Skip Navigation Links
דף הבית
יואל גבע
בני גורן
גבי יקואל
אתי עוזרי ויצחק שלו
אדית כהן ומריאן רוזנפלד
בגרויות במתמטיקה
מאגר 3 יחידות
צור קשר
שתף ב:
חדשות קיבינימטיקה

 אבל זה הזמן לסגור פערים ו/או להתכונן למבחנים מסכמים שאחרי החג.

תחלקו את הזמן נכון וכך תמצאו זמן לכול דבר.

 אנחנו פה כבר 10 שנים ונערכים לקראת עשור נוסף.
אנחנו פה!גם אם יעבירו את שם לפה,אנחנו פה .

 

 ליחצו כאן לפרטים והסבר בנושא ההרשמה

דף הבית >> יואל גבע >>מתמטיקה כרך ד שאלון 804 - יואל גבע
יואל גבע > מתמטיקה כרך ד שאלון 804 - יואל גבע
שאלות בעמוד 650 | 1  |   2  |   4  |   6  |   9  |  

שאלות בעמוד 655 | 23  |   24  |  

שאלות בעמוד 656 | 30  |   33  |  

שאלות בעמוד 657 | 35  |  

שאלות בעמוד 658 | 39  |   40  |   42  |   43  |  

שאלות בעמוד 659 | 49  |  

שאלות בעמוד 660 | 52  |  

שאלות בעמוד 666 | 22  |   23  |   24  |  

שאלות בעמוד 667 | 25  |   26  |   27  |   28  |   29  |  

שאלות בעמוד 674 | 21  |  

שאלות בעמוד 679 | 3  |   4  |   16  |  

שאלות בעמוד 683 | 32  |   43  |  

שאלות בעמוד 689 | 3  |   4  |   5  |   6  |   8  |   12  |   13  |  

שאלות בעמוד 690 | 16  |   19  |   21  |   30  |   34  |  

שאלות בעמוד 702 | 1  |   2  |   3  |  

שאלות בעמוד 703 | 12  |  

שאלות בעמוד 704 | 1  |   5  |  

שאלות בעמוד 705 | 7  |   9  |  

שאלות בעמוד 706 | 10  |   11  |   12  |   14  |  

שאלות בעמוד 707 | 15  |   18  |  

שאלות בעמוד 708 | 19  |   21  |   22  |  

שאלות בעמוד 709 | 23  |   25  |  

שאלות בעמוד 710 | 27  |   28  |   29  |   30  |  

שאלות בעמוד 711 | 32  |   35  |   36  |  

שאלות בעמוד 712 | 38  |  

שאלות בעמוד 713 | 45  |   46  |  

שאלות בעמוד 714 | 48  |   51  |   52  |  

שאלות בעמוד 715 | 53  |  

שאלות בעמוד 725 | 7  |   10  |  

שאלות בעמוד 726 | 14  |   16  |   18  |   19  |  

שאלות בעמוד 728 | 7  |  

שאלות בעמוד 729 | 24  |   27  |   30  |   31  |   33  |   35  |   36  |   38  |   39  |   40  |  

שאלות בעמוד 732 | 2 עד 4  |   6 עד 7  |   8  |   9  |   10  |   15  |   16  |  

שאלות בעמוד 736 | 19  |  

שאלות בעמוד 738 | 30  |  

שאלות בעמוד 739 | 34  |   36  |  

שאלות בעמוד 745 | 2  |   3  |   4  |   11  |   12  |  

שאלות בעמוד 746 | 29  |  

שאלות בעמוד 750 | 11  |  

שאלות בעמוד 751 | 24  |  

שאלות בעמוד 759 | 4  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   14  |   20  |   23  |   27  |   28  |   29  |   30  |  

שאלות בעמוד 766 | 6  |  

שאלות בעמוד 767 | 1  |   3  |  

שאלות בעמוד 769 | 11  |   12  |   13  |   14  |  

שאלות בעמוד 770 | 15  |  

שאלות בעמוד 771 | 20  |   21  |   22  |  

שאלות בעמוד 772 | 24  |   25  |  

שאלות בעמוד 773 | 30  |   34  |  

שאלות בעמוד 774 | 36  |  

שאלות בעמוד 781 | 3  |  

שאלות בעמוד 782 | 7  |   8  |   9  |   11  |  

שאלות בעמוד 783 | 16  |   18  |   21  |  

שאלות בעמוד 787 | 13  |  

שאלות בעמוד 788 | 14  |   18  |  

שאלות בעמוד 791 | 23  |   26  |  

שאלות בעמוד 792 | 30  |   36  |  

שאלות בעמוד 793 | 37  |   40  |   41  |  

שאלות בעמוד 795 | 45  |  

שאלות בעמוד 796 | 46  |   47  |   49  |  

שאלות בעמוד 797 | 53  |   54  |  

שאלות בעמוד 798 | 58  |  

שאלות בעמוד 799 | 60  |  

שאלות בעמוד 801 | 3  |  

שאלות בעמוד 802 | 5  |   6  |   8  |  

שאלות בעמוד 803 | 12  |  

שאלות בעמוד 804 | 17  |  

שאלות בעמוד 808 | 27  |  

שאלות בעמוד 809 | 32  |   34  |  

שאלות בעמוד 810 | 40  |  

שאלות בעמוד 817 | 26  |  

שאלות בעמוד 822 | 4  |  

שאלות בעמוד 825 | 8  |   9  |  

שאלות בעמוד 827 | 9  |  

שאלות בעמוד 828 | 12  |  

שאלות בעמוד 829 | 17  |   18  |  

שאלות בעמוד 830 | 23  |  

שאלות בעמוד 832 | 31  |  

שאלות בעמוד 841 | 1  |   3  |   5  |   7  |  

שאלות בעמוד 843 | 21  |  

שאלות בעמוד 845 | 35  |  

שאלות בעמוד 846 | 43  |  

שאלות בעמוד 848 | 13  |  

שאלות בעמוד 861 | 34  |  

שאלות בעמוד 870 | 65  |  

שאלות בעמוד 875 | 82  |   85  |  

שאלות בעמוד 876 | 89  |  

שאלות בעמוד 878 | 96  |  

שאלות בעמוד 881 | 105  |  

שאלות בעמוד 885 | 116  |  

שאלות בעמוד 887 | 126  |  

שאלות בעמוד 894 | 5  |  

שאלות בעמוד 895 | 9  |   10  |  

שאלות בעמוד 901 | 12  |  

שאלות בעמוד 902 | 17  |  

שאלות בעמוד 905 | 31  |  

שאלות בעמוד 914 | 49  |  

שאלות בעמוד 915 | 55  |   56  |  

שאלות בעמוד 920 | 22  |   26  |  

שאלות בעמוד 925 | 51  |  

שאלות בעמוד 926 | 52  |   54  |  

שאלות בעמוד 931 | 23  |   26  |  

שאלות בעמוד 935 | 45  |   46  |   47  |  

שאלות בעמוד 940 | 14  |  

שאלות בעמוד 959 | 14  |  

שאלות בעמוד 1042 | 1  |   2  |   3  |   4  |  

שאלות בעמוד 1043 | 5  |   6  |  

שאלות בעמוד 1044 | 8  |   9  |  

שאלות בעמוד 1045 | 1  |   2  |   3  |  

שאלות בעמוד 1046 | 4  |   5  |   6  |  

שאלות בעמוד 1047 | 7  |  

שאלות בעמוד 1048 | 1  |   3  |   4  |  

שאלות בעמוד 1049 | 5  |   6  |   7  |  

שאלות בעמוד 1050 | 9  |  

שאלות בעמוד 1051 | 1  |   2  |  

שאלות בעמוד 1052 | 4  |   5  |  

שאלות בעמוד 1053 | 8  |   8  |   9  |  

שאלות בעמוד 1054 | 1  |   2  |   3  |  

שאלות בעמוד 1055 | 4  |   5  |   6  |   7  |  

שאלות בעמוד 1056 | 8  |   9  |  

שאלות בעמוד 1057 | 1  |   2  |   3  |  

שאלות בעמוד 1058 | 4  |   5  |   6  |  

שאלות בעמוד 1059 | 8  |   9  |  

שאלות בעמוד 1060 | 1  |   2  |   3  |  

שאלות בעמוד 1061 | 4  |   5  |   6  |  

שאלות בעמוד 1062 | 7  |   9  |  

שאלות בעמוד 1063 | 1  |   2  |  

שאלות בעמוד 1064 | 4  |   5  |   6  |  

שאלות בעמוד 1065 | 8  |  

שאלות בעמוד 1066 | 1  |   2  |  

שאלות בעמוד 1067 | 4  |   5  |   6  |  

שאלות בעמוד 1068 | 8  |   9  |  

שאלות בעמוד 1069 | 1  |   2  |  

שאלות בעמוד 1070 | 4  |  

שאלות בעמוד 1071 | 9  |  

שאלות בעמוד 1072 | 3  |  

שאלות בעמוד 1073 | 5  |   6  |  

שאלות בעמוד 1074 | 8  |   9  |  

שאלות בעמוד 1075 | 2  |  

שאלות בעמוד 1076 | 5  |   6  |   7  |  

שאלות בעמוד 1077 | 9  |  

שאלות בעמוד 1078 | 1  |   3  |  

שאלות בעמוד 1079 | 4  |   5  |   6  |  

שאלות בעמוד 1080 | 7  |   9  |  

שאלות בעמוד 1081 | 1  |   2  |  

שאלות בעמוד 1082 | 5  |  

שאלות בעמוד 1083 | 7  |  

שאלות בעמוד 1085 | 4  |   5  |  

שאלות בעמוד 1086 | 8  |   9  |  

שאלות בעמוד 1087 | 1  |   3  |  

שאלות בעמוד 1089 | 7  |  

שאלות בעמוד 1090 | 2  |  

שאלות בעמוד 1091 | 6  |  

שאלות בעמוד 1092 | 7  |   9  |  

שאלות בעמוד 1093 | 1  |   3  |  

שאלות בעמוד 1095 | 7  |  

שאלות בעמוד 1099 | 3  |  

שאלות בעמוד 1100 | 6  |  

שאלות בעמוד 1101 | 7  |   9  |  

שאלות בעמוד 1102 | 3  |  

שאלות בעמוד 1103 | 5  |  

שאלות בעמוד 1109 | 4  |   6  |  

שאלות בעמוד 1110 | 9  |  

שאלות בעמוד 1111 | 1  |   2  |   3  |  

שאלות בעמוד 1113 | 7  |  

שאלות בעמוד 1114 | 2  |   3  |  

שאלות בעמוד 1116 | 9  |  

שאלות בעמוד 1117 | 1  |  

שאלות בעמוד 1118 | 4  |  

שאלות בעמוד 1123 | 1  |  

שאלות בעמוד 1125 | 9  |  

שאלות בעמוד 1126 | 1  |   3  |  

שאלות בעמוד 1127 | 5  |  

שאלות בעמוד 1128 | 9  |  

שאלות בעמוד 1129 | 1  |   3  |  

שאלות בעמוד 1130 | 5  |  

שאלות בעמוד 1132 | 1  |  

שאלות בעמוד 1134 | 8  |  

שאלות בעמוד 1135 | 1  |  

שאלות בעמוד 1137 | 9  |  

שאלות בעמוד 1139 | 4  |  

שאלות בעמוד 1140 | 8 חליפית  |  

שאלות בעמוד 1141 | 3  |  

שאלות בעמוד 1144 | 1  |   2  |   3  |  

שאלות בעמוד 1145 | 4  |   5  |   6  |  

שאלות בעמוד 1146 | 7 חלופית  |   8  |   9  |  

שאלות בעמוד 1147 | 1  |  

שאלות בעמוד 1148 | 5  |   6  |  

שאלות בעמוד 1150 | 1  |   2  |   3  |  

שאלות בעמוד 1152 | 9  |  

שאלות בעמוד 1153 | 1  |   2  |   3  |  

  

  •  פתרונות מלאים לספר מתמטיקה כרך ד שאלון 804  של  יואל גבע 
  • בקשה לפתרון שאלות ניתן להשאיר בתגובות בדף הספר כאן  או בדף הפייסבוק של האתר .
  • כל שאלה שתבקשו תהיה פתוחה לצפיה חופשית בחינם.
  • קיבינימטיקה-מנהל תוכן – עובד לב- ארי.
  • מנהל אדמיניסטרטיבי- יעקב דיקסטרה.

 

 

 


   פתרונות        פתרון מלא        תשובות        ספר        יואל גבע        עובד לב ארי        כרך ד        שאלון 804        מתמטיקה        קיבינימטיקה            
תגובות
אלנה גריבה ‏(30.05.2018 07:39)
אינה סימונוב ‏(02.02.2017 19:33)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(02.02.2017 22:27)
איריס בן בסט ‏(21.01.2017 23:08)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(22.01.2017 15:28)
איציק כהן ‏(10.01.2017 00:20)
מוריה ביטון ‏(01.01.2017 13:39)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(01.01.2017 21:04)
אינה סימונוב ‏(04.12.2016 21:54)
רוי גורי ‏(18.10.2016 13:36)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(18.10.2016 15:26)
אינה סימונוב ‏(12.09.2016 07:46)
מור ביסטריצר ‏(16.05.2016 13:22)
פריאל אלקיים ‏(07.04.2016 15:04)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(07.04.2016 23:27)
דן ‏(17.11.2015 21:47)
שירה ‏(12.11.2015 21:09)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(12.11.2015 22:30)
איתמר ‏(01.11.2015 21:44)
דן ‏(20.10.2015 22:19)
דן ‏(20.10.2015 22:01)
רזאן חלבי ‏(04.10.2015 19:37)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(05.10.2015 12:49)
דן ‏(06.09.2015 23:48)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(07.09.2015 14:09)
גלית נוימן ‏(14.08.2015 15:13)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(14.08.2015 19:16)
אביה יהב ‏(28.04.2015 12:26)
מאיר ‏(06.04.2015 23:06)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(07.04.2015 08:59)
ליאב ‏(18.03.2015 22:21)
ברק ‏(15.03.2015 20:38)
אביה יהב ‏(10.03.2015 12:52)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(10.03.2015 13:55)
חנה מילר ‏(26.02.2015 20:29)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(26.02.2015 23:19)
אורי ‏(10.02.2015 20:49)
ניב ‏(09.02.2015 17:53)
מאיה ‏(09.02.2015 16:36)
מאיה ‏(07.02.2015 17:58)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(07.02.2015 19:27)
תאיר אוחיון ‏(27.12.2014 19:22)
ליאור ‏(03.12.2014 22:31)
ליאור ‏(02.12.2014 19:20)
יעקב אסף ‏(24.10.2014 14:59)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(25.10.2014 14:15)
דניאל קרני ‏(24.10.2014 14:56)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(25.10.2014 15:10)
אריאל הולנדר ‏(30.09.2014 05:51)
אור בראל ‏(29.09.2014 21:13)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(29.09.2014 22:06)
יוסף חיים יונס ‏(14.09.2014 20:12)
שחף ‏(08.09.2014 12:56)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(08.09.2014 14:29)
טליה בית און ‏(06.07.2014 14:17)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(07.07.2014 00:27)
דנה ‏(20.05.2014 14:17)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(20.05.2014 23:22)
ספיר חזן ‏(08.05.2014 16:59)
אביב מזרחי ‏(08.05.2014 10:00)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(09.05.2014 22:16)
דנה יעקובי ‏(19.04.2014 17:34)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(19.04.2014 19:14)
דניאל כלף ‏(18.04.2014 13:21)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(19.04.2014 19:15)
זיו ‏(29.03.2014 13:02)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(29.03.2014 16:32)
רוני ‏(15.02.2014 21:55)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(15.02.2014 22:40)
מושקי רוכורגר ‏(13.02.2014 17:09)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(14.02.2014 20:07)
סיון ‏(07.02.2014 13:48)
אורפז שמש ‏(01.02.2014 13:44)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(01.02.2014 16:51)
נתן ‏(14.01.2014 18:05)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(14.01.2014 22:52)
בטי ‏(11.01.2014 18:58)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(11.01.2014 23:34)
רינה דולין ‏(10.01.2014 17:57)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(10.01.2014 21:32)
חן ‏(10.01.2014 16:41)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(11.01.2014 15:13)
איתן ‏(07.01.2014 22:29)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(07.01.2014 23:02)
חן לוי ‏(07.01.2014 16:41)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(08.01.2014 23:10)
טליה ‏(06.01.2014 19:18)
עדן ‏(06.01.2014 07:07)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(06.01.2014 19:13)
אביב מזרחי ‏(04.01.2014 14:30)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(04.01.2014 15:07)
ליאור דהן ‏(27.12.2013 16:34)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(27.12.2013 20:32)
ליאור דהן ‏(24.12.2013 16:28)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(24.12.2013 22:24)
מארק אזיזוב ‏(22.12.2013 17:16)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(23.12.2013 17:45)
ליאור דהן ‏(25.12.2013 09:30)
491997 ‏(21.12.2013 17:28)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(21.12.2013 18:23)
nir ‏(20.12.2013 00:24)
itshak Melzer ‏(14.12.2013 17:54)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(14.12.2013 20:45)
ליאור דהן ‏(13.12.2013 14:36)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(14.12.2013 20:13)
רינה דולין ‏(05.12.2013 23:07)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(07.12.2013 14:09)
רינה דולין ‏(04.12.2013 20:32)
אביב מזרחי ‏(30.11.2013 16:26)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(30.11.2013 18:14)
אביב מזרחי ‏(23.11.2013 15:13)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(23.11.2013 16:10)
אורפז שמש ‏(09.11.2013 14:47)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(09.11.2013 18:22)
itshak Melzer ‏(08.11.2013 16:07)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(09.11.2013 15:45)
ליאור דהן ‏(27.10.2013 16:54)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(27.10.2013 20:17)
אביב מזרחי ‏(19.10.2013 16:47)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(19.10.2013 17:09)
עומר רוזנצויג ‏(05.10.2013 11:09)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(05.10.2013 23:03)
אריק ינקו ‏(26.09.2013 11:00)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(26.09.2013 12:25)
עדן ‏(21.09.2013 10:00)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(21.09.2013 10:37)
אור ‏(31.08.2013 11:35)
נועה ‏(30.08.2013 18:44)
אורפז שמש ‏(30.08.2013 15:51)
אורפז שמש ‏(17.08.2013 17:59)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(18.08.2013 12:59)
0102030405060080 ‏(08.08.2013 18:31)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(09.08.2013 13:37)
0102030405060080 ‏(08.08.2013 16:29)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(09.08.2013 13:22)
קורל מוסקוביץ ‏(03.08.2013 14:57)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(03.08.2013 18:29)
עידן ‏(10.07.2013 02:13)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(11.07.2013 03:16)
עמי בוקריס ‏(02.07.2013 15:45)
עידן ‏(08.07.2013 20:19)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(08.07.2013 23:00)
קורל מוסקוביץ ‏(30.05.2013 19:12)
יוסי ‏(20.05.2013 15:57)
שמילי אבידן ‏(13.05.2013 23:19)
מיכל ‏(08.05.2013 11:19)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(08.05.2013 11:46)
עידן מכלוף ‏(07.05.2013 23:39)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(08.05.2013 01:42)
אוראל ‏(06.05.2013 19:15)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(07.05.2013 16:21)
נגה ‏(06.05.2013 18:12)
דניאל גדייב ‏(05.05.2013 20:28)
רוני ‏(10.04.2013 19:48)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(11.04.2013 11:59)
ינאי כהן ‏(07.04.2013 18:54)
אור ‏(06.04.2013 16:21)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(06.04.2013 19:01)
לינוי ‏(04.04.2013 22:43)
עידן מכלוף ‏(04.04.2013 22:25)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(05.04.2013 18:07)
רון ‏(01.04.2013 14:16)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(01.04.2013 20:26)
עידן ‏(22.03.2013 20:24)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(23.03.2013 02:01)
ניקי ‏(17.03.2013 22:45)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(17.03.2013 23:55)
ירדן ‏(17.03.2013 13:14)
רותי טננבוים ‏(16.03.2013 16:51)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(16.03.2013 18:57)
רותי טננבוים ‏(16.03.2013 13:31)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(16.03.2013 18:22)
רותי טננבוים ‏(15.03.2013 23:11)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(16.03.2013 01:16)
ניקי ‏(12.03.2013 22:40)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(13.03.2013 18:42)
הדר ‏(03.03.2013 18:52)
ניקי ‏(17.03.2013 20:41)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(18.03.2013 01:03)
ירדן ‏(02.03.2013 21:00)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(03.03.2013 01:52)
ירדן ‏(28.02.2013 23:58)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(01.03.2013 00:33)
אוראל ‏(26.02.2013 18:16)
אבישג ‏(26.02.2013 15:04)
ירדן ‏(25.02.2013 11:51)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(25.02.2013 19:21)
לללל ‏(12.02.2013 17:01)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(13.02.2013 02:50)
כהן דליה ‏(04.02.2013 22:22)
יובל ‏(28.01.2013 18:10)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(29.01.