Skip Navigation Links
דף הבית
יואל גבע
בני גורן
גבי יקואל
אתי עוזרי ויצחק שלו
אדית כהן ומריאן רוזנפלד
בגרויות במתמטיקה
מאגר 3 יחידות
צור קשר
שתף ב:
חדשות קיבינימטיקה

 אבל זה הזמן לסגור פערים ו/או להתכונן למבחנים מסכמים שאחרי החג.

תחלקו את הזמן נכון וכך תמצאו זמן לכול דבר.

 אנחנו פה כבר 10 שנים ונערכים לקראת עשור נוסף.
אנחנו פה!גם אם יעבירו את שם לפה,אנחנו פה .

 

 ליחצו כאן לפרטים והסבר בנושא ההרשמה

דף הבית >> יואל גבע >>מתמטיקה שאלון 801 - יואל גבע
יואל גבע > מתמטיקה שאלון 801 - יואל גבע
שאלות בעמוד 10 | 53  |   54  |   55  |   56  |  

שאלות בעמוד 12 | 1 עד 5  |   19  |   21  |  

שאלות בעמוד 13 | 23  |   29  |   35  |   36  |   38  |   39  |   40  |   41  |  

שאלות בעמוד 14 | 43  |   44  |   45  |   46  |   47  |   51  |  

שאלות בעמוד 17 | 18  |  

שאלות בעמוד 21 | 7  |   8  |   9  |  

שאלות בעמוד 22 | 14  |  

שאלות בעמוד 23 | 17  |   19  |   24  |  

שאלות בעמוד 24 | 25  |   28  |   29  |   30  |   34  |   36  |  

שאלות בעמוד 25 | 7  |   8  |   11  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |   18  |   20  |   21  |  

שאלות בעמוד 26 | 22  |   29  |  

שאלות בעמוד 27 | 31  |  

שאלות בעמוד 29 | 8  |  

שאלות בעמוד 30 | 12  |   15  |  

שאלות בעמוד 31 | 17  |   22  |  

שאלות בעמוד 38 | 6  |   12  |   16  |   18  |   22  |  

שאלות בעמוד 43 | 14  |  

שאלות בעמוד 44 | 30  |   35  |  

שאלות בעמוד 46 | 42  |   47  |   49  |   50  |  

שאלות בעמוד 48 | 78  |   81  |   82  |  

שאלות בעמוד 49 | 83  |  

שאלות בעמוד 51 | 35  |   36  |   37  |   38  |   39  |   40  |  

שאלות בעמוד 69 | 5  |   8  |  

שאלות בעמוד 70 | 11  |  

שאלות בעמוד 80 | 6  |  

שאלות בעמוד 81 | 7  |   8  |   9  |  

שאלות בעמוד 83 | 1  |   2  |   5  |  

שאלות בעמוד 84 | 9  |   10  |   12  |  

שאלות בעמוד 86 | 15  |   16  |   17  |   18  |   19  |   20  |   21  |   22  |  

שאלות בעמוד 87 | 23  |   24  |  

שאלות בעמוד 88 | 26  |   28  |   30  |  

שאלות בעמוד 89 | 32  |   33  |   34  |   35  |   37  |  

שאלות בעמוד 98 | 40  |  

שאלות בעמוד 122 | 7  |   8  |  

שאלות בעמוד 124 | 10  |   12  |  

שאלות בעמוד 125 | 16  |   17 סעיף א  |   18  |  

שאלות בעמוד 126 | 20  |  

שאלות בעמוד 127 | 23  |   25  |   26  |   27  |  

שאלות בעמוד 128 | 28  |   29  |  

שאלות בעמוד 130 | 40  |  

שאלות בעמוד 131 | 45  |  

שאלות בעמוד 132 | 46  |   47  |   49  |  

שאלות בעמוד 133 | 50 סעיף א  |   51  |   52  |  

שאלות בעמוד 134 | 53  |   54  |   55  |  

שאלות בעמוד 135 | 57 סעיף א  |  

שאלות בעמוד 136 | 58  |   60  |   61  |   62  |   63  |   64  |  

שאלות בעמוד 137 | 70  |   71  |   72  |  

שאלות בעמוד 138 | 73  |   74  |   75  |   76  |   77  |   78  |  

שאלות בעמוד 139 | 1  |   79  |  

שאלות בעמוד 140 | 2  |   3  |   4  |  

שאלות בעמוד 141 | 9  |   10  |   11  |  

שאלות בעמוד 142 | 12  |   14  |   15  |   16  |  

שאלות בעמוד 144 | 2  |   1 סעיף א  |  

שאלות בעמוד 145 | 5  |   6  |   8  |   9  |  

שאלות בעמוד 147 | 11  |   12 סעיף א  |   13  |   16  |   17  |  

שאלות בעמוד 149 | 18  |   21  |  

שאלות בעמוד 151 | 24 סעיף א  |   28  |   30  |  

שאלות בעמוד 153 | 34  |   35  |   37  |  

שאלות בעמוד 154 | 42  |   43  |   48  |  

שאלות בעמוד 156 | 50  |  

שאלות בעמוד 158 | 2  |  

שאלות בעמוד 159 | 12  |   13  |  

שאלות בעמוד 160 | 18  |  

שאלות בעמוד 162 | 22  |  

שאלות בעמוד 163 | 26  |  

שאלות בעמוד 190 | 20  |   21  |  

שאלות בעמוד 193 | 3  |   7  |   8  |  

שאלות בעמוד 197 | 19  |   20  |   21  |  

שאלות בעמוד 198 | 24  |  

שאלות בעמוד 202 | 44 סעיף ו  |   44 סעיף ט  |  

שאלות בעמוד 204 | 56  |  

שאלות בעמוד 205 | 60  |  

שאלות בעמוד 222 | 6  |   7  |   8  |   9  |   10  |  

שאלות בעמוד 228 | 34  |  

שאלות בעמוד 229 | 38  |  

שאלות בעמוד 230 | 41  |  

שאלות בעמוד 231 | 45  |   46  |  

שאלות בעמוד 232 | 48  |   50  |  

שאלות בעמוד 233 | 52  |   53  |  

שאלות בעמוד 235 | 4 סעיף ג  |  

שאלות בעמוד 236 | 15  |  

שאלות בעמוד 237 | 16  |  

שאלות בעמוד 239 | 4 סעיף א  |  

שאלות בעמוד 240 | 10  |  

שאלות בעמוד 241 | 12  |   13  |   14  |  

שאלות בעמוד 242 | 19  |  

שאלות בעמוד 243 | 21  |  

שאלות בעמוד 246 | 15  |  

שאלות בעמוד 247 | 18  |   19  |  

שאלות בעמוד 249 | 27  |   28  |  

שאלות בעמוד 251 | 34  |  

שאלות בעמוד 252 | 35  |  

שאלות בעמוד 254 | 4  |   5  |   6  |   7  |  

שאלות בעמוד 258 | 22  |  

שאלות בעמוד 259 | 25  |   26  |  

שאלות בעמוד 268 | 23  |   24  |  

שאלות בעמוד 331 | 19  |   20  |   21  |  

שאלות בעמוד 335 | 34  |  

שאלות בעמוד 337 | 39  |  

שאלות בעמוד 338 | 42  |  

שאלות בעמוד 348 | 15  |   17  |  

שאלות בעמוד 349 | 19  |  

שאלות בעמוד 353 | 26  |   27  |   28  |   29  |   30  |  

שאלות בעמוד 354 | 32  |   34  |  

שאלות בעמוד 357 | 7  |  

שאלות בעמוד 359 | 12  |   13  |   14  |  

שאלות בעמוד 360 | 17  |   18  |  

שאלות בעמוד 372 | 14  |  

שאלות בעמוד 376 | 32  |  

שאלות בעמוד 383 | 17  |  

שאלות בעמוד 384 | 19  |  

שאלות בעמוד 394 | 16  |  

שאלות בעמוד 415 | 15  |   16  |  

שאלות בעמוד 427 | 4  |  

שאלות בעמוד 428 | 6  |   7  |   8  |   9  |  

שאלות בעמוד 434 | 15  |  

שאלות בעמוד 435 | 16  |   17  |  

שאלות בעמוד 446 | 40  |  

שאלות בעמוד 471 | 34  |  

שאלות בעמוד 488 | 34  |  

שאלות בעמוד 490 | 42  |  

שאלות בעמוד 497 | 6  |  

שאלות בעמוד 504 | 26  |  

שאלות בעמוד 506 | 28  |  

שאלות בעמוד 510 | 1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   11  |   12  |  

שאלות בעמוד 511 | 19  |   20  |   24  |  

שאלות בעמוד 515 | 20  |   22  |   23  |  

שאלות בעמוד 529 | 13  |  

שאלות בעמוד 530 | 18  |  

שאלות בעמוד 531 | 28  |  

שאלות בעמוד 532 | 31  |  

שאלות בעמוד 533 | 35  |  

שאלות בעמוד 534 | 2  |  

שאלות בעמוד 535 | 3  |   5  |   6  |  

שאלות בעמוד 536 | 7  |   11  |  

שאלות בעמוד 538 | 20  |  

שאלות בעמוד 539 | 24  |   25  |   26  |  

שאלות בעמוד 541 | 31  |  

שאלות בעמוד 542 | 1  |   2  |  

שאלות בעמוד 543 | 3  |  

שאלות בעמוד 568 | 30  |  

שאלות בעמוד 571 | 46  |  

שאלות בעמוד 575 | 10  |  

שאלות בעמוד 578 | 18  |  

שאלות בעמוד 581 | 8  |   9  |   10  |  

שאלות בעמוד 583 | 15  |  

שאלות בעמוד 584 | 20  |  

שאלות בעמוד 586 | 1  |   3  |  

שאלות בעמוד 587 | 4  |  

שאלות בעמוד 592 | 3  |   4  |  

שאלות בעמוד 608 | 1  |   2  |   3  |   4  |   5  |  

שאלות בעמוד 609 | 6  |  

שאלות בעמוד 610 | 1  |  

שאלות בעמוד 611 | 6  |  

שאלות בעמוד 616 | 1  |  

שאלות בעמוד 622 | 1  |  

שאלות בעמוד 625 | 3  |  

שאלות בעמוד 634 | 3  |  

שאלות בעמוד 643 | 3  |  

שאלות בעמוד 650 | 2  |  

שאלות בעמוד 655 | 1  |  

שאלות בעמוד 659 | 1  |   2  |  

שאלות בעמוד 660 | 5  |   6  |  

שאלות בעמוד 661 | 1  |   2  |   3  |   4  |  

שאלות בעמוד 662 | 5  |   6  |  

שאלות בעמוד 663 | מבחן מספר 33  |  

שאלות בעמוד 664 | מבחן מספר 33  |  

שאלות בעמוד 666 | מבחן מספר 34  |  

שאלות בעמוד 667 | מבחן מספר 34  |  

שאלות בעמוד 669 | מבחן מספר 35  |  

שאלות בעמוד 670 | מבחן מספר 35  |  

שאלות בעמוד 671 | מבחן מספר 35  |  

שאלות בעמוד 672 | 1  |  

שאלות בעמוד 673 | 2  |   3  |   4  |  

שאלות בעמוד 674 | 5  |   6  |  

שאלות בעמוד 675 | 1  |   2  |   3  |  

שאלות בעמוד 676 | 4  |   5  |   6  |  

שאלות בעמוד 684 | 8  |   9  |   10  |  

שאלות בעמוד 726 | 3  |  

שאלות בעמוד 727 | 4  |  

שאלות בעמוד 730 | 9  |  

שאלות בעמוד 731 | 11  |   13  |  

שאלות בעמוד 734 | 26  |  

שאלות בעמוד 737 | 38  |  

שאלות בעמוד 738 | 41  |  

שאלות בעמוד 755 | 24  |  

שאלות בעמוד 757 | 28  |  

שאלות בעמוד 762 | 40  |   41  |   42  |  

 


  •  פתרונות מלאים לספר מתמטיקה שאלון 801  של  יואל גבע וריקי טל 
  • בקשה לפתרון שאלות ניתן להשאיר בתגובות בדף הספר כאן  
  • קיבינימטיקה-מנהל תוכן – עובד לב- ארי.
  • מנהל אדמיניסטרטיבי- יעקב דיקסטרה.

 

 

 


   פתרונות        תשובות        פתרון מלא        יואל גבע        ריקי טל        עובד לב ארי        קיבינימטיקה        3 יחידות        שאלון 801            
תגובות
משה ‏(22.10.2017 17:21)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(23.10.2017 10:38)
maria ‏(26.02.2017 16:12)
תבל דנה ‏(04.04.2016 17:50)
גיא עטר ‏(10.03.2016 17:47)
עדן דנינו ‏(12.06.2015 18:50)
צילה ‏(08.06.2014 15:13)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(10.06.2014 09:12)
צילה ‏(06.06.2014 13:24)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(06.06.2014 15:14)
zhivko kalchev ‏(26.04.2014 21:19)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(26.04.2014 22:41)
קשי שלמה ‏(12.04.2014 19:22)
דניאל ‏(30.11.2013 15:43)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(30.11.2013 18:58)
sbhtk ‏(29.11.2013 15:43)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(30.11.2013 12:24)
שגב ‏(12.08.2013 22:50)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(12.08.2013 23:22)
דן ‏(25.07.2013 15:41)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(26.07.2013 02:28)
ירוסלב ‏(01.04.2013 18:27)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(01.04.2013 22:49)
דן סיבידיה ‏(26.07.2013 19:03)
אורי ‏(01.04.2013 14:45)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(01.04.2013 16:58)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(27.07.2013 19:01)
אוראל ‏(21.03.2013 16:27)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(21.03.2013 22:57)
אור פרנטו ‏(11.03.2013 19:28)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(11.03.2013 20:02)
אור ‏(07.03.2013 15:18)
יוסף ‏(02.03.2013 14:26)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(02.03.2013 17:59)
אורר ‏(01.03.2013 11:45)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(01.03.2013 20:32)
גל ‏(03.02.2013 13:21)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(04.02.2013 05:39)
אבירם ‏(30.01.2013 23:36)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(31.01.2013 14:57)
אבירם ‏(30.01.2013 21:42)
Dana ‏(27.01.2013 19:24)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(27.01.2013 21:33)
אנונימית ‏(18.01.2013 22:09)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(20.01.2013 06:12)
יוסי ‏(30.12.2012 18:23)
אנונמי ‏(25.12.2012 17:48)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(26.12.2012 10:51)
אנונימי ‏(01.03.2013 11:47)
אנונמי ‏(24.12.2012 15:17)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(25.12.2012 09:23)
אנונמי ‏(20.12.2012 16:37)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(21.12.2012 21:57)
יוני ‏(06.12.2012 16:59)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(07.12.2012 02:29)
יוני ‏(09.12.2012 19:37)