Skip Navigation Links
דף הבית
יואל גבע
בני גורן
גבי יקואל
אתי עוזרי ויצחק שלו
אדית כהן ומריאן רוזנפלד
בגרויות במתמטיקה
מאגר 3 יחידות
צור קשר
שתף ב:
חדשות קיבינימטיקה

 אבל זה הזמן לסגור פערים ו/או להתכונן למבחנים מסכמים שאחרי החג.

תחלקו את הזמן נכון וכך תמצאו זמן לכול דבר.

 אנחנו פה כבר 10 שנים ונערכים לקראת עשור נוסף.
אנחנו פה!גם אם יעבירו את שם לפה,אנחנו פה .

 

 ליחצו כאן לפרטים והסבר בנושא ההרשמה

בגרויות במתמטיקה > שאלון 802/381

 

פתרונות מלאים לבגרות במתמטיקה שאלון 381/802   כל המועדים.בהצלחה.

  

 

         

 

 

שאלון 381/802

מועד

השאלון

תשובות בלבד

פתרונות מלאים

קיץ 2018 תשע"ח מועד ב

לצפיה בשאלון

תשובות בלבד

פתרונות מלאים ומפורטים

קיץ 2018 תשע"ח מועד א

לצפיה בשאלון

תשובות בלבד

פתרונות מלאים ומפורטים

חורף 2018 תשע"ח

לצפיה בשאלון

תשובות בלבד

פתרונות מלאים ומפורטים

קיץ 2017 תשע"ז מועד ב

לצפיה בשאלון

תשובות בלבד

פתרונות מלאים ומפורטים

קיץ 2017 תשע"ז מועד א

לצפיה בשאלון

תשובות בלבד

פתרונות מלאים ומפורטים

חורף 2017 תשע"ז

לצפיה בשאלון

תשובות בלבד

פתרונות מלאים ומפורטים

קיץ 2016 תשע"ו מועד ב

לצפיה בשאלון

תשובות בלבד

פתרונות מלאים ומפורטים

קיץ 2016 תשע"ו מועד א

לצפיה בשאלון

תשובות בלבד

פתרונות מלאים ומפורטים

חורף 2016 תשע"ו

לצפיה בשאלון

תשובות בלבד

פתרונות מלאים ומפורטים

קיץ 2015 תשע"ה מועד ב

 לצפיה בשאלון

תשובות בלבד 

 פתרונות מלאים 

קיץ 2015 תשע"ה מועד א

 לצפיה בשאלון

תשובות בלבד 

 פתרונות מלאים 

חורף 2015 תשע"ה

לצפיה בשאלון

תשובות בלבד

פתרונות מלאים

קיץ 2014 תשע"ד מועד ג

 לצפיה בשאלון

תשובות בלבד 

 פתרונות מלאים 

קיץ 2014 תשע"ד מועד ב

 לצפיה בשאלון

תשובות בלבד 

 פתרונות מלאים 

קיץ 2014 תשע"ד מועד א

 לצפיה בשאלון

תשובות בלבד 

 פתרונות מלאים 

חורף 2014 תשע"ד

לצפיה בשאלון

תשובות בלבד

פתרונות מלאים

קיץ 2013 תשע"ג מועד ב

 לצפיה בשאלון

תשובות בלבד

 פתרונות מלאים 

קיץ 2013 תשע"ג מועד א

לצפיה בשאלון

תשובות בלבד

 פתרונות מלאים בקובץ PDF

חורף 2013 תשע"ג

לצפיה בשאלון

תשובות בלבד

פתרונות מלאים בקובץ  PDF

קיץ 2012 תשע"ב מועד ב

לצפיה בשאלון

תשובות בלבד

שאלה   1     שאלה 2

 לצפיה בשאר הפתרונות בקובץ PDF

קיץ 2012 תשע"ב מועד א

לצפיה בשאלון

תשובות בלבד

 1        2       3        4           5        6

חורף 2012 תשע"ב

לצפיה בשאלון

תשובות בלבד

 1    2    3    4         6   

קיץ 2011 תשע"א מועד ב

לצפיה בשאלון

תשובות בלבד

 1     2     3       4      5       6 

קיץ 2011 תשע"א מועד א

לצפיה בשאלון

תשובות בלבד

שאלה  1   שאלה   2     שאלה 3      שאלה  4

שאלה 5             שאלה 6

חורף 2011 תשע"א

לצפיה בשאלון

תשובות בלבד

שאלה 3   שאלה  4  שאלה 5

פתרונות מלאים לשאר השאלות PDF 

קיץ 2010 תש"ע מועד ב

לצפיה בשאלון

תשובות בלבד

 PDFפתרונות מלאים בקובץ 

קיץ 2010 תש"ע מועד א

לצפיה בשאלון

תשובות בלבד

שאלה 2    שאלה  5   שאלה 6      PDF פתרונות מלאים בקובץ 

חורף 2010 תש"ע

לצפיה בשאלון

תשובות בלבד

PDF פתרונות מלאים בקובץ  

קיץ 2009 תשס"ט מועד ב

לצפיה בשאלון

-

שאלה 5

להורדת שאר השאלות בקובץ PDF

קיץ 2009 תשס"ט מועד א

לצפיה בשאלון

תשובות בלבד

שאלה   1      שאלה 2   שאלה   5

פתרונות מלאים בקובץPDF

חורף 2009 תשס"ט

לצפיה בשאלון

-

שאלה 6

קיץ 2008 תשע"ב מועד ב

לצפיה בשאלון

-

שאלה  1     שאלה 2    שאלה 6

קיץ 2008 תשע"ב מועד א

לצפיה בשאלון

-

-

 

 

 


   פתרןנות        בגרות        מתמטיקה        שאלון        3 יחידות        שאלון 381        עובד לב ארי        קיבינימטיקה        פתרון מלא        תשובות        דרך            
תגובות
אדל ‏(20.05.2015 17:23)
רננה כהן ‏(20.01.2014 16:01)