Skip Navigation Links
דף הבית
יואל גבע
בני גורן
גבי יקואל
אתי עוזרי ויצחק שלו
אדית כהן ומריאן רוזנפלד
בגרויות במתמטיקה
מאגר 3 יחידות
צור קשר
שתף ב:
חדשות קיבינימטיקה

 אבל זה הזמן לסגור פערים ו/או להתכונן למבחנים מסכמים שאחרי החג.

תחלקו את הזמן נכון וכך תמצאו זמן לכול דבר.

 אנחנו פה כבר 10 שנים ונערכים לקראת עשור נוסף.
אנחנו פה!גם אם יעבירו את שם לפה,אנחנו פה .

 

 ליחצו כאן לפרטים והסבר בנושא ההרשמה

דף הבית >> יואל גבע >>מתמטיקה שאלון 805 - יואל גבע
יואל גבע > מתמטיקה שאלון 805 - יואל גבע
שאלות בעמוד 20 | 24  |   38  |  

שאלות בעמוד 26 | 52  |   53  |   56  |   57  |   58  |  

שאלות בעמוד 27 | 67  |  

שאלות בעמוד 28 | 5  |  

שאלות בעמוד 29 | 25  |  

שאלות בעמוד 30 | 34  |   38  |  

שאלות בעמוד 31 | 56  |  

שאלות בעמוד 32 | 62  |  

שאלות בעמוד 35 | 20  |   21  |  

שאלות בעמוד 40 | 44  |  

שאלות בעמוד 46 | 18  |   26  |  

שאלות בעמוד 47 | 34  |   38  |   40  |   44  |   45  |   46  |  

שאלות בעמוד 50 | 7  |   13  |  

שאלות בעמוד 51 | 21  |   49  |  

שאלות בעמוד 52 | 58  |   62  |   63  |   67  |   68  |   70  |   74  |   77  |  

שאלות בעמוד 53 | 14  |   15  |  

שאלות בעמוד 57 | 20  |   21  |   28  |  

שאלות בעמוד 67 | 27  |  

שאלות בעמוד 79 | 30  |   32  |  

שאלות בעמוד 85 | 10  |   11  |  

שאלות בעמוד 86 | 18  |  

שאלות בעמוד 88 | 33  |  

שאלות בעמוד 98 | 34  |   35  |  

שאלות בעמוד 105 | 1  |   2  |  

שאלות בעמוד 107 | 10  |  

שאלות בעמוד 108 | 20  |  

שאלות בעמוד 110 | 28  |  

שאלות בעמוד 111 | 35  |   37  |  

שאלות בעמוד 117 | 5  |  

שאלות בעמוד 118 | 13  |   17  |  

שאלות בעמוד 119 | 18  |   19  |   20  |   21  |   24  |   25  |  

שאלות בעמוד 120 | 29  |  

שאלות בעמוד 125 | 53  |   54  |  

שאלות בעמוד 126 | 60  |  

שאלות בעמוד 127 | 63  |   65  |   66  |   67  |  

שאלות בעמוד 133 | 96  |  

שאלות בעמוד 134 | 100  |   101  |  

שאלות בעמוד 140 | 26  |  

שאלות בעמוד 142 | 44  |  

שאלות בעמוד 143 | 46  |   48  |   50  |  

שאלות בעמוד 144 | 56  |  

שאלות בעמוד 149 | 79  |  

שאלות בעמוד 150 | 82  |  

שאלות בעמוד 155 | 99  |   102  |  

שאלות בעמוד 157 | 116  |  

שאלות בעמוד 158 | 121  |  

שאלות בעמוד 159 | 125  |  

שאלות בעמוד 160 | 129  |  

שאלות בעמוד 162 | 144  |  

שאלות בעמוד 163 | 154  |  

שאלות בעמוד 171 | 23  |   31  |  

שאלות בעמוד 172 | 40  |  

שאלות בעמוד 176 | 54  |   57  |  

שאלות בעמוד 178 | 67  |  

שאלות בעמוד 184 | 104  |  

שאלות בעמוד 187 | 8  |   10  |   14  |  

שאלות בעמוד 188 | 17  |   20  |   21  |  

שאלות בעמוד 190 | 28  |   29  |   30  |   31  |  

שאלות בעמוד 192 | 33  |   34  |   37  |  

שאלות בעמוד 193 | 44  |  

שאלות בעמוד 195 | 46  |  

שאלות בעמוד 196 | 47  |  

שאלות בעמוד 197 | 55  |  

שאלות בעמוד 209 | 117  |  

שאלות בעמוד 213 | 7  |  

שאלות בעמוד 214 | 15  |  

שאלות בעמוד 219 | 53  |  

שאלות בעמוד 220 | 55  |  

שאלות בעמוד 226 | 18  |   19  |  

שאלות בעמוד 229 | 46  |  

שאלות בעמוד 236 | 20  |  

שאלות בעמוד 241 | 26  |  

שאלות בעמוד 248 | 51  |  

שאלות בעמוד 249 | 56  |   57  |  

שאלות בעמוד 254 | 16  |   17  |  

שאלות בעמוד 258 | 12  |  

שאלות בעמוד 260 | 2  |  

שאלות בעמוד 269 | 5  |  

שאלות בעמוד 270 | 7  |  

שאלות בעמוד 277 | 53  |   55  |  

שאלות בעמוד 278 | 60  |   63  |  

שאלות בעמוד 279 | 64  |  

שאלות בעמוד 290 | 21  |  

שאלות בעמוד 293 | 18  |  

שאלות בעמוד 303 | 38  |  

שאלות בעמוד 308 | 25  |  

שאלות בעמוד 312 | 7  |   8  |  

שאלות בעמוד 316 | 15  |  

שאלות בעמוד 317 | 7  |   8  |   11  |   12  |   15  |   16  |  

שאלות בעמוד 318 | 22  |  

שאלות בעמוד 319 | 24  |  

שאלות בעמוד 321 | 34  |  

שאלות בעמוד 322 | 37  |  

שאלות בעמוד 327 | 57  |   59  |  

שאלות בעמוד 340 | 8  |  

שאלות בעמוד 341 | 20  |   21  |   22  |  

שאלות בעמוד 342 | 23  |   25  |   26  |  

שאלות בעמוד 345 | 10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |   18  |  

שאלות בעמוד 347 | 9  |   11  |   13  |   14  |  

שאלות בעמוד 348 | 6  |   7  |   8  |   9  |  

שאלות בעמוד 350 | 3  |  

שאלות בעמוד 364 | 32  |  

שאלות בעמוד 365 | 35  |  

שאלות בעמוד 372 | 4  |   8  |   25  |  

שאלות בעמוד 395 | 5  |  

שאלות בעמוד 397 | 11  |  

שאלות בעמוד 400 | 3  |   20  |  

שאלות בעמוד 402 | 34  |   35  |  

שאלות בעמוד 403 | 38  |  

שאלות בעמוד 404 | 41  |  

שאלות בעמוד 408 | 59  |  

שאלות בעמוד 410 | 64  |  

שאלות בעמוד 427 | 17  |   18  |  

שאלות בעמוד 437 | 10  |  

שאלות בעמוד 445 | 24  |  

שאלות בעמוד 446 | 26  |   28  |  

שאלות בעמוד 448 | 38  |   39  |  

שאלות בעמוד 449 | 43  |  

שאלות בעמוד 450 | 45  |  

שאלות בעמוד 460 | 14  |   17  |  

שאלות בעמוד 484 | 32  |  

שאלות בעמוד 498 | 4  |   12  |  

שאלות בעמוד 499 | 17  |   18  |   19  |   21  |   23  |   25  |   27  |   29  |  

שאלות בעמוד 510 | 44  |   45  |   51  |  

שאלות בעמוד 517 | 2  |  

שאלות בעמוד 525 | 2  |   4  |   6  |   8  |   10  |   12  |  

שאלות בעמוד 533 | 20  |   21  |  

שאלות בעמוד 538 | 15  |   18  |   19  |  

שאלות בעמוד 540 | 39  |  

שאלות בעמוד 542 | 60  |  

שאלות בעמוד 548 | 7  |   12  |   13  |  

שאלות בעמוד 556 | 7  |   14  |   15  |   24  |  

שאלות בעמוד 559 | 12  |   24  |   26  |   32  |   36  |  

שאלות בעמוד 565 | 19  |   20  |  

שאלות בעמוד 595 | 10  |  

שאלות בעמוד 597 | 24  |   32  |  

שאלות בעמוד 598 | 36  |   37  |   38  |  

שאלות בעמוד 603 | 1  |   5  |  

שאלות בעמוד 604 | 37  |  

שאלות בעמוד 607 | 16  |  

שאלות בעמוד 608 | 21  |  

שאלות בעמוד 609 | 31  |  

שאלות בעמוד 618 | 4  |   8  |  

שאלות בעמוד 619 | 15  |  

שאלות בעמוד 622 | 41  |   42  |  

שאלות בעמוד 623 | 50  |  

שאלות בעמוד 624 | 52  |  

שאלות בעמוד 645 | 5  |  

שאלות בעמוד 649 | 22  |  

שאלות בעמוד 660 | 3  |  

שאלות בעמוד 662 | 15  |   16  |   17  |  

שאלות בעמוד 668 | 2  |  

שאלות בעמוד 669 | 8  |  

שאלות בעמוד 670 | 14  |  

שאלות בעמוד 671 | 19  |  

שאלות בעמוד 673 | 28  |   30  |  

שאלות בעמוד 675 | 40  |  

שאלות בעמוד 676 | 42  |   43  |   44  |   45  |  

שאלות בעמוד 677 | 47  |  

שאלות בעמוד 678 | 48  |   50  |  

שאלות בעמוד 679 | 56  |   57  |  

שאלות בעמוד 687 | 16  |  

שאלות בעמוד 688 | 19  |  

שאלות בעמוד 691 | 32  |  

שאלות בעמוד 699 | 16  |   17  |  

שאלות בעמוד 702 | 35  |  

שאלות בעמוד 708 | 46  |  

שאלות בעמוד 711 | 64  |  

שאלות בעמוד 720 | 1  |   3  |  

שאלות בעמוד 722 | 3  |  

שאלות בעמוד 725 | 5  |  

שאלות בעמוד 726 | 1  |  

שאלות בעמוד 729 | 5  |  

שאלות בעמוד 730 | 1  |  

שאלות בעמוד 731 | 5  |  

שאלות בעמוד 732 | 1  |   2  |  

שאלות בעמוד 733 | 4  |  

שאלות בעמוד 736 | 2  |  

שאלות בעמוד 737 | 5  |  

שאלות בעמוד 738 | 1  |   2  |  

שאלות בעמוד 741 | 4  |  

שאלות בעמוד 742 | 1  |  

שאלות בעמוד 744 | 1  |  

שאלות בעמוד 746 | 1  |   3  |  

שאלות בעמוד 748 | 2  |  

שאלות בעמוד 750 | 1  |  

שאלות בעמוד 751 | 4  |  

שאלות בעמוד 752 | 1  |   3  |  

שאלות בעמוד 759 | 4  |  

שאלות בעמוד 760 | 2  |  

שאלות בעמוד 762 | 1  |  

שאלות בעמוד 766 | 1  |  

שאלות בעמוד 768 | 1  |  

שאלות בעמוד 771 | 5  |  

שאלות בעמוד 772 | 1  |   2  |  

שאלות בעמוד 774 | 3  |  

שאלות בעמוד 776 | 2  |  

שאלות בעמוד 778 | 1  |  

שאלות בעמוד 782 | 1  |   3  |  

שאלות בעמוד 783 | 4  |  

שאלות בעמוד 789 | 4  |  

שאלות בעמוד 796 | 2  |  

 

  •  פתרונות מלאים לספר מתמטיקה  שאלון 805  של  יואל גבע 
  • בקשה לפתרון שאלות ניתן להשאיר בתגובות בדף הספר כאן  או בדף הפייסבוק של האתר .
  • כל שאלה שתבקשו תהיה פתוחה לצפיה חופשית בחינם.
  • קיבינימטיקה-מנהל תוכן – עובד לב- ארי.
  • מנהל אדמיניסטרטיבי- יעקב דיקסטרה.

 

 תשאלו שאלות ואנו נעלה אותן .בהצלחה  

 


   יואל גבע        כיתה יא        שאלון 805        4 יחידות        פתרונות מלאים        תשובות            
תגובות
סימה ‏(15.09.2018 16:49)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(15.09.2018 17:29)
איריס בן בסט ‏(26.02.2018 19:23)
מוריה ‏(05.01.2017 19:49)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(05.01.2017 23:14)
shalom amar ‏(13.12.2016 17:34)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(13.12.2016 20:36)
אבי ‏(11.12.2016 20:55)
שיר כהן ‏(29.11.2016 12:27)
טום ‏(28.11.2016 15:02)
יובל ‏(02.11.2016 19:27)
אבי ‏(27.10.2016 09:40)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(27.10.2016 21:28)
שני ‏(21.10.2016 22:32)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(25.10.2016 16:02)
אבי ‏(18.10.2016 18:45)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(19.10.2016 11:26)
shalom amar ‏(15.10.2016 21:14)
יעל ‏(04.09.2016 16:55)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(04.09.2016 21:05)
יהודה ‏(21.05.2016 14:48)
דן ‏(03.05.2016 17:23)
עדי ‏(02.05.2016 20:28)
יאיר ‏(30.04.2016 13:42)
עדי ‏(30.04.2016 13:42)
ליאור ‏(27.04.2016 18:40)
נוי ‏(25.04.2016 18:30)
יעלי ‏(22.03.2016 15:13)
מעין ‏(20.03.2016 18:21)
ליאור ‏(20.03.2016 14:21)
מורן ‏(18.03.2016 13:01)
לירון ‏(10.03.2016 15:17)
ענבר ‏(09.03.2016 14:26)
ניר חמי ‏(04.03.2016 16:37)
דורית ‏(29.02.2016 08:45)
שיר ‏(28.02.2016 07:55)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(28.02.2016 15:04)
בן ‏(27.02.2016 09:49)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(27.02.2016 23:21)
zeev zohar ‏(04.02.2016 08:35)
עמיר ‏(02.02.2016 14:49)
אלון ‏(31.01.2016 13:26)
שני ‏(30.01.2016 21:03)
אלון ‏(30.01.2016 14:52)
עמיחי ‏(27.01.2016 15:46)
איציק כהן ‏(13.01.2016 22:29)
ליאור ‏(13.01.2016 17:43)
ניר חמי ‏(03.01.2016 20:10)
zeev zohar ‏(01.01.2016 19:29)
ליאור ‏(01.01.2016 18:09)
ליאור ‏(19.12.2015 10:36)
ניר ‏(21.11.2015 10:53)
יניב ‏(17.11.2015 18:49)
אופיר ‏(05.11.2015 18:36)
רינה ‏(25.10.2015 19:54)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(25.10.2015 22:34)
שחר ‏(25.10.2015 16:15)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(25.10.2015 16:45)
שני ‏(23.10.2015 14:56)
שחר ‏(21.10.2015 16:02)
שירה ‏(20.10.2015 16:18)
סיון ‏(18.10.2015 17:34)
שמעון ‏(16.10.2015 19:23)
ליאת ‏(16.10.2015 13:34)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(16.10.2015 17:58)
נועה ‏(11.10.2015 20:46)
יובל ‏(16.09.2015 20:47)
שחר ‏(16.09.2015 16:11)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(16.09.2015 21:36)
עוז ‏(14.09.2015 20:15)
יוסף ‏(08.09.2015 23:38)
אלעד ‏(08.09.2015 16:46)
ליאור ‏(07.09.2015 19:14)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(07.09.2015 22:42)
ליאור ‏(07.09.2015 17:15)
דוד ‏(04.09.2015 16:39)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(04.09.2015 17:44)
קובי ‏(15.08.2015 23:05)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(16.08.2015 00:07)
ענבל דנינו ‏(08.07.2015 11:09)
עומר קורן ‏(05.05.2015 20:15)
יונתן אוזן ‏(25.04.2015 21:29)
אביב מזרחי ‏(10.03.2015 18:07)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(10.03.2015 19:45)
בר אליאס ‏(12.02.2015 19:16)
אביב מזרחי ‏(10.02.2015 00:35)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(10.02.2015 12:42)
אירנה ‏(20.10.2014 11:09)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(20.10.2014 20:36)
דנה ‏(10.10.2014 13:25)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(10.10.2014 16:13)
אור בראל ‏(21.09.2014 22:21)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(22.09.2014 13:13)
ליבי ‏(20.09.2014 18:27)
אור בראל ‏(14.09.2014 22:40)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(15.09.2014 12:28)
אור בראל ‏(13.09.2014 18:01)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(13.09.2014 18:33)
מיטל ‏(09.09.2014 20:26)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(09.09.2014 22:29)
זיו ‏(07.09.2014 21:27)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(07.09.2014 22:49)
אור בראל ‏(06.09.2014 19:32)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(06.09.2014 19:46)
אור בראל ‏(06.09.2014 18:28)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(06.09.2014 19:27)
זיו ‏(01.09.2014 16:55)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(01.09.2014 20:12)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(16.08.2014 19:10)
דנה ‏(16.08.2014 17:57)
רחל ‏(07.07.2014 10:11)
אופיר מכלוף ‏(20.05.2014 01:49)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(20.05.2014 20:35)
רינה דולין ‏(19.05.2014 19:10)
רעות אבידן ‏(18.05.2014 16:15)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(19.05.2014 16:30)
רינה דולין ‏(15.05.2014 18:14)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(17.05.2014 17:35)
מיק ‏(10.05.2014 16:27)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(10.05.2014 18:57)
רינה דולין ‏(05.05.2014 14:39)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(05.05.2014 19:35)
רינה דולין ‏(06.05.2014 15:21)
אופיר מכלוף ‏(28.04.2014 18:14)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(30.04.2014 12:53)
אופיר מכלוף ‏(26.04.2014 18:10)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(26.04.2014 20:25)
רינה דולין ‏(19.04.2014 21:02)
ליאור ‏(19.04.2014 09:45)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(19.04.2014 14:39)
רינה דולין ‏(11.04.2014 16:46)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(12.04.2014 22:24)
ליאור ‏(10.04.2014 13:17)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(10.04.2014 14:12)
נתן אבשלומוב ‏(09.04.2014 10:06)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(10.04.2014 13:50)
רינה דולין ‏(05.04.2014 13:53)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(05.04.2014 16:43)
נתן אבשלומוב ‏(04.04.2014 15:15)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(05.04.2014 21:54)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(05.04.2014 22:36)
רינה דולין ‏(01.04.2014 17:22)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(01.04.2014 22:40)
רינה דולין ‏(02.04.2014 11:10)
אופיר מכלוף ‏(01.04.2014 00:15)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(01.04.2014 23:09)
אופיר מכלוף ‏(29.03.2014 02:04)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(29.03.2014 18:33)
רינה דולין ‏(26.03.2014 20:08)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(27.03.2014 13:33)
רינה דולין ‏(18.03.2014 17:33)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(18.03.2014 23:29)
עידן ‏(16.03.2014 16:11)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(16.03.2014 20:11)
רינה דולין ‏(12.03.2014 18:15)
טלי ‏(07.03.2014 13:33)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(08.03.2014 14:56)
רינה דולין ‏(06.03.2014 14:18)
רינה דולין ‏(27.02.2014 12:07)
דנה ‏(22.02.2014 18:47)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(22.02.2014 22:08)
רינה דולין ‏(18.02.2014 18:10)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(18.02.2014 22:39)
עידן ‏(15.02.2014 18:52)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(15.02.2014 20:46)
עידן ‏(14.02.2014 18:02)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(14.02.2014 22:43)
עידן ‏(14.02.2014 00:08)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(14.02.2014 17:46)
מרים עזיז ‏(09.01.2014 18:57)
מרים עזיז ‏(07.01.2014 19:40)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(07.01.2014 21:31)
מרים עזיז ‏(28.11.2013 17:55)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(29.11.2013 20:33)
דנה ‏(25.11.2013 19:19)
יובל ‏(25.11.2013 14:26)
אופיר מכלוף ‏(16.11.2013 10:21)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(16.11.2013 11:40)
מרים עזיז ‏(12.11.2013 19:16)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(13.11.2013 11:34)
אופיר מכלוף ‏(03.11.2013 23:56)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(04.11.2013 21:30)
האלמוני ‏(03.11.2013 00:19)
erh ‏(10.10.2013 17:16)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(10.10.2013 22:14)
erh ‏(10.10.2013 15:47)
erh ‏(10.10.2013 14:24)
אביה ‏(09.10.2013 09:10)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(09.10.2013 10:07)
אביה ‏(10.10.2013 11:54)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(10.10.2013 12:34)
אופיר מכלוף ‏(08.10.2013 19:58)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(08.10.2013 21:44)
אלפרד ‏(28.09.2013 15:10)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(28.09.2013 20:33)
דניאל ‏(26.09.2013 12:26)
קורל ‏(25.09.2013 22:46)
הילה ‏(25.09.2013 12:17)
דניאל ‏(24.09.2013 12:33)
קורל מוסקוביץ ‏(22.09.2013 13:47)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(23.09.2013 15:17)
קורח