Skip Navigation Links
דף הבית
יואל גבע
בני גורן
גבי יקואל
אתי עוזרי ויצחק שלו
אדית כהן ומריאן רוזנפלד
בגרויות במתמטיקה
מאגר 3 יחידות
צור קשר
שתף ב:
חדשות קיבינימטיקה

 אנחנו פה כבר 10 שנים ונערכים לקראת עשור נוסף.
אנחנו פה!גם אם יעבירו את שם לפה,אנחנו פה .

 

 ליחצו כאן לפרטים והסבר בנושא ההרשמה

בגרויות במתמטיקה > שאלון 802/381

 

פתרונות מלאים לבגרות במתמטיקה שאלון 381/802   כל המועדים.בהצלחה.

  

 

         

 

 

שאלון 381/802

מועד

השאלון

תשובות בלבד

פתרונות מלאים

קיץ 2018 תשע"ח מועד ב

לצפיה בשאלון

תשובות בלבד

פתרונות מלאים ומפורטים

קיץ 2018 תשע"ח מועד א

לצפיה בשאלון

תשובות בלבד

פתרונות מלאים ומפורטים

חורף 2018 תשע"ח

לצפיה בשאלון

תשובות בלבד

פתרונות מלאים ומפורטים

קיץ 2017 תשע"ז מועד ב

לצפיה בשאלון

תשובות בלבד

פתרונות מלאים ומפורטים

קיץ 2017 תשע"ז מועד א

לצפיה בשאלון

תשובות בלבד

פתרונות מלאים ומפורטים

חורף 2017 תשע"ז

לצפיה בשאלון

תשובות בלבד

פתרונות מלאים ומפורטים

קיץ 2016 תשע"ו מועד ב

לצפיה בשאלון

תשובות בלבד

פתרונות מלאים ומפורטים

קיץ 2016 תשע"ו מועד א

לצפיה בשאלון

תשובות בלבד

פתרונות מלאים ומפורטים

חורף 2016 תשע"ו

לצפיה בשאלון

תשובות בלבד

פתרונות מלאים ומפורטים

קיץ 2015 תשע"ה מועד ב

 לצפיה בשאלון

תשובות בלבד 

 פתרונות מלאים 

קיץ 2015 תשע"ה מועד א

 לצפיה בשאלון

תשובות בלבד 

 פתרונות מלאים 

חורף 2015 תשע"ה

לצפיה בשאלון

תשובות בלבד

פתרונות מלאים

קיץ 2014 תשע"ד מועד ג

 לצפיה בשאלון

תשובות בלבד 

 פתרונות מלאים 

קיץ 2014 תשע"ד מועד ב

 לצפיה בשאלון

תשובות בלבד 

 פתרונות מלאים 

קיץ 2014 תשע"ד מועד א

 לצפיה בשאלון

תשובות בלבד 

 פתרונות מלאים 

חורף 2014 תשע"ד

לצפיה בשאלון

תשובות בלבד

פתרונות מלאים

קיץ 2013 תשע"ג מועד ב

 לצפיה בשאלון

תשובות בלבד

 פתרונות מלאים 

קיץ 2013 תשע"ג מועד א

לצפיה בשאלון

תשובות בלבד

 פתרונות מלאים בקובץ PDF

חורף 2013 תשע"ג

לצפיה בשאלון

תשובות בלבד

פתרונות מלאים בקובץ  PDF

קיץ 2012 תשע"ב מועד ב

לצפיה בשאלון

תשובות בלבד

שאלה   1     שאלה 2

 לצפיה בשאר הפתרונות בקובץ PDF

קיץ 2012 תשע"ב מועד א

לצפיה בשאלון

תשובות בלבד

 1        2       3        4           5        6

חורף 2012 תשע"ב

לצפיה בשאלון

תשובות בלבד

 1    2    3    4         6   

קיץ 2011 תשע"א מועד ב

לצפיה בשאלון

תשובות בלבד

 1     2     3       4      5       6 

קיץ 2011 תשע"א מועד א

לצפיה בשאלון

תשובות בלבד

שאלה  1   שאלה   2     שאלה 3      שאלה  4

שאלה 5             שאלה 6

חורף 2011 תשע"א

לצפיה בשאלון

תשובות בלבד

שאלה 3   שאלה  4  שאלה 5

פתרונות מלאים לשאר השאלות PDF 

קיץ 2010 תש"ע מועד ב

לצפיה בשאלון

תשובות בלבד

 PDFפתרונות מלאים בקובץ 

קיץ 2010 תש"ע מועד א

לצפיה בשאלון

תשובות בלבד

שאלה 2    שאלה  5   שאלה 6      PDF פתרונות מלאים בקובץ 

חורף 2010 תש"ע

לצפיה בשאלון

תשובות בלבד

PDF פתרונות מלאים בקובץ  

קיץ 2009 תשס"ט מועד ב

לצפיה בשאלון

-

שאלה 5

להורדת שאר השאלות בקובץ PDF

קיץ 2009 תשס"ט מועד א

לצפיה בשאלון

תשובות בלבד

שאלה   1      שאלה 2   שאלה   5

פתרונות מלאים בקובץPDF

חורף 2009 תשס"ט

לצפיה בשאלון

-

שאלה 6

קיץ 2008 תשע"ב מועד ב

לצפיה בשאלון

-

שאלה  1     שאלה 2    שאלה 6

קיץ 2008 תשע"ב מועד א

לצפיה בשאלון

-

-

 

 

 


   פתרןנות        בגרות        מתמטיקה        שאלון        3 יחידות        שאלון 381        עובד לב ארי        קיבינימטיקה        פתרון מלא        תשובות        דרך            
תגובות
אדל ‏(20.05.2015 17:23)
רננה כהן ‏(20.01.2014 16:01)