמוד 215 | 32  |  

שאלות בעמוד 216 | 37  |   38  |  

שאלות בעמוד 217 | 39  |   40  |  

שאלות בעמוד 218 | 43  |   44  |   45  |  

שאלות בעמוד 220 | 48  |   49  |   50  |   52  |  

שאלות בעמוד 221 | 53  |  

שאלות בעמוד 222 | 58  |   59  |   60  |  

שאלות בעמוד 223 | 64  |  

שאלות בעמוד 224 | 68  |  

שאלות בעמוד 232 | 2  |  

שאלות בעמוד 234 | 7  |  

שאלות בעמוד 235 | 9  |   10  |  

שאלות בעמוד 236 | 13  |  

שאלות בעמוד 237 | 16  |   19  |  

שאלות בעמוד 238 | 20  |   21  |   22  |   23  |  

שאלות בעמוד 239 | 24  |   25  |   27  |   28  |  

שאלות בעמוד 240 | 29  |   32  |  

שאלות בעמוד 242 | 38  |  

שאלות בעמוד 243 | 43  |  

שאלות בעמוד 244 | 1  |   2  |  

שאלות בעמוד 246 | 4  |   5  |  

שאלות בעמוד 247 | 6  |  

שאלות בעמוד 248 | 11  |   12  |  

שאלות בעמוד 249 | 14  |   15  |  

שאלות בעמוד 250 | 18  |  

שאלות בעמוד 251 | 19  |   20  |  

שאלות בעמוד 252 | 23  |  

שאלות בעמוד 254 | 29  |  

שאלות בעמוד 255 | 33  |  

שאלות בעמוד 257 | 42  |  

שאלות בעמוד 259 | 6  |  

שאלות בעמוד 261 | 10  |   11  |  

שאלות בעמוד 268 | 9  |  

שאלות בעמוד 269 | 11  |  

שאלות בעמוד 270 | 13  |   15  |   16  |  

שאלות בעמוד 271 | 18  |   19  |   20  |   21  |  

שאלות בעמוד 272 | 22  |   24  |   25  |  

שאלות בעמוד 273 | 27  |   28  |  

שאלות בעמוד 274 | 29  |   30  |  

שאלות בעמוד 275 | 32  |   33  |   34  |  

שאלות בעמוד 276 | 36  |  

שאלות בעמוד 277 | 39  |  

שאלות בעמוד 278 | 41  |   42  |  

שאלות בעמוד 279 | 46  |  

שאלות בעמוד 280 | 49  |   50  |   51  |  

שאלות בעמוד 281 | 54  |  

שאלות בעמוד 282 | 55  |  

שאלות בעמוד 283 | 2  |  

שאלות בעמוד 284 | 4  |   5  |   6  |  

שאלות בעמוד 285 | 7  |   8  |   9  |   10  |  

שאלות בעמוד 286 | 11  |   14  |  

שאלות בעמוד 287 | 15  |   16  |   17  |   18  |  

שאלות בעמוד 288 | 19  |   20  |   21  |   22  |  

שאלות בעמוד 289 | 24  |   25  |   26  |  

שאלות בעמוד 290 | 28  |   30  |  

שאלות בעמוד 291 | 31  |  

שאלות בעמוד 292 | 34  |   35  |   36  |   37  |  

שאלות בעמוד 293 | 38  |   39  |  

שאלות בעמוד 294 | 41  |   42  |  

שאלות בעמוד 295 | 44  |   45  |   47  |  

שאלות בעמוד 296 | 48  |   50  |  

שאלות בעמוד 300 | 60  |   61  |   62  |   63  |  

שאלות בעמוד 301 | 3  |   4  |  

שאלות בעמוד 302 | 6  |   7  |   8  |  

שאלות בעמוד 303 | 9  |   10  |   11  |   12  |  

שאלות בעמוד 304 | 14  |  

שאלות בעמוד 305 | 16  |   17  |   19  |  

שאלות בעמוד 307 | 25  |  

שאלות בעמוד 308 | 31  |  

שאלות בעמוד 310 | 35  |  

שאלות בעמוד 311 | 39  |   40  |   41  |   42  |  

שאלות בעמוד 312 | 43  |   45  |   46  |  

שאלות בעמוד 313 | 48  |   49  |  

שאלות בעמוד 314 | 51  |  

שאלות בעמוד 316 | 6  |  

שאלות בעמוד 317 | 7  |   8  |   9  |  

שאלות בעמוד 318 | 10  |   11  |  

שאלות בעמוד 319 | 14  |  

שאלות בעמוד 320 | 17  |   18  |  

שאלות בעמוד 322 | 23  |  

שאלות בעמוד 323 | 27  |  

שאלות בעמוד 324 | 29  |   30  |   31  |  

שאלות בעמוד 326 | 39  |  

שאלות בעמוד 327 | 40  |   42  |  

שאלות בעמוד 328 | 44  |   46  |   47  |  

 

 

  •  פתרונות מלאים לספר גיאומטריה של המישור של בני גורן.
  • בקשה לפתרון שאלות ניתן להשאיר בתגובות בדף הספר בעמוד זה למטה או בדף הפייסבוק של האתר .
  • כל שאלה שתבקשו תהיה פתוחה לצפיה חופשית בחינם.
  • קיבינימטיקה-מנהל תוכן – עובד לב- ארי.
  • מנהל אדמיניסטרטיבי- יעקב דיקסטרה.

 

 

 

 

 

 


   פתרונות מלאים        ספר        גיאומטריה של המישור        בני גורן        עובד לב ארי        קיבינימטיקה        הנדסה        תשובות        פתרונות            
תגובות
הארי פוטר ‏(29.10.2017 17:43)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(29.10.2017 22:07)
רון מייזל ‏(26.02.2017 17:47)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(27.02.2017 15:02)
ביטון שלום ‏(14.09.2016 23:29)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(15.09.2016 22:58)
שיר ‏(20.04.2016 15:03)
ארבל ‏(05.03.2016 16:55)
רון ‏(21.11.2015 13:26)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(21.11.2015 15:50)
maor eldad ‏(12.10.2015 21:20)
ליעד ‏(27.04.2015 11:53)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(27.04.2015 12:48)
אריק ‏(17.04.2015 11:12)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(18.04.2015 14:48)
סופיה סבין ‏(29.03.2015 15:19)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(29.03.2015 21:09)
רון כהן ‏(17.02.2014 19:14)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(18.02.2014 23:55)
אורית ‏(15.02.2014 15:52)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(15.02.2014 16:10)
סופיה סבין ‏(06.01.2014 22:20)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(06.01.2014 23:37)
סיגל רזניק ‏(19.10.2013 16:51)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(19.10.2013 19:31)
בר ‏(17.10.2013 09:11)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(18.10.2013 10:40)
אריאל הלוי ‏(15.10.2013 15:38)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(15.10.2013 18:24)
שחר ‏(08.10.2013 18:44)
סיגל רזניק ‏(05.10.2013 16:16)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(05.10.2013 17:53)
h ‏(09.09.2013 13:57)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(09.09.2013 14:29)
עילאי ‏(14.08.2013 16:20)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(15.08.2013 01:29)
מתמטיקה ‏(26.05.2013 19:08)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(27.05.2013 18:34)
גלית ‏(26.05.2013 14:17)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(26.05.2013 20:50)
ירין ‏(16.05.2013 19:52)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(16.05.2013 22:03)
סיגל רזניק ‏(09.05.2013 21:29)
בר ‏(09.05.2013 13:01)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(09.05.2013 15:14)
סיגל רזניק ‏(09.05.2013 12:59)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(09.05.2013 14:49)
סיגל רזניק ‏(09.05.2013 17:50)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(09.05.2013 19:37)
סיגל רזניק ‏(09.05.2013 11:33)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(09.05.2013 13:56)
סיגל רזניק ‏(08.05.2013 20:58)
moran ‏(24.04.2013 16:46)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(25.04.2013 19:04)
רם ‏(20.04.2013 11:47)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(20.04.2013 16:29)
evyatar mak ‏(11.04.2013 23:14)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(12.04.2013 08:58)
evyatar mak ‏(12.04.2013 12:51)
moran ‏(06.04.2013 18:23)
בר העכבר ‏(02.04.2013 20:22)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(03.04.2013 12:45)
תם גרבי ‏(12.03.2013 17:18)
(: ‏(11.03.2013 16:20)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(11.03.2013 18:39)
אסף עבאדי ‏(08.03.2013 13:18)
סימן טוב שפרה ‏(03.03.2013 06:46)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(03.03.2013 07:36)
sarah ‏(15.02.2013 18:53)
דניאלה ‏(11.02.2013 17:04)
רוני ‏(05.02.2013 16:19)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(06.02.2013 03:55)
נועם מזוז ‏(05.02.2013 08:14)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(05.02.2013 16:11)
נועם מזוז ‏(03.02.2013 08:16)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(03.02.2013 09:24)
נועם מזוז ‏(02.02.2013 20:35)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(02.02.2013 22:47)
נועם מזוז ‏(01.02.2013 16:38)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(02.02.2013 18:31)
נועם מזוז ‏(01.02.2013 08:52)
נועם מזוז ‏(31.01.2013 19:03)
תמר ‏(19.01.2013 19:30)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(19.01.2013 22:07)
רבקה שפירא ‏(28.12.2012 17:21)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(29.12.2012 03:04)
רבקה שפירא ‏(29.12.2012 17:39)
נועם ‏(17.12.2012 21:54)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(17.12.2012 22:22)
אנונימי ‏(15.12.2012 11:35)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(17.12.2012 18:54)
נועם ‏(08.12.2012 20:50)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(09.12.2012 00:10)
שירן ‏(04.12.2012 22:01)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(05.12.2012 13:48)
נועם ‏(04.12.2012 21:35)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(05.12.2012 13:23)
יוסי ‏(02.12.2012 21:37)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(03.12.2012 16:41)
נעם ‏(25.11.2012 18:13)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(25.11.2012 20:08)
דיוויד ‏(25.11.2012 13:23)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(26.11.2012 17:11)
מאי ‏(17.11.2012 23:41)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(18.11.2012 00:04)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(18.11.2012 00:16)
חן ‏(13.11.2012 17:11)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(14.11.2012 12:07)
ליאור ‏(13.11.2012 16:02)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(13.11.2012 23:59)
טלי ‏(11.11.2012 22:26)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(12.11.2012 21:09)
רחל ‏(25.11.2012 00:12)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(25.11.2012 01:03)