Skip Navigation Links
דף הבית
יואל גבע
בני גורן
גבי יקואל
אתי עוזרי ויצחק שלו
אדית כהן ומריאן רוזנפלד
בגרויות במתמטיקה
מאגר 3 יחידות
צור קשר
שתף ב:
חדשות קיבינימטיקה

 אבל זה הזמן לסגור פערים ו/או להתכונן למבחנים מסכמים שאחרי החג.

תחלקו את הזמן נכון וכך תמצאו זמן לכול דבר.

 אנחנו פה כבר 10 שנים ונערכים לקראת עשור נוסף.
אנחנו פה!גם אם יעבירו את שם לפה,אנחנו פה .

 

 ליחצו כאן לפרטים והסבר בנושא ההרשמה

דף הבית >> יואל גבע >>מתמטיקה כרך ג שאלון 804 - יואל גבע
יואל גבע > מתמטיקה כרך ג שאלון 804 - יואל גבע
שאלות בעמוד 11 | 18  |  

שאלות בעמוד 12 | 21  |  

שאלות בעמוד 13 | 23  |   24  |   25  |   28  |  

שאלות בעמוד 14 | 33  |   34  |  

שאלות בעמוד 16 | 50  |  

שאלות בעמוד 19 | 61  |  

שאלות בעמוד 20 | 64  |  

שאלות בעמוד 27 | 19  |  

שאלות בעמוד 35 | 10  |   11  |   12  |   13  |  

שאלות בעמוד 43 | 45  |  

שאלות בעמוד 44 | 7  |  

שאלות בעמוד 45 | 8  |  

שאלות בעמוד 46 | 14  |  

שאלות בעמוד 47 | 1  |   2  |   3  |  

שאלות בעמוד 48 | 7  |   8  |   9  |   11  |   13  |  

שאלות בעמוד 53 | 7  |  

שאלות בעמוד 58 | 27  |   30  |   32  |  

שאלות בעמוד 59 | 35  |  

שאלות בעמוד 60 | 36  |   40  |  

שאלות בעמוד 62 | 47  |  

שאלות בעמוד 71 | 82  |  

שאלות בעמוד 74 | 91  |   93  |  

שאלות בעמוד 76 | 98  |   99  |  

שאלות בעמוד 77 | 100  |   102  |  

שאלות בעמוד 78 | 110  |   111  |  

שאלות בעמוד 80 | 118  |  

שאלות בעמוד 81 | 120  |   121  |   123  |  

שאלות בעמוד 83 | 126  |  

שאלות בעמוד 84 | 133  |  

שאלות בעמוד 86 | 142  |  

שאלות בעמוד 87 | 146  |  

שאלות בעמוד 88 | 150  |  

שאלות בעמוד 90 | 162  |  

שאלות בעמוד 91 | 167  |   168  |  

שאלות בעמוד 92 | 170  |  

שאלות בעמוד 93 | 177  |  

שאלות בעמוד 94 | 181  |   182  |  

שאלות בעמוד 95 | 189  |   190  |  

שאלות בעמוד 120 | 36  |  

שאלות בעמוד 131 | 44  |  

שאלות בעמוד 163 | 8  |  

שאלות בעמוד 166 | 32  |  

שאלות בעמוד 167 | 35  |  

שאלות בעמוד 169 | 46  |  

שאלות בעמוד 175 | 69  |   73  |  

שאלות בעמוד 176 | 74  |   78  |  

שאלות בעמוד 184 | 11  |  

שאלות בעמוד 189 | 39  |  

שאלות בעמוד 194 | 8  |  

שאלות בעמוד 195 | 1  |   4  |   5  |   6  |  

שאלות בעמוד 196 | 8  |   13  |  

שאלות בעמוד 197 | 15  |   16  |   19  |   20  |  

שאלות בעמוד 198 | 22  |   23  |  

שאלות בעמוד 199 | 24  |   25  |   26  |   27  |  

שאלות בעמוד 200 | 29  |   32  |  

שאלות בעמוד 201 | 34  |   35  |   38  |  

שאלות בעמוד 203 | 47  |   48  |   49  |  

שאלות בעמוד 204 | 55  |   58  |  

שאלות בעמוד 205 | 60  |  

שאלות בעמוד 209 | 5  |  

שאלות בעמוד 210 | 7  |   9  |   11  |  

שאלות בעמוד 211 | 12  |   13  |  

שאלות בעמוד 213 | 15  |   16  |  

שאלות בעמוד 214 | 18  |   19  |   21  |   22  |  

שאלות בעמוד 215 | 23  |   24  |   25  |   26  |  

שאלות בעמוד 216 | 28  |  

שאלות בעמוד 218 | 35  |   36  |   37  |  

שאלות בעמוד 219 | 39  |   42  |  

שאלות בעמוד 220 | 43  |   44  |   45  |   46  |  

שאלות בעמוד 221 | 48  |  

שאלות בעמוד 222 | 56  |  

שאלות בעמוד 223 | 60  |   61  |   62  |  

שאלות בעמוד 224 | 65  |   66  |   67  |  

שאלות בעמוד 228 | 6  |  

שאלות בעמוד 229 | 10  |   12  |  

שאלות בעמוד 230 | 14  |   17  |  

שאלות בעמוד 231 | 19  |   20  |  

שאלות בעמוד 233 | 24  |   25  |  

שאלות בעמוד 236 | 34  |   35  |   36  |   37  |   38  |  

שאלות בעמוד 237 | 39  |   42  |   43  |  

שאלות בעמוד 239 | 50  |   53  |  

שאלות בעמוד 240 | 54  |   55  |   56  |   57  |  

שאלות בעמוד 241 | 59  |   61  |   62  |   63  |  

שאלות בעמוד 242 | 64  |   65  |   66  |   67  |   68  |  

שאלות בעמוד 243 | 69  |   70  |   72  |  

שאלות בעמוד 245 | 79  |  

שאלות בעמוד 246 | 82  |  

שאלות בעמוד 249 | 9  |  

שאלות בעמוד 250 | 10  |   12  |   13  |  

שאלות בעמוד 251 | 15  |   16  |   17  |   18  |  

שאלות בעמוד 253 | 26  |   27  |  

שאלות בעמוד 254 | 32  |  

שאלות בעמוד 255 | 35  |   36  |  

שאלות בעמוד 256 | 42  |  

שאלות בעמוד 257 | 44  |   47  |  

שאלות בעמוד 261 | 63  |   64  |  

שאלות בעמוד 262 | 68  |   69  |   70  |  

שאלות בעמוד 263 | 71  |  

שאלות בעמוד 265 | 3  |   4  |  

שאלות בעמוד 267 | 12  |   13  |  

שאלות בעמוד 269 | 17  |   20  |  

שאלות בעמוד 270 | 22  |   25  |  

שאלות בעמוד 271 | 26  |   28  |   29  |   30  |  

שאלות בעמוד 273 | 4  |   5  |  

שאלות בעמוד 274 | 7  |   8  |   10  |   11  |  

שאלות בעמוד 275 | 12  |   15  |   16  |   17  |  

שאלות בעמוד 276 | 18  |   19  |   20  |   21  |   22  |  

שאלות בעמוד 277 | 24  |   26  |  

שאלות בעמוד 279 | 33  |   36  |  

שאלות בעמוד 280 | 38  |   39  |   40  |  

שאלות בעמוד 281 | 43  |   44  |   45  |   46  |   47  |  

שאלות בעמוד 283 | 2  |   3  |  

שאלות בעמוד 284 | 6  |  

שאלות בעמוד 285 | 12  |   13  |  

שאלות בעמוד 286 | 16  |  

שאלות בעמוד 287 | 23  |  

שאלות בעמוד 288 | 26  |  

שאלות בעמוד 289 | 29  |   30  |  

שאלות בעמוד 291 | 37  |   40  |  

שאלות בעמוד 297 | 16  |  

שאלות בעמוד 300 | 3  |  

שאלות בעמוד 303 | 9  |  

שאלות בעמוד 304 | 11  |  

שאלות בעמוד 305 | 18  |  

שאלות בעמוד 306 | 21  |  

שאלות בעמוד 313 | 1  |   2  |  

שאלות בעמוד 314 | 6  |   7  |   8  |   9  |  

שאלות בעמוד 315 | 11  |   13  |   14  |   15  |  

שאלות בעמוד 316 | 16  |   17  |   18  |   20  |  

שאלות בעמוד 317 | 21  |   22  |   23  |   24  |   25  |  

שאלות בעמוד 318 | 26  |   27  |  

שאלות בעמוד 319 | 2  |  

שאלות בעמוד 320 | 8  |   9  |   10  |  

שאלות בעמוד 321 | 11  |   12  |   13  |  

שאלות בעמוד 322 | 20  |  

שאלות בעמוד 323 | 23  |   25  |  

שאלות בעמוד 324 | 26  |   31  |  

שאלות בעמוד 325 | 33  |  

שאלות בעמוד 327 | 42  |   43  |  

שאלות בעמוד 328 | 48  |  

שאלות בעמוד 329 | 54  |  

שאלות בעמוד 330 | 57  |   58  |  

שאלות בעמוד 332 | 64  |   65  |  

שאלות בעמוד 333 | 69  |  

שאלות בעמוד 334 | 75  |  

שאלות בעמוד 335 | 80  |  

שאלות בעמוד 337 | 86  |   89  |   92  |  

שאלות בעמוד 338 | 91  |  

שאלות בעמוד 339 | 96  |  

שאלות בעמוד 340 | 1  |   2  |   3  |  

שאלות בעמוד 341 | 6  |   7  |   10  |  

שאלות בעמוד 342 | 12  |   13  |  

שאלות בעמוד 343 | 1  |   2  |   4  |  

שאלות בעמוד 344 | 7  |   8  |  

שאלות בעמוד 345 | 12  |  

שאלות בעמוד 346 | 16  |   19  |  

שאלות בעמוד 347 | 1  |   2  |  

שאלות בעמוד 349 | 10  |   13  |  

שאלות בעמוד 350 | 15  |   16  |   18  |   19  |  

שאלות בעמוד 351 | 21  |   23  |  

שאלות בעמוד 352 | 26  |   27  |  

שאלות בעמוד 353 | 29  |   30  |   31  |   32  |  

שאלות בעמוד 354 | 35  |   36  |   37  |   38  |  

שאלות בעמוד 355 | 40  |  

שאלות בעמוד 356 | 44  |  

שאלות בעמוד 357 | 51  |   53  |  

שאלות בעמוד 358 | 54  |   57  |   58  |  

שאלות בעמוד 359 | 59  |   61  |   62  |  

שאלות בעמוד 360 | 64  |   65  |   66  |  

שאלות בעמוד 361 | 69  |  

שאלות בעמוד 362 | 73  |   74  |   75  |   76  |  

שאלות בעמוד 364 | 80  |   81  |  

שאלות בעמוד 368 | 7  |  

שאלות בעמוד 380 | 30  |   32  |  

שאלות בעמוד 382 | 41  |  

שאלות בעמוד 399 | 7  |   12  |   13  |  

שאלות בעמוד 407 | 2  |   26  |  

שאלות בעמוד 408 | 59  |  

שאלות בעמוד 415 | 14  |   16  |  

שאלות בעמוד 416 | 6  |  

שאלות בעמוד 420 | 27  |  

שאלות בעמוד 421 | 34  |   36  |  

שאלות בעמוד 422 | 42  |   43  |  

שאלות בעמוד 424 | 54  |  

שאלות בעמוד 425 | 59  |   62  |  

שאלות בעמוד 426 | 63  |  

שאלות בעמוד 430 | 1  |   2  |   4  |  

שאלות בעמוד 431 | 9  |   10  |  

שאלות בעמוד 432 | 12  |   15  |  

שאלות בעמוד 433 | 17  |   19  |  

שאלות בעמוד 434 | 23  |  

שאלות בעמוד 436 | 31  |   33  |  

שאלות בעמוד 437 | 38  |  

שאלות בעמוד 438 | 39  |  

שאלות בעמוד 439 | 44  |  

שאלות בעמוד 440 | 50  |   51  |  

שאלות בעמוד 441 | 53  |   56  |   57  |  

שאלות בעמוד 442 | 59  |   60  |   62  |  

שאלות בעמוד 444 | 68  |  

שאלות בעמוד 464 | 13  |  

שאלות בעמוד 474 | 17  |  

שאלות בעמוד 478 | 29  |   31  |  

שאלות בעמוד 479 | 33  |   36  |   37  |  

שאלות בעמוד 486 | 11  |   12  |  

שאלות בעמוד 487 | 14  |   15  |  

שאלות בעמוד 490 | 23  |  

שאלות בעמוד 491 | 27  |  

שאלות בעמוד 492 | 33  |  

שאלות בעמוד 493 | 35  |  

שאלות בעמוד 494 | 42  |  

שאלות בעמוד 497 | 46  |  

שאלות בעמוד 498 | 50  |   51  |   52  |  

שאלות בעמוד 501 | 54  |   56  |   58  |   59  |  

שאלות בעמוד 502 | 60  |   61  |   62  |  

שאלות בעמוד 504 | 2  |  

שאלות בעמוד 506 | 10  |  

שאלות בעמוד 515 | 8  |   9  |  

שאלות בעמוד 519 | 32  |  

שאלות בעמוד 546 | 43  |   46  |   47  |   48  |  

שאלות בעמוד 547 | 50  |   51  |   52  |  

שאלות בעמוד 548 | 55  |   56  |  

שאלות בעמוד 549 | 57  |  

שאלות בעמוד 551 | 68  |  

שאלות בעמוד 553 | 72  |  

שאלות בעמוד 554 | 78  |  

שאלות בעמוד 555 | 82  |  

שאלות בעמוד 560 | 93  |  

שאלות בעמוד 561 | 98  |   99  |  

שאלות בעמוד 562 | 105  |   106  |   109  |  

שאלות בעמוד 563 | 110  |   113  |   114  |   115  |  

שאלות בעמוד 568 | 3  |   7  |  

שאלות בעמוד 570 | 14  |   15  |   16  |  

שאלות בעמוד 571 | 22  |  

שאלות בעמוד 572 | 24  |   25  |  

שאלות בעמוד 583 | 7  |   9  |   11  |   13  |  

שאלות בעמוד 585 | 22  |   23  |   25  |  

שאלות בעמוד 586 | 31  |  

שאלות בעמוד 587 | 35  |  

שאלות בעמוד 592 | 49  |  

שאלות בעמוד 621 | 46  |  

שאלות בעמוד 627 | 6  |  

שאלות בעמוד 629 | 16  |  

שאלות בעמוד 636 | 52  |  

שאלות בעמוד 640 | 67  |   68  |  

שאלות בעמוד 641 | 72  |  

    

  •  פתרונות מלאים לספר מתמטיקה כרך ג שאלון 804  של  יואל גבע 
  • בקשה לפתרון שאלות ניתן להשאיר בתגובות בדף הספר כאן  או בדף הפייסבוק של האתר .
  • כל שאלה שתבקשו תהיה פתוחה לצפיה חופשית בחינם.
  • קיבינימטיקה-מנהל תוכן – עובד לב- ארי.
  • מנהל אדמיניסטרטיבי- יעקב דיקסטרה.

 

 

 


   פתרונות        פתרון מלא        תשובות        ספר        יואל גבע        עובד לב ארי        כרך ג        שאלון 804        מתמטיקה        קיבינימטיקה            
תגובות
oranit ‏(15.03.2017 11:37)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(15.03.2017 14:47)
אביה רוני ‏(28.11.2016 21:32)
איריס בן בסט ‏(28.10.2016 12:10)
נעה נחמני ‏(12.09.2016 19:22)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(13.09.2016 16:18)
נעה נחמני ‏(04.09.2016 20:16)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(04.09.2016 20:49)
שי כרמלי ‏(25.08.2016 21:11)
טובי ‏(31.07.2016 11:31)
אינה סימונוב ‏(28.07.2016 19:33)
אור ‏(16.03.2016 18:09)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(16.03.2016 20:31)
איציק כהן ‏(21.02.2016 01:44)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(21.02.2016 12:39)
אור ‏(27.01.2016 19:44)
אפרת ‏(20.11.2015 13:03)
דן שביט ‏(18.10.2015 14:23)
אילן שטריקמן ‏(16.10.2015 11:54)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(16.10.2015 17:19)
דן ‏(05.10.2015 23:36)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(06.10.2015 10:41)
תמר עזר ‏(07.09.2015 16:36)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(08.09.2015 12:55)
חנה מילר ‏(30.04.2015 00:16)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(01.05.2015 09:05)
שני ‏(24.04.2015 17:11)
איציק כהן ‏(17.03.2015 00:44)
חנה מילר ‏(26.02.2015 19:05)
טל רנמר ‏(04.02.2015 20:16)
שני ‏(10.12.2014 19:32)
ניקול ‏(29.11.2014 23:15)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(30.11.2014 11:42)
קובי אסף ‏(27.11.2014 22:15)
zeev zohar ‏(12.11.2014 21:47)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(13.11.2014 12:57)
ליאור ‏(12.11.2014 20:45)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(13.11.2014 13:31)
שני ‏(01.11.2014 12:30)
ליאור ‏(18.10.2014 09:20)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(18.10.2014 16:35)
ליאור ‏(16.10.2014 13:09)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(16.10.2014 16:06)
שאול ‏(12.10.2014 16:24)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(12.10.2014 17:58)
מורן דאורי ‏(05.10.2014 21:07)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(06.10.2014 17:56)
ליאור ‏(01.10.2014 19:03)
אביה ‏(23.09.2014 11:00)
יוסף חיים יונס ‏(19.09.2014 13:43)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(20.09.2014 16:20)
דיאנה זדורוזני ‏(16.09.2014 18:13)
רותם ‏(13.09.2014 13:03)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(13.09.2014 18:07)
אור בראל ‏(12.09.2014 18:33)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(13.09.2014 18:17)
דניאל קרני ‏(12.09.2014 14:30)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(13.09.2014 16:27)
אלנה גריבה ‏(07.09.2014 08:55)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(07.09.2014 16:52)
אלנה גריבה ‏(30.07.2014 09:37)
יעקב אסף ‏(27.07.2014 18:28)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(28.07.2014 14:09)
יעקב אסף ‏(13.07.2014 12:08)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(13.07.2014 14:31)
דנה ‏(07.07.2014 15:43)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(08.07.2014 21:00)
מנחם ‏(07.07.2014 15:39)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(07.07.2014 19:27)
מנחם ‏(07.07.2014 20:03)
מנחם ‏(07.07.2014 12:23)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(07.07.2014 15:17)
menachem oppen ‏(06.07.2014 10:33)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(06.07.2014 11:05)
דנה ‏(04.07.2014 21:06)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(05.07.2014 17:26)
טל ‏(22.06.2014 13:18)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(22.06.2014 20:01)
פלג מרדכי ‏(21.05.2014 12:25)
נועם ‏(19.05.2014 21:29)
דנה ‏(18.05.2014 18:44)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(18.05.2014 19:44)
אביב ‏(10.05.2014 12:50)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(10.05.2014 14:11)
ליאור דהן ‏(29.03.2014 11:15)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(29.03.2014 13:58)
ליאור דהן ‏(21.03.2014 15:03)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(21.03.2014 21:00)
ליאור דהן ‏(18.03.2014 20:29)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(18.03.2014 22:33)
אביב מזרחי ‏(16.03.2014 13:00)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(16.03.2014 13:31)
אביב מזרחי ‏(15.03.2014 14:38)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(15.03.2014 16:06)
סלאם ‏(08.03.2014 13:47)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(08.03.2014 15:21)
טל תירם ‏(05.03.2014 10:20)
ליאור דהן ‏(04.03.2014 16:00)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(04.03.2014 21:38)
ליאור דהן ‏(02.03.2014 15:18)
ליאור דהן ‏(27.02.2014 17:12)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(28.02.2014 16:02)
טטיאנה ‏(27.02.2014 13:48)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(28.02.2014 20:55)
מושקי רוכורגר ‏(23.02.2014 17:52)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(24.02.2014 22:41)
סיון סומך ‏(17.02.2014 16:58)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(17.02.2014 23:06)
יוני ‏(08.02.2014 15:23)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(08.02.2014 18:06)
טטיאנה ‏(06.02.2014 17:37)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(07.02.2014 18:26)
אורפז שמש ‏(31.01.2014 13:48)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(31.01.2014 17:49)
א ‏(13.01.2014 09:52)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(13.01.2014 17:32)
אביב מזרחי ‏(11.01.2014 17:23)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(11.01.2014 18:13)
491997 ‏(10.01.2014 18:55)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(10.01.2014 20:54)
אביב מזרחי ‏(28.12.2013 15:43)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(28.12.2013 16:46)
ליאור דהן ‏(17.12.2013 18:23)
רינה דולין ‏(13.12.2013 11:52)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(13.12.2013 19:02)
ליאור דהן ‏(26.11.2013 12:00)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(26.11.2013 21:38)
ספיר ‏(25.11.2013 20:41)
אביב מזרחי ‏(19.11.2013 20:40)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(19.11.2013 22:07)
ליאור דהן ‏(19.11.2013 17:06)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(19.11.2013 22:55)
רינה דולין ‏(15.11.2013 15:49)
רינה דולין ‏(06.11.2013 15:51)
רינה דולין ‏(06.11.2013 11:07)
רינה דולין ‏(09.11.2013 13:45)
ליאור דהן ‏(01.11.2013 15:04)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(01.11.2013 16:22)
ליאור דהן ‏(25.10.2013 19:39)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(25.10.2013 22:07)
ליאור דהן ‏(26.10.2013 10:21)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(26.10.2013 15:21)
פנינה לויק ‏(17.10.2013 18:32)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(18.10.2013 09:22)
זיו ‏(14.10.2013 19:21)
אביב מזרחי ‏(12.10.2013 19:11)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(12.10.2013 20:26)
אביב מזרחי ‏(12.10.2013 19:05)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(12.10.2013 20:16)
דניאל כלף ‏(12.10.2013 16:59)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(12.10.2013 18:12)
טטיאנה פישניאק ‏(09.10.2013 06:26)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(09.10.2013 09:00)
טטיאנה ‏(02.10.2013 15:48)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(02.10.2013 23:20)
עידית עולמי ‏(28.09.2013 13:37)
מיכל ‏(27.09.2013 13:47)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(27.09.2013 19:43)
סיון ‏(21.09.2013 20:11)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(21.09.2013 22:40)
נוי ‏(11.09.2013 22:03)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(12.09.2013 13:00)
שירה ‏(10.09.2013 18:24)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(11.09.2013 13:49)
שירה ‏(06.09.2013 17:48)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(06.09.2013 22:42)
סיון ‏(02.09.2013 18:24)