Skip Navigation Links
דף הבית
יואל גבע
בני גורן
גבי יקואל
אתי עוזרי ויצחק שלו
אדית כהן ומריאן רוזנפלד
בגרויות במתמטיקה
מאגר 3 יחידות
צור קשר
שתף ב:
חדשות קיבינימטיקה

 אבל זה הזמן לסגור פערים ו/או להתכונן למבחנים מסכמים שאחרי החג.

תחלקו את הזמן נכון וכך תמצאו זמן לכול דבר.

 אנחנו פה כבר 10 שנים ונערכים לקראת עשור נוסף.
אנחנו פה!גם אם יעבירו את שם לפה,אנחנו פה .

 

 ליחצו כאן לפרטים והסבר בנושא ההרשמה

דף הבית >> יואל גבע >>מתמטיקה כרך ג שאלון 806 - יואל גבע
יואל גבע > מתמטיקה כרך ג שאלון 806 - יואל גבע
שאלות בעמוד 6 | 14  |   15  |   17  |   18  |  

שאלות בעמוד 7 | 24  |   25  |  

שאלות בעמוד 8 | 27  |  

שאלות בעמוד 12 | 41  |  

שאלות בעמוד 13 | 46  |   47  |  

שאלות בעמוד 14 | 53  |   54  |   55  |  

שאלות בעמוד 15 | 56  |  

שאלות בעמוד 19 | 58  |  

שאלות בעמוד 20 | 59  |   60  |   62  |  

שאלות בעמוד 21 | 65  |   67  |   71  |  

שאלות בעמוד 23 | 82  |  

שאלות בעמוד 24 | 83  |   86  |  

שאלות בעמוד 25 | 91  |   92  |  

שאלות בעמוד 26 | 93  |   94  |  

שאלות בעמוד 27 | 99  |   100  |   101  |   102  |  

שאלות בעמוד 28 | 103  |   104  |   105  |  

שאלות בעמוד 29 | 108  |   109  |  

שאלות בעמוד 32 | 114  |   115  |   119  |  

שאלות בעמוד 34 | 125  |  

שאלות בעמוד 35 | 130  |  

שאלות בעמוד 38 | 143  |  

שאלות בעמוד 39 | 146  |   147  |   148  |  

שאלות בעמוד 65 | 83  |  

שאלות בעמוד 94 | 15  |  

שאלות בעמוד 104 | 38  |  

שאלות בעמוד 108 | 50  |  

שאלות בעמוד 109 | 56  |  

שאלות בעמוד 111 | 7  |   9  |  

שאלות בעמוד 113 | 17  |  

שאלות בעמוד 121 | 59  |   60  |  

שאלות בעמוד 136 | 3  |  

שאלות בעמוד 137 | 11  |   12  |   14  |  

שאלות בעמוד 138 | 23  |  

שאלות בעמוד 140 | 34  |  

שאלות בעמוד 141 | 35  |  

שאלות בעמוד 142 | 38  |   39  |   40  |  

שאלות בעמוד 144 | 47  |   48  |  

שאלות בעמוד 145 | 55  |  

שאלות בעמוד 149 | 78  |   81  |  

שאלות בעמוד 150 | 88  |  

שאלות בעמוד 154 | 10  |  

שאלות בעמוד 155 | 17  |  

שאלות בעמוד 159 | 36  |   40  |  

שאלות בעמוד 161 | 50  |  

שאלות בעמוד 164 | 60  |  

שאלות בעמוד 169 | 80  |   82  |  

שאלות בעמוד 170 | 87  |  

שאלות בעמוד 171 | 93  |   94  |  

שאלות בעמוד 173 | 104  |   105  |  

שאלות בעמוד 175 | 115  |  

שאלות בעמוד 179 | 147  |  

שאלות בעמוד 181 | 161  |  

שאלות בעמוד 188 | 21  |  

שאלות בעמוד 189 | 29  |   30  |   34  |  

שאלות בעמוד 195 | 48  |   65  |  

שאלות בעמוד 206 | 29  |   31  |   32  |  

שאלות בעמוד 212 | 53  |   56  |  

שאלות בעמוד 222 | 13  |  

שאלות בעמוד 226 | 4  |  

שאלות בעמוד 229 | 35  |  

שאלות בעמוד 237 | 18  |  

שאלות בעמוד 242 | 55  |   59  |  

שאלות בעמוד 249 | 24  |  

שאלות בעמוד 250 | 28  |  

שאלות בעמוד 280 | 42  |  

שאלות בעמוד 294 | 4  |  

שאלות בעמוד 295 | 11  |  

שאלות בעמוד 417 | 3  |   4  |  

שאלות בעמוד 418 | 6  |   8  |   9  |   10  |  

שאלות בעמוד 419 | 11  |   12  |   13  |  

שאלות בעמוד 421 | 14  |   15  |   17  |  

שאלות בעמוד 422 | 18  |   19  |   22  |  

שאלות בעמוד 423 | 23  |   24  |   26  |  

שאלות בעמוד 425 | 32  |   33  |  

שאלות בעמוד 426 | 34  |   35  |   36  |   37  |   38  |  

שאלות בעמוד 427 | 39  |   42  |  

שאלות בעמוד 428 | 47  |  

שאלות בעמוד 429 | 51  |   52  |   53  |  

שאלות בעמוד 430 | 56  |   58  |  

שאלות בעמוד 434 | 3  |   5  |   7  |  

שאלות בעמוד 435 | 8  |   10  |   11  |   12  |  

שאלות בעמוד 436 | 13  |  

שאלות בעמוד 437 | 16  |   18  |  

שאלות בעמוד 439 | 24  |   25  |   26  |  

שאלות בעמוד 440 | 28  |   29  |   30  |  

שאלות בעמוד 441 | 36  |  

שאלות בעמוד 442 | 37  |   39  |   40  |  

שאלות בעמוד 443 | 43  |   44  |   45  |   46  |  

שאלות בעמוד 444 | 47  |   51  |  

שאלות בעמוד 445 | 54  |   55  |  

שאלות בעמוד 447 | 62  |  

שאלות בעמוד 448 | 65  |  

שאלות בעמוד 450 | 4  |  

שאלות בעמוד 451 | 5  |   7  |   9  |  

שאלות בעמוד 452 | 10  |   11  |  

שאלות בעמוד 453 | 17  |  

שאלות בעמוד 454 | 18  |   21  |  

שאלות בעמוד 455 | 24  |   25  |  

שאלות בעמוד 456 | 32  |  

שאלות בעמוד 460 | 46  |   47  |  

שאלות בעמוד 461 | 49  |   50  |   51  |  

שאלות בעמוד 463 | 1  |   2  |   3  |  

שאלות בעמוד 464 | 7  |   8  |  

שאלות בעמוד 466 | 10  |   12  |  

שאלות בעמוד 467 | 15  |   16  |   17  |   18  |   19  |  

שאלות בעמוד 468 | 20  |   21  |   22  |   23  |  

שאלות בעמוד 469 | 2  |   3  |  

שאלות בעמוד 470 | 4  |   6  |   7  |   8  |  

שאלות בעמוד 471 | 9  |   11  |   12  |   13  |  

שאלות בעמוד 472 | 15  |   17  |   18  |   19  |  

שאלות בעמוד 473 | 20  |   23  |  

שאלות בעמוד 474 | 28  |  

שאלות בעמוד 475 | 30  |  

שאלות בעמוד 476 | 37  |  

שאלות בעמוד 478 | 3  |  

שאלות בעמוד 479 | 6  |  

שאלות בעמוד 480 | 9  |  

שאלות בעמוד 481 | 14  |   16  |   17  |  

שאלות בעמוד 482 | 20  |  

שאלות בעמוד 484 | 25  |   28  |  

שאלות בעמוד 486 | 35  |  

שאלות בעמוד 494 | 2  |   5  |  

שאלות בעמוד 495 | 10  |  

שאלות בעמוד 497 | 6  |   8  |   10  |  

שאלות בעמוד 500 | 26  |  

שאלות בעמוד 508 | 1  |   4  |   5  |  

שאלות בעמוד 509 | 6  |   7  |   9  |  

שאלות בעמוד 510 | 11  |  

שאלות בעמוד 512 | 24  |  

שאלות בעמוד 513 | 26  |   30  |  

שאלות בעמוד 515 | 36  |   39  |   40  |  

שאלות בעמוד 517 | 46  |   48  |   49  |  

שאלות בעמוד 519 | 5  |   6  |  

שאלות בעמוד 520 | 9  |  

שאלות בעמוד 521 | 15  |  

שאלות בעמוד 522 | 17  |   19  |  

שאלות בעמוד 523 | 20  |   23  |   23  |  

שאלות בעמוד 524 | 24  |   25  |  

שאלות בעמוד 528 | 5  |  

שאלות בעמוד 529 | 9  |   11  |  

שאלות בעמוד 531 | 21  |   22  |   23  |  

שאלות בעמוד 532 | 28  |  

שאלות בעמוד 533 | 33  |  

שאלות בעמוד 534 | 35  |  

שאלות בעמוד 535 | 41  |   42  |  

שאלות בעמוד 536 | 45  |   46  |  

שאלות בעמוד 537 | 1  |   3  |   4  |  

שאלות בעמוד 538 | 5  |   6  |   8  |  

שאלות בעמוד 539 | 10  |   12  |  

שאלות בעמוד 541 | 22  |   23  |  

שאלות בעמוד 542 | 27  |  

שאלות בעמוד 545 | 1  |   3  |   5  |  

שאלות בעמוד 546 | 6  |   9  |  

שאלות בעמוד 547 | 10  |   12  |  

שאלות בעמוד 548 | 17  |   18  |  

שאלות בעמוד 549 | 21  |   23  |  

שאלות בעמוד 551 | 30  |  

שאלות בעמוד 552 | 36  |  

שאלות בעמוד 553 | 42  |   43  |  

שאלות בעמוד 554 | 44  |   47  |  

שאלות בעמוד 555 | 49  |   50  |   52  |   53  |  

שאלות בעמוד 556 | 54  |   58  |  

שאלות בעמוד 557 | 59  |   61  |   62  |   63  |  

שאלות בעמוד 559 | 69  |   71  |   72  |  

שאלות בעמוד 561 | 81  |   82  |  

שאלות בעמוד 562 | 84  |  

שאלות בעמוד 563 | 89  |  

שאלות בעמוד 565 | 99  |   100  |  

שאלות בעמוד 566 | 103  |   105  |  

שאלות בעמוד 572 | 24  |  

שאלות בעמוד 580 | 32  |  

שאלות בעמוד 588 | 62  |  

שאלות בעמוד 589 | 67  |  

שאלות בעמוד 593 | 13  |   17  |  

שאלות בעמוד 596 | 13  |   16  |  

שאלות בעמוד 597 | 21  |  

שאלות בעמוד 606 | 49  |  

שאלות בעמוד 608 | 5  |  

שאלות בעמוד 610 | 5  |   11  |  

שאלות בעמוד 613 | 2  |   20  |  

שאלות בעמוד 614 | 33  |  

שאלות בעמוד 619 | 13  |   14  |  

שאלות בעמוד 620 | 15  |  

שאלות בעמוד 623 | 34  |  

שאלות בעמוד 629 | 2  |  

שאלות בעמוד 630 | 6  |  

שאלות בעמוד 631 | 12  |  

שאלות בעמוד 632 | 22  |  

שאלות בעמוד 639 | 13  |  

שאלות בעמוד 642 | 35  |  

שאלות בעמוד 651 | 1  |   5  |  

שאלות בעמוד 653 | 12  |   13  |  

שאלות בעמוד 655 | 24  |  

שאלות בעמוד 656 | 26  |   28  |  

שאלות בעמוד 658 | 40  |  

שאלות בעמוד 659 | 42  |  

שאלות בעמוד 660 | 51  |  

 

 

 

  ספר חדש !!!!   בקשו שאלות ונעלה את התשובות .


   פתרונות        פתרון מלא        תשובות        ספר        יואל גבע        עובד לב ארי        כרך ג        שאלון 806        מתמטיקה        קיבינימטיקה        5 יחידות        כיתה יא            
תגובות
reut cassuto ‏(14.11.2017 22:38)
איציק כהן ‏(17.08.2017 14:06)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(17.08.2017 19:21)
רותם פרידמן ‏(15.05.2017 13:30)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(15.05.2017 18:08)
סיגל ‏(15.04.2016 09:00)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(15.04.2016 17:44)
דנה עין-ים ‏(11.10.2015 15:30)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(11.10.2015 19:48)
עידו ‏(08.09.2015 19:35)
ארטיום ברנגרד ‏(10.04.2015 15:44)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(11.04.2015 16:19)
הודיה אבו ‏(09.02.2015 21:03)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(10.02.2015 11:56)
חלי חנה ‏(19.12.2014 17:01)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(20.12.2014 18:16)
עדי ‏(29.11.2014 13:16)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(29.11.2014 15:40)
מורן דאורי ‏(22.11.2014 15:35)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(22.11.2014 17:52)
eitan shapir ‏(11.11.2014 20:37)
מורן דאורי ‏(25.10.2014 08:52)
סנדרה גורגי ‏(18.10.2014 17:09)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(18.10.2014 18:12)
הודיה אבו ‏(14.10.2014 11:34)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(14.10.2014 17:19)
חלי חנה ‏(13.10.2014 11:54)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(13.10.2014 16:37)
חלי חנה ‏(10.10.2014 16:26)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(10.10.2014 22:22)
ליאל ‏(10.10.2014 02:48)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(10.10.2014 17:08)
אביב גונן ‏(27.09.2014 17:53)
טל לקר ‏(14.09.2014 18:13)
עמנואל ‏(13.09.2014 16:28)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(13.09.2014 20:20)
ימית סרוסי ‏(12.09.2014 20:04)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(12.09.2014 21:02)
ניר ‏(29.08.2014 01:16)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(29.08.2014 18:12)
הודיה אבו ‏(12.08.2014 10:32)
הודיה אבו ‏(29.07.2014 15:25)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(29.07.2014 21:48)
חיים סבח ‏(03.06.2014 01:07)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(03.06.2014 08:40)
אבי יוסי ‏(13.03.2014 19:21)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(14.03.2014 18:51)
שחר קפלן ‏(08.03.2014 11:46)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(08.03.2014 16:03)
ספיר חזן ‏(03.03.2014 21:54)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(03.03.2014 23:27)
ולרי ‏(14.01.2014 23:41)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(15.01.2014 11:06)
לוי אורלי ‏(13.01.2014 21:01)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(13.01.2014 22:41)
עדי קובה ‏(05.01.2014 13:58)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(06.01.2014 18:13)
לוי אורלי ‏(19.12.2013 16:17)
לוי אורלי ‏(18.12.2013 20:48)
לוי אורלי ‏(18.12.2013 19:22)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(18.12.2013 21:47)
נעמה כהן ‏(14.12.2013 13:27)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(14.12.2013 15:56)
עדי קובה ‏(20.10.2013 08:27)
Shir ‏(19.10.2013 16:18)
itshak Melzer ‏(16.10.2013 11:50)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(17.10.2013 12:19)
itshak Melzer ‏(16.10.2013 10:47)
אלמוג גוזלי ‏(15.10.2013 16:52)
Ori Ben Ezra ‏(11.10.2013 07:09)
נוי עטיה ‏(30.09.2013 17:41)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(30.09.2013 20:30)
נוי עטיה ‏(29.09.2013 22:10)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(30.09.2013 14:14)
עדן ‏(28.09.2013 15:29)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(28.09.2013 17:52)
שיראל ‏(24.09.2013 20:03)
הילה ‏(24.09.2013 19:31)
ליר ‏(24.09.2013 15:39)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(24.09.2013 18:03)
שיראל ‏(24.09.2013 11:05)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(24.09.2013 13:40)
יאיר רויטמן ‏(19.09.2013 17:52)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(19.09.2013 18:33)
לוי אורלי ‏(18.09.2013 11:11)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(19.09.2013 14:17)
סער ‏(14.09.2013 18:12)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(14.09.2013 18:51)
סער ‏(11.09.2013 20:11)
סתיו ‏(10.09.2013 17:29)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(10.09.2013 22:16)
ירדןן ‏(06.09.2013 17:59)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(07.09.2013 01:02)
יואל ‏(06.09.2013 16:32)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(07.09.2013 01:03)
יעל ‏(03.09.2013 17:22)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(04.09.2013 08:04)
גלית ‏(02.09.2013 21:01)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(03.09.2013 13:06)
סער ברקו ‏(29.08.2013 18:08)
איתי ‏(26.08.2013 15:51)
לוי אורלי ‏(15.08.2013 15:26)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(17.08.2013 05:04)
נועה ‏(01.07.2013 17:31)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(02.07.2013 21:07)
עומר ‏(26.06.2013 12:03)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(27.06.2013 20:46)
מיכל ‏(23.06.2013 19:35)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(23.06.2013 20:49)
מתן ‏(16.02.2013 16:53)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(16.02.2013 21:23)
תהילה ‏(14.01.2013 17:50)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(14.01.2013 21:20)