Skip Navigation Links
דף הבית
יואל גבע
בני גורן
גבי יקואל
אתי עוזרי ויצחק שלו
אדית כהן ומריאן רוזנפלד
בגרויות במתמטיקה
מאגר 3 יחידות
צור קשר
שתף ב:
חדשות קיבינימטיקה

 אבל זה הזמן לסגור פערים ו/או להתכונן למבחנים מסכמים שאחרי החג.

תחלקו את הזמן נכון וכך תמצאו זמן לכול דבר.

 אנחנו פה כבר 10 שנים ונערכים לקראת עשור נוסף.
אנחנו פה!גם אם יעבירו את שם לפה,אנחנו פה .

 

 ליחצו כאן לפרטים והסבר בנושא ההרשמה

דף הבית >> יואל גבע >>מתמטיקה שאלונים 804 806 כרך א -יואל גבע
יואל גבע > מתמטיקה שאלונים 804 806 כרך א -יואל גבע
שאלות בעמוד 3 | 43  |   45  |  

שאלות בעמוד 14 | 6  |   8  |   12  |   16  |   17  |  

שאלות בעמוד 29 | 42  |  

שאלות בעמוד 30 | 44  |  

שאלות בעמוד 31 | 48  |   49  |   51  |   52  |  

שאלות בעמוד 32 | 54  |   55  |   56  |  

שאלות בעמוד 41 | 39  |  

שאלות בעמוד 48 | 59  |   60  |  

שאלות בעמוד 49 | 61  |  

שאלות בעמוד 50 | 66  |  

שאלות בעמוד 51 | 69  |   72  |  

שאלות בעמוד 52 | 74  |  

שאלות בעמוד 53 | 77  |   79  |  

שאלות בעמוד 55 | 5  |  

שאלות בעמוד 56 | 7  |  

שאלות בעמוד 57 | 13  |  

שאלות בעמוד 59 | 5  |  

שאלות בעמוד 60 | 12  |  

שאלות בעמוד 61 | 15  |  

שאלות בעמוד 62 | 1  |   2  |   3  |  

שאלות בעמוד 63 | 4  |   5  |   6  |   7  |  

שאלות בעמוד 66 | 21  |  

שאלות בעמוד 67 | 25  |  

שאלות בעמוד 68 | 6  |  

שאלות בעמוד 69 | 8  |   10  |   11  |   12  |  

שאלות בעמוד 70 | 14  |   15 סעיף ב  |   16  |   17  |  

שאלות בעמוד 73 | 5  |   7  |   9  |   10  |   11  |  

שאלות בעמוד 74 | 17  |  

שאלות בעמוד 75 | 18  |   20  |  

שאלות בעמוד 78 | 6  |   10  |   12  |  

שאלות בעמוד 80 | 19  |   20  |   21  |   22  |   23  |  

שאלות בעמוד 81 | 24 סעיף ד  |   24 סעיף ה  |   26  |   27  |   28  |  

שאלות בעמוד 83 | 7  |  

שאלות בעמוד 84 | 12  |  

שאלות בעמוד 85 | 14  |   15  |  

שאלות בעמוד 86 | 22  |  

שאלות בעמוד 87 | 28  |   29  |  

שאלות בעמוד 88 | 30  |   31  |   32  |   33  |   34  |   35  |  

שאלות בעמוד 90 | 2  |   5  |  

שאלות בעמוד 91 | 7  |   8  |   9  |  

שאלות בעמוד 92 | 10  |   12  |   13  |  

שאלות בעמוד 93 | 14  |   15  |   17  |   18  |   19  |  

שאלות בעמוד 94 | 21  |   22  |  

שאלות בעמוד 96 | 31  |  

שאלות בעמוד 98 | 38  |   39  |  

שאלות בעמוד 99 | 43  |  

שאלות בעמוד 101 | 46  |   47  |   50  |  

שאלות בעמוד 102 | 51  |   52  |   53  |   54  |   55  |  

שאלות בעמוד 103 | 56  |   57  |   59  |  

שאלות בעמוד 104 | 64  |  

שאלות בעמוד 105 | 66  |   69  |   70  |   71  |  

שאלות בעמוד 106 | 73  |   74  |   75  |  

שאלות בעמוד 108 | 4  |   7  |  

שאלות בעמוד 109 | 9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |  

שאלות בעמוד 110 | 15  |   16  |   17  |   18  |   19  |  

שאלות בעמוד 111 | 21  |   22  |   23  |   24  |  

שאלות בעמוד 112 | 26  |   27  |   28  |   30  |  

שאלות בעמוד 113 | 31  |   32  |   33  |   34  |  

שאלות בעמוד 114 | 36  |  

שאלות בעמוד 115 | 39  |   40  |   41  |   44  |  

שאלות בעמוד 116 | 48  |   49  |   50  |   51  |  

שאלות בעמוד 117 | 52  |  

שאלות בעמוד 118 | 57  |   58  |   61  |  

שאלות בעמוד 119 | 62  |   64  |   65  |   66  |  

שאלות בעמוד 121 | 71  |   72  |   74  |   75  |  

שאלות בעמוד 122 | 76  |   79  |   80  |  

שאלות בעמוד 127 | 15  |  

שאלות בעמוד 137 | 27  |  

שאלות בעמוד 144 | 92  |  

שאלות בעמוד 145 | 1  |   2  |   3  |   6  |  

שאלות בעמוד 146 | 10  |  

שאלות בעמוד 148 | 30  |  

שאלות בעמוד 153 | 101  |  

שאלות בעמוד 154 | 106 עד 110  |   111  |   112 עד 114  |   115 עד 117  |   118 עד 119  |  

שאלות בעמוד 155 | שאלות 5 עד 6  |   10  |   15  |   16 עד 18  |   20  |   25  |  

שאלות בעמוד 156 | 29  |   30  |   35  |   36  |   40  |   45  |   47  |   48  |   50  |   52  |   53  |   55  |   56  |   58  |  

שאלות בעמוד 157 | 59  |   60  |  

שאלות בעמוד 160 | 13  |  

שאלות בעמוד 161 | 20  |   30  |   36  |  

שאלות בעמוד 162 | 46  |   49  |   51  |   52  |   54  |   56  |   58  |   62  |   63  |   65  |  

שאלות בעמוד 163 | 68  |   70  |   74  |   75  |   76  |   80  |   82  |   84  |   85  |   86  |   87  |   89  |  

שאלות בעמוד 165 | 6  |   7  |   8  |   9  |   10  |  

שאלות בעמוד 166 | 11  |   13  |   15  |   17  |   18  |   19  |   20  |   21  |   22  |  

שאלות בעמוד 169 | 9  |   23  |   26  |   27  |   28  |  

שאלות בעמוד 170 | 39  |   41  |   45  |   46  |  

שאלות בעמוד 171 | 48  |   50  |   54  |   56  |   58  |   60  |   62  |   64  |   68  |   70  |  

שאלות בעמוד 172 | 77  |   80  |   88  |   92  |   98  |   100  |   102  |  

שאלות בעמוד 174 | 124  |   126  |   127  |  

שאלות בעמוד 175 | 131  |   132  |   136  |   137  |   138  |   139  |   140  |   148  |   149  |   150  |  

שאלות בעמוד 176 | 154  |  

שאלות בעמוד 177 | 6  |  

שאלות בעמוד 178 | 14  |   18  |   21  |   22  |   24  |   25  |   26  |  

שאלות בעמוד 179 | 27  |   28  |   29  |   31  |   32  |  

שאלות בעמוד 181 | 12  |   14  |  

שאלות בעמוד 182 | 17  |   18  |   20  |   23  |   24  |   27  |   30  |   32  |   33  |   34  |   35  |   36  |   38  |   42  |   46  |   47  |   48  |  

שאלות בעמוד 183 | 49  |   51  |   52  |   53  |   57  |  

שאלות בעמוד 184 | 56  |   58  |   62  |   71  |   72  |   73  |   74  |  

שאלות בעמוד 185 | 75  |   76  |   86  |  

שאלות בעמוד 186 | 17  |   20  |  

שאלות בעמוד 188 | 39  |   44  |   46  |  

שאלות בעמוד 190 | 12  |   22  |   27  |  

שאלות בעמוד 191 | 31  |   37  |   38  |   41  |   44  |   45  |  

שאלות בעמוד 192 | 47  |   49  |   52  |   53  |   54  |   56  |   58  |   63  |  

שאלות בעמוד 193 | 68  |   70  |   71  |   72  |   73  |   74  |   75  |   76  |  

שאלות בעמוד 195 | 9  |  

שאלות בעמוד 196 | 12  |   26  |   27  |   37  |   38  |   43  |   46  |   47  |   48  |   51  |   52  |   54  |  

שאלות בעמוד 197 | 56  |   58  |   59  |   61  |   70  |   72  |   76  |   79  |   82  |  

שאלות בעמוד 198 | 83  |   84  |  

שאלות בעמוד 200 | 22  |  

שאלות בעמוד 205 | 61  |   62  |   63  |  

שאלות בעמוד 207 | 84  |   89  |   91  |  

שאלות בעמוד 208 | 100  |   101  |   102  |  

שאלות בעמוד 211 | 114  |   119  |  

שאלות בעמוד 220 | 26  |   28  |   30  |   32  |   35  |   38  |   40  |  

שאלות בעמוד 221 | 43,44,45  |  

שאלות בעמוד 222 | 68  |   75  |   80  |   82  |  

שאלות בעמוד 223 | 94  |   100  |   101  |   102  |   103  |   104  |   106  |  

שאלות בעמוד 224 | 116  |  

שאלות בעמוד 226 | 123  |  

שאלות בעמוד 227 | 130  |   132  |   133  |   134  |  

שאלות בעמוד 228 | 135  |   138  |   139  |   141  |  

שאלות בעמוד 229 | 142  |   143  |   144  |   145  |   146  |  

שאלות בעמוד 230 | 147  |   148  |   149  |   150  |  

שאלות בעמוד 236 | 39  |   40  |   41  |   42  |   43  |   45  |  

שאלות בעמוד 237 | 48  |   50  |   68  |   74  |  

שאלות בעמוד 238 | 87  |   93  |   98  |  

שאלות בעמוד 239 | 106  |   107  |   125  |  

שאלות בעמוד 240 | 135  |   138  |  

שאלות בעמוד 242 | 146  |  

שאלות בעמוד 243 | 149  |  

שאלות בעמוד 244 | 156  |   159  |  

שאלות בעמוד 248 | 33  |   56  |   58  |  

שאלות בעמוד 249 | 65  |   66  |  

שאלות בעמוד 251 | 12  |   16  |   18  |  

שאלות בעמוד 252 | 30  |  

שאלות בעמוד 256 | 15  |  

שאלות בעמוד 257 | 32  |  

שאלות בעמוד 259 | 48  |  

שאלות בעמוד 263 | 76  |   77  |   78  |  

שאלות בעמוד 264 | 79  |   84  |  

שאלות בעמוד 265 | 85  |   87  |   90  |  

שאלות בעמוד 269 | 14  |   21  |  

שאלות בעמוד 270 | 31  |   35  |   37  |  

שאלות בעמוד 271 | 41  |   44  |   45  |   46  |   49  |  

שאלות בעמוד 274 | 64  |  

שאלות בעמוד 275 | 65  |  

שאלות בעמוד 276 | 73  |   74  |  

שאלות בעמוד 277 | 77  |   80  |  

שאלות בעמוד 278 | 84  |  

שאלות בעמוד 279 | 87  |   90  |  

שאלות בעמוד 280 | 92  |   95  |  

שאלות בעמוד 292 | 40  |   49  |  

שאלות בעמוד 295 | 70  |  

שאלות בעמוד 298 | 97  |  

שאלות בעמוד 299 | 101  |  

שאלות בעמוד 301 | 103  |  

שאלות בעמוד 302 | 114  |  

שאלות בעמוד 305 | 140  |   147  |  

שאלות בעמוד 306 | 7  |  

שאלות בעמוד 307 | 10  |  

שאלות בעמוד 309 | 24  |  

שאלות בעמוד 313 | 8  |  

שאלות בעמוד 335 | 115  |  

שאלות בעמוד 336 | 3  |   8  |   10  |  

שאלות בעמוד 341 | 40  |  

שאלות בעמוד 343 | 46  |  

שאלות בעמוד 344 | 53  |   54  |  

שאלות בעמוד 349 | 5  |  

שאלות בעמוד 356 | 4  |   7  |  

שאלות בעמוד 357 | 8  |  

שאלות בעמוד 362 | 33  |   35  |  

שאלות בעמוד 363 | 37  |   38  |  

שאלות בעמוד 364 | 41  |  

שאלות בעמוד 369 | 15  |  

שאלות בעמוד 370 | 17  |   21  |  

שאלות בעמוד 371 | 23  |   24  |  

שאלות בעמוד 372 | 27  |   28  |   29  |   30  |   31  |  

שאלות בעמוד 373 | 33  |   36  |  

שאלות בעמוד 374 | 40  |  

שאלות בעמוד 375 | 47  |  

שאלות בעמוד 376 | 49  |   51  |   52  |  

שאלות בעמוד 377 | 53  |   54  |   55  |  

שאלות בעמוד 384 | 5  |   6  |   8  |   9  |  

שאלות בעמוד 385 | 10  |   11  |   12  |  

שאלות בעמוד 386 | 1  |  

שאלות בעמוד 387 | 2  |   5  |   7  |  

שאלות בעמוד 388 | 9  |   10  |  

שאלות בעמוד 389 | 13  |   14  |   15  |   16  |   17  |  

שאלות בעמוד 390 | 18  |   19  |   20  |   21  |  

שאלות בעמוד 392 | 26  |   28  |  

שאלות בעמוד 393 | 33  |   35  |  

שאלות בעמוד 394 | 36  |   38  |   41  |  

שאלות בעמוד 395 | 42  |   43  |   45  |  

שאלות בעמוד 400 | 13  |   14  |   15  |   16  |  

שאלות בעמוד 403 | 6  |   7  |   8  |   10  |  

שאלות בעמוד 404 | 12  |   13  |   14  |   15  |  

שאלות בעמוד 405 | 20  |  

שאלות בעמוד 408 | 32  |   34  |   36  |  

שאלות בעמוד 409 | 37  |   39  |   40  |   41  |  

שאלות בעמוד 410 | 42  |   43  |   44  |   45  |  

שאלות בעמוד 412 | 3  |  

שאלות בעמוד 413 | 6  |   7  |  

שאלות בעמוד 414 | 13  |   14  |   15  |  

שאלות בעמוד 415 | 17  |   18  |   19  |   20  |   21  |  

שאלות בעמוד 420 | 19  |  

שאלות בעמוד 421 | 23  |   24  |   25  |   26  |  

שאלות בעמוד 422 | 28  |   31  |  

שאלות בעמוד 426 | 13  |   14  |  

שאלות בעמוד 427 | 15  |   16  |   17  |   18  |   19  |  

שאלות בעמוד 428 | 20  |   21  |   22  |   23  |   24  |  

שאלות בעמוד 435 | 25  |   27  |  

שאלות בעמוד 436 | 28  |   29  |   30  |   31  |   32  |   33  |  

שאלות בעמוד 437 | 34  |  

שאלות בעמוד 439 | 3  |   4  |   5  |   6  |   7  |  

שאלות בעמוד 440 | 8  |   11  |   12  |  

שאלות בעמוד 441 | 13  |   14  |   15  |   16  |   17  |  

שאלות בעמוד 442 | 18  |   19  |   20  |  

שאלות בעמוד 443 | 21  |   22  |   23  |   24  |   25  |  

שאלות בעמוד 444 | 26  |   27  |   28  |   29  |   30  |  

שאלות בעמוד 445 | 31  |   32  |   33  |   36  |  

שאלות בעמוד 446 | 37  |   38  |   39  |   40  |   41  |  

שאלות בעמוד 448 | 3  |   4  |   6  |  

שאלות בעמוד 449 | 7  |   8  |   9  |   10  |   11  |  

שאלות בעמוד 450 | 12  |   13  |   14  |   15  |   16  |  

שאלות בעמוד 451 | 18  |   19  |  

שאלות בעמוד 453 | 3  |  

שאלות בעמוד 454 | 8  |   9  |   10  |   11  |   12  |  

שאלות בעמוד 455 | 13  |   14  |   15  |   16  |  

שאלות בעמוד 456 | 19  |   20  |   21  |   22  |  

שאלות בעמוד 457 | 23  |   24  |  

שאלות בעמוד 458 | 29  |   30  |   31  |  

שאלות בעמוד 459 | 32  |  

שאלות בעמוד 460 | 35  |   36  |  

שאלות בעמוד 461 | 38  |   40  |   41  |  

שאלות בעמוד 462 | 43  |   44  |  

שאלות בעמוד 463 | 45  |   47  |   48  |   49  |  

שאלות בעמוד 466 | 6  |   7  |  

שאלות בעמוד 467 | 9  |   10  |   11  |  

שאלות בעמוד 468 | 14  |   15  |   16  |   17  |   18  |   19  |  

שאלות בעמוד 469 | 20  |   21  |   22  |   23  |   24  |   26  |  

שאלות בעמוד 470 | 27  |   28  |   29  |   30  |   31  |  

שאלות בעמוד 471 | 32  |   33  |   34  |   35  |   36  |  

שאלות בעמוד 472 | 37  |   38  |   39  |   40  |   41  |   42  |  

שאלות בעמוד 473 | 45  |   47  |  

שאלות בעמוד 474 | 48  |   49  |   50  |   51  |   52  |   53  |  

שאלות בעמוד 475 | 54  |   55  |   56  |   57  |   58  |  

שאלות בעמוד 476 | 60  |   61  |   62  |  

שאלות בעמוד 477 | 66  |   68  |   69  |  

שאלות בעמוד 479 | 74  |   75  |   76  |   77  |  

שאלות בעמוד 480 | 81  |   82  |  

שאלות בעמוד 481 | 84  |   85  |   86  |  

שאלות בעמוד 482 | 89  |   91  |  

שאלות בעמוד 483 | 92  |   93  |   94  |   95  |   96  |  

שאלות בעמוד 484 | 97  |   98  |   99  |  

שאלות בעמוד 487 | 8  |  

שאלות בעמוד 488 | 11  |   12  |   13  |   15  |  

שאלות בעמוד 489 | 16  |   18  |   19  |   20  |  

שאלות בעמוד 490 | 22  |   26  |   27  |   28  |  

שאלות בעמוד 491 | 30  |   31  |   32  |   33  |  

שאלות בעמוד 492 | 36  |   38  |  

שאלות בעמוד 493 | 41  |   42  |   43  |   44  |  

שאלות בעמוד 494 | 1  |   2  |   3  |   4  |  

שאלות בעמוד 495 | 5  |   6  |   7  |   8  |   9  |  

שאלות בעמוד 496 | 10  |   11  |   12  |   13  |   14  |  

שאלות בעמוד 497 | 15  |   16  |   17  |   18  |   20  |  

שאלות בעמוד 498 | 21  |   22  |   23  |   24  |   25  |  

שאלות בעמוד 499 | 26  |   27  |   28  |   29  |   30  |  

שאלות בעמוד 503 | 1  |   2  |  

שאלות בעמוד 504 | 6  |  

שאלות בעמוד 505 | 8  |   10  |   11  |  

שאלות בעמוד 506 | 14  |   17  |  

שאלות בעמוד 507 | 18  |   19  |   20  |   21  |   22  |  

שאלות בעמוד 508 | 23  |   24  |  

שאלות בעמוד 509 | 28  |   30  |   31  |   32  |  

שאלות בעמוד 510 | 33  |   35  |   36  |   37  |  

שאלות בעמוד 511 | 38  |   39  |   40  |  

שאלות בעמוד 512 | 42  |   43  |   44  |   45  |   46  |  

שאלות בעמוד 513 | 47  |   49  |   50  |  

שאלות בעמוד 514 | 51  |   52  |   53  |   54  |   55  |  

שאלות בעמוד 515 | 56  |   57  |  

שאלות בעמוד 517 | 64  |  

שאלות בעמוד 518 | 67  |   68  |   69  |  

שאלות בעמוד 519 | 70  |   72  |   73  |  

שאלות בעמוד 520 | 74  |   75  |   76  |   77  |  

שאלות בעמוד 521 | 78  |   79  |   80  |   81  |  

שאלות בעמוד 522 | 82  |   83  |   84  |   85  |   86  |  

שאלות בעמוד 523 | 87  |   88  |   89  |   90  |   91  |  

שאלות בעמוד 526 | 6  |   9  |  

שאלות בעמוד 527 | 11  |   12  |   13  |   15  |   16  |  

שאלות בעמוד 528 | 17  |   18  |   19  |   20  |   21  |   22  |  

שאלות בעמוד 529 | 23  |   24  |   25  |   26  |   27  |  

שאלות בעמוד 530 | 29  |   30  |  

שאלות בעמוד 531 | 33  |   34  |   35  |   36  |  

שאלות בעמוד 532 | 38  |   39  |   40  |   41  |  

שאלות בעמוד 533 | 42  |   43  |  

שאלות בעמוד 534 | 45  |   46  |  

שאלות בעמוד 545 | 10  |   11  |   12  |   13  |  

שאלות בעמוד 546 | 16  |   18  |   19  |  

שאלות בעמוד 547 | 21  |   22  |   23  |  

שאלות בעמוד 548 | 26  |   27  |   28  |   29  |  

שאלות בעמוד 549 | 30  |   31  |   32  |   34  |  

שאלות בעמוד 550 | 35  |   36  |   37  |   38  |   39  |  

שאלות בעמוד 551 | 40  |   41  |   42  |   43  |  

שאלות בעמוד 552 | 47  |   48  |   49  |  

שאלות בעמוד 553 | 50  |   51  |   52  |   53  |   54  |  

שאלות בעמוד 554 | 55  |   56  |   59  |  

שאלות בעמוד 555 | 61  |   62  |   63  |  

שאלות בעמוד 556 | 65  |   66  |   67  |   68  |   69  |  

שאלות בעמוד 557 | 1  |   3  |   4  |   5  |  

שאלות בעמוד 558 | 6  |   7  |   10  |  

שאלות בעמוד 559 | 11  |   12  |   13  |   14  |   15  |  

שאלות בעמוד 560 | 16  |   17  |   18  |   19  |   20  |  

שאלות בעמוד 561 | 21  |   22  |   23  |  

שאלות בעמוד 563 | 6  |  

שאלות בעמוד 564 | 10  |   11  |  

שאלות בעמוד 565 | 12  |   13  |   14  |   15  |  

שאלות בעמוד 567 | 2  |  

שאלות בעמוד 568 | 5  |   6  |   7  |   8  |   9  |  

שאלות בעמוד 569 | 10  |   12  |   13  |   14  |  

שאלות בעמוד 570 | 15  |   16  |   17  |   18  |  

שאלות בעמוד 571 | 20  |   21  |   22  |   24  |   26  |  

שאלות בעמוד 574 | 7  |   8  |  

שאלות בעמוד 576 | 16  |   17  |   18  |  

שאלות בעמוד 577 | 20  |   22  |   23  |   24  |  

שאלות בעמוד 578 | 25  |   26  |   27  |   29  |  

שאלות בעמוד 579 | 30  |   31  |   32  |   33  |  

שאלות בעמוד 580 | 34  |   35  |   36  |   37  |   38  |  

שאלות בעמוד 581 | 39  |   40  |   41  |   42  |   43  |  

שאלות בעמוד 582 | 44  |   45  |   46  |   47  |   48  |  

שאלות בעמוד 584 | 1  |   2  |   3  |   4  |  

שאלות בעמוד 585 | 5  |   6  |   7  |   8  |   9  |  

שאלות בעמוד 586 | 10  |   11  |   12  |   13  |  

שאלות בעמוד 587 | 14  |   15  |   16  |   17  |   18  |  

שאלות בעמוד 588 | 19  |   20  |   21  |   22  |   23  |  

שאלות בעמוד 589 | 24  |   25  |   26  |   27  |  

שאלות בעמוד 593 | 3  |  

שאלות בעמוד 594 | 8  |   9  |   10  |  

שאלות בעמוד 595 | 11  |   12  |   13  |  

שאלות בעמוד 597 | 14  |   15  |   17  |  

שאלות בעמוד 598 | 18  |   19  |   20  |   21  |   22  |  

שאלות בעמוד 599 | 23  |   24  |   26  |  

שאלות בעמוד 601 | 32  |   33  |  

שאלות בעמוד 602 | 34  |   36  |   37  |   38  |  

שאלות בעמוד 603 | 39  |   42  |  

שאלות בעמוד 604 | 48  |  

שאלות בעמוד 605 | 51  |   52  |   53  |  

שאלות בעמוד 606 | 57  |  

שאלות בעמוד 607 | 59  |  

שאלות בעמוד 610 | 3  |   5  |  

שאלות בעמוד 611 | 8  |   10  |   11  |   12  |  

שאלות בעמוד 612 | 13  |  

שאלות בעמוד 613 | 16  |   17  |  

שאלות בעמוד 615 | 23  |   24  |   25  |   26  |  

שאלות בעמוד 616 | 27  |   28  |   29  |   30  |  

שאלות בעמוד 618 | 37  |   38  |   39  |   40  |   41  |  

שאלות בעמוד 619 | 42  |   44  |   45  |   46  |  

שאלות בעמוד 620 | 47  |   48  |   49  |   51  |  

שאלות בעמוד 621 | 53  |  

שאלות בעמוד 623 | 62  |  

שאלות בעמוד 624 | 65  |  

שאלות בעמוד 627 | 5  |   8  |   9  |  

שאלות בעמוד 628 | 11  |  

שאלות בעמוד 629 | 17  |  

שאלות בעמוד 630 | 18  |  

שאלות בעמוד 631 | 25  |   26  |  

שאלות בעמוד 633 | 33  |  

שאלות בעמוד 636 | 47  |   48  |  

שאלות בעמוד 637 | 51  |   52  |  

שאלות בעמוד 639 | 1  |   2  |  

שאלות בעמוד 640 | 6  |  

שאלות בעמוד 642 | 10  |  

שאלות בעמוד 643 | 16  |   17  |   18  |   19  |  

שאלות בעמוד 644 | 20  |   21  |   22  |   23  |  

שאלות בעמוד 645 | 2  |   3  |  

שאלות בעמוד 646 | 5  |   7  |   8  |  

שאלות בעמוד 647 | 12  |   13  |  

שאלות בעמוד 648 | 15  |   17  |   19  |  

שאלות בעמוד 649 | 20  |   21  |   22  |   23  |  

שאלות בעמוד 651 | 31  |   32  |  

שאלות בעמוד 652 | 35  |   39  |  

שאלות בעמוד 654 | 2  |   3  |  

שאלות בעמוד 655 | 5  |  

שאלות בעמוד 656 | 9  |   10  |  

שאלות בעמוד 657 | 17  |  

שאלות בעמוד 658 | 19  |  

שאלות בעמוד 660 | 27  |  

שאלות בעמוד 661 | 30  |  

שאלות בעמוד 662 | 35  |  

שאלות בעמוד 667 | 2  |  

שאלות בעמוד 670 | 8  |   10  |  

שאלות בעמוד 672 | 20  |  

שאלות בעמוד 673 | 23  |  

שאלות בעמוד 676 | 2  |  

שאלות בעמוד 677 | 6  |   7  |  

שאלות בעמוד 680 | 25  |  

שאלות בעמוד 681 | 26  |  

שאלות בעמוד 683 | 38  |   39  |  

שאלות בעמוד 687 | 5  |  

שאלות בעמוד 688 | 9  |  

שאלות בעמוד 689 | 16  |   17  |  

שאלות בעמוד 690 | 19  |  

שאלות בעמוד 691 | 23  |  

שאלות בעמוד 694 | 5  |   7  |  

שאלות בעמוד 695 | 9  |   12  |  

שאלות בעמוד 697 | 19  |   20  |  

שאלות בעמוד 698 | 24  |   28  |  

שאלות בעמוד 700 | 34  |   35  |   36  |   37  |  

שאלות בעמוד 701 | 2  |  

שאלות בעמוד 702 | 5  |   7  |  

שאלות בעמוד 704 | 16  |  

    

 

 

 

 


   פתרונות        פתרון מלא        תשובות        ספר        יואל גבע        עובד לב ארי        כרך א        שאלונים        804        806        מתמטיקה        קיבינימטיקה            
תגובות
עילאי גרינברג ‏(01.11.2018 22:01)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(01.11.2018 22:30)
שני ‏(17.09.2018 20:16)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(17.09.2018 21:39)
אבי ‏(29.09.2017 09:12)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(01.10.2017 17:06)
חשוב שי ‏(11.05.2017 13:05)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(11.05.2017 22:49)
סימה ‏(21.03.2017 17:26)
danielle knoller ‏(05.02.2017 14:28)
נועה ‏(15.01.2017 21:36)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(15.01.2017 22:42)
טל ‏(10.01.2017 11:36)
ניר הרמתי ‏(14.11.2016 22:12)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(14.11.2016 22:41)
סימה ‏(05.11.2016 20:52)
נועה ‏(26.10.2016 19:55)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(26.10.2016 20:59)
נועה ‏(25.10.2016 12:57)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(25.10.2016 13:48)
ניר ‏(08.10.2016 14:09)
אביה רוני ‏(05.10.2016 12:10)
מיה הרט ‏(17.09.2016 23:14)
מיה הרט ‏(11.09.2016 21:02)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(11.09.2016 22:30)
טל ‏(31.08.2016 13:02)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(31.08.2016 13:21)
רוני ‏(09.05.2016 18:57)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(09.05.2016 22:49)
אוריאל גלברג ‏(04.05.2016 00:37)
יצחייק חניתה ‏(29.04.2016 15:38)
אוריאל גלברג ‏(16.03.2016 23:03)
זיו כהן ‏(12.03.2016 11:11)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(12.03.2016 18:53)
מרטין מיטוב ‏(20.02.2016 16:51)