Skip Navigation Links
דף הבית
יואל גבע
בני גורן
גבי יקואל
אתי עוזרי ויצחק שלו
אדית כהן ומריאן רוזנפלד
בגרויות במתמטיקה
מאגר 3 יחידות
צור קשר
שתף ב:
חדשות קיבינימטיקה

 אבל זה הזמן לסגור פערים ו/או להתכונן למבחנים מסכמים שאחרי החג.

תחלקו את הזמן נכון וכך תמצאו זמן לכול דבר.

 אנחנו פה כבר 10 שנים ונערכים לקראת עשור נוסף.
אנחנו פה!גם אם יעבירו את שם לפה,אנחנו פה .

 

 ליחצו כאן לפרטים והסבר בנושא ההרשמה

דף הבית >> בני גורן >>מתמטיקה חלק ב-1 שאלון 804 -בני גורן
בני גורן > מתמטיקה חלק ב-1 שאלון 804 -בני גורן
שאלות בעמוד 16 | 32  |   36  |   37  |  

שאלות בעמוד 17 | 43  |   44  |   45  |  

שאלות בעמוד 18 | 50  |   51  |   52  |   53  |  

שאלות בעמוד 19 | 55  |   56  |   57  |  

שאלות בעמוד 23 | 16  |  

שאלות בעמוד 24 | 19  |   21  |  

שאלות בעמוד 25 | 32  |  

שאלות בעמוד 27 | 46  |  

שאלות בעמוד 28 | 52  |  

שאלות בעמוד 29 | 62  |   63  |  

שאלות בעמוד 30 | 70  |  

שאלות בעמוד 31 | 72  |  

שאלות בעמוד 38 | 5  |   6  |  

שאלות בעמוד 40 | 16  |   18  |   21  |  

שאלות בעמוד 41 | 24  |   25  |   28  |  

שאלות בעמוד 43 | 44  |  

שאלות בעמוד 44 | 50  |  

שאלות בעמוד 45 | 52  |   53  |   54  |   55  |   58  |  

שאלות בעמוד 47 | 71  |  

שאלות בעמוד 49 | 81  |   82  |   83  |  

שאלות בעמוד 50 | 87  |   89  |   90  |   91  |  

שאלות בעמוד 51 | 94  |   95  |   96  |  

שאלות בעמוד 52 | 100  |   101  |   102  |   103  |  

שאלות בעמוד 55 | 122  |  

שאלות בעמוד 56 | 127  |   128  |  

שאלות בעמוד 57 | 130  |  

שאלות בעמוד 58 | 139  |   140  |   141  |  

שאלות בעמוד 59 | 143  |  

שאלות בעמוד 67 | 26  |   29  |  

שאלות בעמוד 68 | 36  |  

שאלות בעמוד 69 | 40  |  

שאלות בעמוד 88 | 35  |  

שאלות בעמוד 89 | 1  |  

שאלות בעמוד 90 | 4  |   6  |   8  |  

שאלות בעמוד 91 | 10  |   12  |   13  |   14  |  

שאלות בעמוד 93 | 21  |   22  |   26  |  

שאלות בעמוד 95 | 37  |  

שאלות בעמוד 96 | 38  |   42  |  

שאלות בעמוד 97 | 44  |  

שאלות בעמוד 105 | 13  |   14  |  

שאלות בעמוד 106 | 16  |   18  |  

שאלות בעמוד 110 | 22  |   23  |   25  |  

שאלות בעמוד 111 | 27  |   28  |  

שאלות בעמוד 113 | 5  |   7  |   15  |  

שאלות בעמוד 114 | 16  |  

שאלות בעמוד 115 | 26  |   27  |   28  |   29  |   32  |  

שאלות בעמוד 119 | 24  |  

שאלות בעמוד 127 | 22  |   23  |  

שאלות בעמוד 129 | 48  |   53  |  

שאלות בעמוד 135 | 48  |   49  |   50  |  

שאלות בעמוד 137 | 60  |  

שאלות בעמוד 139 | 77  |   78  |   79  |   80  |   81  |   82  |  

שאלות בעמוד 140 | 85  |   88  |  

שאלות בעמוד 141 | 89  |  

שאלות בעמוד 143 | 10  |   11  |  

שאלות בעמוד 144 | 13  |  

שאלות בעמוד 150 | 45  |  

שאלות בעמוד 151 | 50  |   52  |  

שאלות בעמוד 152 | 57  |  

שאלות בעמוד 153 | 60  |   61  |   63  |   64  |  

שאלות בעמוד 154 | 69  |   71  |   73  |   74  |   77  |  

שאלות בעמוד 155 | 78  |   88  |  

שאלות בעמוד 156 | 90  |   91  |   93  |   94  |  

שאלות בעמוד 157 | 96  |  

שאלות בעמוד 160 | 9  |   12  |   15  |   17  |   19  |   20  |   21  |   22  |  

שאלות בעמוד 161 | 25  |   27  |   28  |  

שאלות בעמוד 162 | 35  |   36  |  

שאלות בעמוד 163 | 42  |   44  |   46  |  

שאלות בעמוד 164 | 47  |  

שאלות בעמוד 165 | 1  |   2  |   3  |  

שאלות בעמוד 166 | 5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |  

שאלות בעמוד 167 | 11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |  

שאלות בעמוד 168 | 17  |   19  |   20  |   21  |  

שאלות בעמוד 169 | 22  |   23  |   24  |   25  |   26  |  

שאלות בעמוד 170 | 28  |   29  |   30  |   31  |  

שאלות בעמוד 171 | 37  |  

שאלות בעמוד 172 | 39  |   40  |   41  |   42  |   43  |  

שאלות בעמוד 173 | 44  |   45  |   48  |  

שאלות בעמוד 174 | 50  |   51  |   52  |  

שאלות בעמוד 180 | 3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |  

שאלות בעמוד 181 | 9  |   10  |   11  |  

שאלות בעמוד 186 | 3  |   5  |  

שאלות בעמוד 187 | 6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |  

שאלות בעמוד 188 | 12  |  

שאלות בעמוד 189 | 1  |  

שאלות בעמוד 190 | 6  |   7  |   8  |   10  |  

שאלות בעמוד 191 | 9  |   10  |   11  |   12  |   13  |  

שאלות בעמוד 192 | 14  |  

שאלות בעמוד 195 | 2  |   3  |   5  |   6  |  

שאלות בעמוד 196 | 7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |  

שאלות בעמוד 197 | 1  |   2  |   4  |  

שאלות בעמוד 198 | 5  |   6  |   7  |   8  |  

שאלות בעמוד 199 | 1  |   2  |  

שאלות בעמוד 200 | 3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |  

שאלות בעמוד 201 | 9  |  

שאלות בעמוד 205 | 1  |   2  |   3  |  

שאלות בעמוד 206 | 4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |  

שאלות בעמוד 207 | 10  |   11  |   12  |   13  |   14  |  

שאלות בעמוד 208 | 15  |   16  |   18  |   19  |  

שאלות בעמוד 210 | 2  |   3  |  

שאלות בעמוד 211 | 4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |  

שאלות בעמוד 212 | 10  |   12  |   13  |   14  |   15  |  

שאלות בעמוד 215 | 2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |  

שאלות בעמוד 216 | 5  |   8  |   9  |   10  |  

שאלות בעמוד 219 | 4  |   8  |   8  |  

שאלות בעמוד 220 | 3  |   4  |   5  |  

שאלות בעמוד 221 | 6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |  

שאלות בעמוד 223 | 3  |   4  |   5  |   6  |   7  |  

שאלות בעמוד 224 | 8  |  

שאלות בעמוד 228 | 1  |   3  |   4  |   5  |  

שאלות בעמוד 229 | 7  |   8  |   9  |   10  |   11  |  

שאלות בעמוד 230 | 12  |   13  |   14  |  

שאלות בעמוד 233 | 2  |   3  |   5  |   6  |   7  |  

שאלות בעמוד 234 | 8  |   9  |   10  |   11  |  

שאלות בעמוד 235 | 13  |   14  |   15  |   17  |   18  |  

שאלות בעמוד 236 | 19  |  

שאלות בעמוד 239 | 4  |   5  |   6  |   7  |   8  |  

שאלות בעמוד 240 | 9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |  

שאלות בעמוד 241 | 2  |   3  |   15  |  

שאלות בעמוד 242 | 4  |   6  |   7  |   8  |  

שאלות בעמוד 243 | 1  |   2  |   3  |  

שאלות בעמוד 244 | 4  |   5  |   6  |   8  |  

שאלות בעמוד 248 | 2  |  

שאלות בעמוד 249 | 4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |  

שאלות בעמוד 250 | 10  |   11  |   13  |   14  |  

שאלות בעמוד 251 | 15  |   16  |   17  |   18  |   19  |  

שאלות בעמוד 252 | 20  |  

שאלות בעמוד 253 | 1  |  

שאלות בעמוד 254 | 4  |   5  |   6  |   7  |  

שאלות בעמוד 255 | 9  |   11  |   12  |   13  |  

שאלות בעמוד 256 | 1  |  

שאלות בעמוד 257 | 2  |   3  |   5  |   6  |  

שאלות בעמוד 258 | 7  |   9  |  

שאלות בעמוד 260 | 1  |  

שאלות בעמוד 261 | 2  |   4  |   5  |   6  |  

שאלות בעמוד 263 | 2  |   3  |  

שאלות בעמוד 264 | 4  |   5  |   6  |   7  |   8  |  

שאלות בעמוד 265 | 9  |  

שאלות בעמוד 268 | 1  |  

שאלות בעמוד 269 | 5  |   6  |   7  |   8  |   9  |  

שאלות בעמוד 270 | 10  |   13  |   14  |   15  |  

שאלות בעמוד 271 | 16  |   17  |   18  |   19  |  

שאלות בעמוד 274 | 1  |   2  |   4  |   5  |   6  |  

שאלות בעמוד 275 | 7  |   8  |   10  |   11  |   12  |  

שאלות בעמוד 278 | 3  |  

שאלות בעמוד 279 | 6  |  

שאלות בעמוד 280 | 3  |   4  |   5  |   6  |   7  |  

שאלות בעמוד 281 | 8  |   9  |   10  |   11  |   12  |  

שאלות בעמוד 282 | 14  |   17  |   18  |  

שאלות בעמוד 284 | 2  |   3  |   4  |   5  |   6  |  

שאלות בעמוד 285 | 8  |  

שאלות בעמוד 287 | 2  |   3  |   4  |   5  |  

שאלות בעמוד 288 | 6  |   7  |   8  |   9  |   10  |  

שאלות בעמוד 290 | 2  |   3  |   4  |  

שאלות בעמוד 291 | 5  |   6  |   7  |  

שאלות בעמוד 292 | 10  |   11  |   12  |   14  |  

שאלות בעמוד 293 | 15  |   16  |   17  |   19  |  

שאלות בעמוד 294 | 21  |   25  |  

שאלות בעמוד 297 | 7  |  

שאלות בעמוד 298 | 15  |  

שאלות בעמוד 299 | 1  |  

שאלות בעמוד 300 | 3 סעיף ב  |   5  |   8 סעיף ג  |  

שאלות בעמוד 301 | 4  |  

שאלות בעמוד 304 | 1  |   2  |   3  |   4  |   5  |  

שאלות בעמוד 305 | 6  |   7  |   8  |   9  |   10  |  

שאלות בעמוד 306 | 11  |  

שאלות בעמוד 308 | 2  |  

שאלות בעמוד 309 | 4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |  

שאלות בעמוד 310 | 10  |   11  |   12  |   13  |   14  |  

שאלות בעמוד 311 | 15  |   16  |  

שאלות בעמוד 312 | 2  |  

שאלות בעמוד 313 | 4  |   5  |   7  |  

שאלות בעמוד 314 | 9  |   10  |   11  |   12  |  

שאלות בעמוד 315 | 13  |   15  |  

שאלות בעמוד 316 | 18  |   19  |   20  |  

שאלות בעמוד 317 | 23  |  

שאלות בעמוד 318 | 2  |  

שאלות בעמוד 319 | 6  |   8  |   10  |  

שאלות בעמוד 320 | 14  |   15  |  

שאלות בעמוד 323 | 10  |  

שאלות בעמוד 328 | 1  |  

שאלות בעמוד 329 | 3  |   5  |   6  |   7  |  

שאלות בעמוד 330 | 10  |   12  |  

שאלות בעמוד 332 | 18  |   20  |  

שאלות בעמוד 333 | 3  |  

שאלות בעמוד 334 | 5  |   6  |   7  |   8  |   9  |  

שאלות בעמוד 336 | 5  |  

שאלות בעמוד 337 | 11  |  

שאלות בעמוד 339 | 20  |  

שאלות בעמוד 340 | 23  |   24  |  

שאלות בעמוד 344 | 9  |  

שאלות בעמוד 345 | 17  |  

שאלות בעמוד 348 | 3  |  

שאלות בעמוד 352 | 21  |  

שאלות בעמוד 353 | 22  |  

שאלות בעמוד 360 | 5  |  

שאלות בעמוד 361 | 8  |   9  |  

שאלות בעמוד 365 | 2  |   3  |  

שאלות בעמוד 366 | 5  |  

שאלות בעמוד 367 | 10  |   12  |  

שאלות בעמוד 368 | 5  |  

שאלות בעמוד 370 | 5  |   6  |  

שאלות בעמוד 372 | 16  |   20  |  

שאלות בעמוד 376 | 2  |  

שאלות בעמוד 377 | 3  |   6  |   7  |   9  |  

שאלות בעמוד 378 | 10  |   12  |   13  |   15  |  

שאלות בעמוד 379 | 16  |   17  |   19  |   20  |   21  |  

שאלות בעמוד 380 | 23  |   25  |  

שאלות בעמוד 381 | 28  |   29  |   30  |   31  |   32  |  

שאלות בעמוד 382 | 36  |   38  |  

שאלות בעמוד 383 | 39  |   42  |   44  |  

שאלות בעמוד 384 | 46  |   47  |   48  |   49  |   50  |  

שאלות בעמוד 386 | 4  |  

שאלות בעמוד 387 | 8  |   10  |   11  |   12  |  

שאלות בעמוד 388 | 13  |   14  |   17  |  

שאלות בעמוד 391 | 1  |  

שאלות בעמוד 392 | 4  |   5  |   7  |   8  |  

שאלות בעמוד 393 | 9  |   11  |  

שאלות בעמוד 394 | 2  |   3  |   5  |  

שאלות בעמוד 395 | 8  |  

שאלות בעמוד 398 | 3  |  

שאלות בעמוד 399 | 9  |   11  |   13  |  

שאלות בעמוד 400 | 15  |   16  |   17  |  

שאלות בעמוד 401 | 21  |   22  |   23  |  

שאלות בעמוד 402 | 27  |   30  |  

שאלות בעמוד 404 | 3  |   5  |   6  |  

שאלות בעמוד 405 | 7  |  

שאלות בעמוד 406 | 12  |   15  |   16  |  

שאלות בעמוד 427 | 1  |  

שאלות בעמוד 429 | 1  |   2  |   4  |  

שאלות בעמוד 432 | 3  |   4  |   6  |   7  |  

שאלות בעמוד 433 | 1  |   2  |   3  |   4  |   6  |   8  |   11  |   15  |   16  |  

שאלות בעמוד 435 | 1  |   5  |  

שאלות בעמוד 436 | 4  |   11  |   13  |   16  |  

שאלות בעמוד 437 | 11  |   13  |   16  |   19  |   20  |   23  |  

שאלות בעמוד 439 | 7  |  

שאלות בעמוד 440 | 10  |   11  |  

שאלות בעמוד 441 | 14  |  

שאלות בעמוד 445 | 6  |  

שאלות בעמוד 446 | 9  |  

שאלות בעמוד 450 | 27  |  

 

 

 

 

 


   מתמטיקה        חלק ב-1        שאלון 804        בני גורן        4 יחידות        עובד לב ארי        קיבינימטיקה        פתרונות מלאים        תשובות            
תגובות
אולג ונגר ‏(03.02.2018 12:36)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(04.02.2018 23:11)
נוי אהרון ‏(28.02.2017 18:45)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(28.02.2017 21:47)
חשוב שי ‏(30.10.2016 12:07)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(31.10.2016 08:58)
אסף ‏(20.09.2016 08:17)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(20.09.2016 11:21)
Asaf ‏(18.09.2016 19:06)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(18.09.2016 21:26)
ליאת שעתל ‏(26.07.2016 11:29)
מקסים גרינבלט ‏(07.03.2016 07:10)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(07.03.2016 13:51)
גידי ‏(14.10.2015 16:46)
נועם ‏(10.10.2015 11:48)
אור ‏(07.10.2015 19:12)
דניאל גורודינסקי ‏(07.10.2015 12:40)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(07.10.2015 16:39)
אנונימוס ‏(04.10.2015 10:34)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(04.10.2015 12:01)
אתי רוקי ‏(21.04.2015 00:56)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(22.04.2015 12:08)
אלנה גריבה ‏(18.03.2015 08:33)
שחף ב ‏(12.02.2015 19:09)
אביתר ‏(28.12.2014 18:52)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(28.12.2014 23:05)
ליאור שורץ ‏(26.12.2014 19:51)
ליאור ‏(19.12.2014 13:49)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(20.12.2014 18:49)
שחף בנסון ‏(15.12.2014 14:11)
אלנה גריבה ‏(08.12.2014 11:42)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(08.12.2014 13:48)
raja soleman ‏(12.11.2014 23:03)
raja soleman ‏(19.10.2014 11:22)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(19.10.2014 14:02)
שחף בנס ‏(17.10.2014 11:26)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(17.10.2014 18:40)
רותם שמואל ‏(12.10.2014 15:26)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(12.10.2014 16:48)
רותם שמואל ‏(18.09.2014 17:14)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(18.09.2014 22:22)
זיוה אביבי ‏(08.09.2014 20:21)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(08.09.2014 23:03)
אלקי אלקי ‏(25.08.2014 16:48)
אלקי אלקי ‏(25.08.2014 16:43)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(25.08.2014 21:11)
אלקי אלקי ‏(08.07.2014 16:52)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(09.07.2014 11:32)
נעמה גולן ‏(20.05.2014 17:02)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(20.05.2014 21:55)
אלי כזום ‏(11.04.2014 09:04)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(12.04.2014 15:01)
שירן פנחסוב ‏(26.03.2014 17:49)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(27.03.2014 14:13)
שרון ‏(12.03.2014 18:01)
מקס חרובץ ‏(08.03.2014 20:24)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(08.03.2014 22:53)
שירן פנחסוב ‏(08.03.2014 19:38)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(08.03.2014 21:03)
עמית ‏(01.03.2014 14:34)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(01.03.2014 14:52)
עמית ‏(26.02.2014 22:28)
שירן פנחסוב ‏(21.01.2014 22:19)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(21.01.2014 23:44)
ירדנה ‏(17.01.2014 13:21)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(18.01.2014 17:43)
רעות הר צבי ‏(11.01.2014 21:57)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(11.01.2014 23:02)
נועה ז ‏(10.01.2014 21:06)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(10.01.2014 23:07)
אור אצובל ‏(28.12.2013 14:05)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(28.12.2013 17:08)
שיר חיימוביץ ‏(25.11.2013 22:11)
עמית ‏(22.11.2013 23:59)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(23.11.2013 11:02)
יגאל רדינסקי ‏(19.11.2013 20:13)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(19.11.2013 21:27)
בר כהן ‏(15.11.2013 14:05)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(15.11.2013 18:04)
בר כהן ‏(13.11.2013 20:43)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(14.11.2013 12:46)
עמית ‏(09.11.2013 19:11)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(09.11.2013 19:17)
noam delgo ‏(09.11.2013 15:26)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(09.11.2013 16:58)
שירן פנחסוב ‏(08.11.2013 17:43)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(08.11.2013 21:01)
שיר חיימוביץ ‏(02.11.2013 18:29)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(02.11.2013 19:54)
שירן פנחסוב ‏(26.10.2013 11:03)
שירן פנחסוב ‏(19.10.2013 13:00)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(19.10.2013 14:39)
רון רם ‏(17.10.2013 16:57)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(18.10.2013 11:04)
שירן פנחסוב ‏(17.10.2013 15:47)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(18.10.2013 10:22)
שרה פרץ ‏(14.10.2013 16:06)
שירן פנחסוב ‏(13.10.2013 16:20)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(14.10.2013 13:43)
רוני גוזלן ‏(08.10.2013 20:12)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(08.10.2013 21:06)
תום נורמן ‏(04.10.2013 13:53)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(04.10.2013 15:18)
עמית קרמר ‏(03.10.2013 18:48)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(03.10.2013 21:30)
עמית קרמר ‏(03.10.2013 17:12)
שירן פנחסוב ‏(28.09.2013 14:31)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(28.09.2013 16:50)
שיר חיימוביץ ‏(24.09.2013 15:39)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(24.09.2013 16:12)
שיר חיימוביץ ‏(26.09.2013 19:03)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(27.09.2013 18:04)
bshara ‏(10.09.2013 20:37)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(10.09.2013 21:54)
אלכס ‏(07.09.2013 13:29)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(07.09.2013 17:10)
מישייב אסתר ‏(07.09.2013 12:30)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(07.09.2013 16:34)
שחר ביטון ‏(03.09.2013 20:32)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(04.09.2013 07:44)
שרה פרץ ‏(02.09.2013 19:31)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(02.09.2013 22:18)
שירן פנחסוב ‏(31.08.2013 12:33)
שירן פנחסוב ‏(30.08.2013 18:32)
טופז עזרא ‏(30.08.2013 13:02)
ספיר ‏(31.07.2013 01:22)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(31.07.2013 02:45)
מיטל ‏(29.06.2013 23:50)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(30.06.2013 23:11)
meital ‏(29.06.2013 22:14)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(29.06.2013 22:24)
אנונימית ‏(29.06.2013 19:46)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(29.06.2013 20:36)
הדס מקובסקי ‏(20.04.2013 12:50)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(20.04.2013 19:55)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(23.04.2013 14:14)
אנונימי ‏(17.04.2013 19:34)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(18.04.2013 20:47)
טלי סויד ‏(12.04.2013 19:45)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(13.04.2013 17:59)
costa kiansky ‏(10.04.2013 17:05)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(10.04.2013 22:30)
יעל סיקרון ‏(08.04.2013 21:39)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(09.04.2013 11:56)
גל דנון ‏(01.04.2013 12:21)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(01.04.2013 22:34)
שני ‏(29.03.2013 18:23)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(30.03.2013 12:56)
שני קנטר ‏(29.03.2013 16:57)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(30.03.2013 14:05)
חנה אופיר ‏(11.03.2013 21:20)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(11.03.2013 22:50)
ליאור ‏(03.03.2013 18:57)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(05.03.2013 15:17)
ליאור ‏(03.03.2013 18:56)
חן ‏(02.03.2013 23:37)
יוסף ‏(01.03.2013 17:12)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(01.03.2013 20:58)
נתנאל ‏(19.02.2013 14:42)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(20.02.2013 16:10)
מנה ‏(18.02.2013 17:50)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(18.02.2013 23:11)
גיא ‏(14.02.2013 17:00)