Skip Navigation Links
דף הבית
יואל גבע
בני גורן
גבי יקואל
אתי עוזרי ויצחק שלו
אדית כהן ומריאן רוזנפלד
בגרויות במתמטיקה
מאגר 3 יחידות
צור קשר
שתף ב:
חדשות קיבינימטיקה

 אנחנו פה כבר 10 שנים ונערכים לקראת עשור נוסף.
אנחנו פה!גם אם יעבירו את שם לפה,אנחנו פה .

 

 ליחצו כאן לפרטים והסבר בנושא ההרשמה

דף הבית >> בגרויות במתמטיקה >>בגרויות מועדים מיוחדים
בגרויות במתמטיקה > בגרויות מועדים מיוחדים

 

פתרונות מלאים לבגרות במתמטיקה מועדים מיוחדים.חלק מן הפתרונות הינם ע"י עופר ילין בקובץ   PDF . (באתר מת"ל  שכתובתו -המרכז לתכנון לימודים ).

אם יש תשובה שלא ברורה, בקשו ממני בתגובות למטה תוך ציון המועד המדוייק והשאלה ואני אעלה פתרון מפורט עם סרטון.בהצלחה.

  

 

  


 

אם  הינכם רוצים את השאלונים של מועדי הבגרות המיוחדים הקליקו כאן

 

 

 

פתרונות לבגרות במתמטיקה - שאלון 801 - 3 יח"ל

קיץ תש"ע 2010, שאלון גנוז 


מועד חצב ברק, קיץ תשע"א 2011

מועד חצב ברק, קיץ תשע"ב 2012 


פתרונות לבגרות במתמטיקה - שאלון 802 - 3 יח"ל

קיץ תש"ע 2010, שאלון גנוז 


מועד חצב ברק, קיץ תשע"א 2011 


מועד חצב ברק, קיץ תשע"ב 2012 


פתרונות לבגרות במתמטיקה - שאלון 803 - 3 יח"ל 


קיץ תש"ע 2010, שאלון גנוז 


מועד חצב ברק, קיץ תשע"א 2011 


מועד חצב ברק, קיץ תשע"ב 2012

פתרונות לבגרות במתמטיקה - שאלון 804 - 4 יח"ל 


מועד לוחמים קיץ 2013

 

קיץ תש"ע 2010, שאלון גנוז 


פתרונות לבגרות במתמטיקה - שאלון 805 - 4 יח"ל 


קיץ תש"ע 2010, שאלון גנוז 


פתרונות לבגרות במתמטיקה - שאלון 806 - 5 יח"ל 


קיץ תש"ע 2010, שאלון גנוז 


פתרונות לבגרות במתמטיקה - שאלון 807 - 5 יח"ל 


קיץ תש"ע 2010, שאלון גנוז 


פתרונות לבגרות במתמטיקה - שאלון 001 - 3 יח"ל 


מועד מיוחד (מרץ) 2006 תשס"ו 

מועד מיוחד (נובמבר) 2005 תשס"ו 


מועד מיוחד 2 (נובמבר) 2006 תשס"ו 


מועד מיוחד (פברואר) 2007 תשס"ז 


קיץ 2007 תשס"ו מועד ב מיוחד 


מועד מיוחד חצב ברק (אוגוסט) 2007 תשס"ז 


מועד מיוחד (נובמבר) 2007 תשס"ז 


מועד מיוחד (נובמבר)ׁתשס"ח 2007 

מועד מיוחד (פברואר) תשס"ח 2008 


מועד מיוחד חצב ברק (אוגוסט) תשס"ח 2008 


מועד מיוחד (נובמבר) תשס"ט 2008 

מועד חורף מיוחד (מרץ) תשס"ט 2009  


מועד חצב ברק, (אוגוסט) תשס"ט 2009 


מועד מיוחד (נובמבר) תשס"ט 2009 


מועד מיוחד (פברואר) תש"ע 2010 


מועד חצב ברק, קיץ תש"ע 2010 


מועד מיוחד(נובמבר) תש"ע 2010

מועד מיוחד(פברואר) תשע"א 2011 


מועד מיוחד (נובמבר) תשע"ב 2011 


מועד מיוחד(פברואר) תשע"ב 2012

מועד מיוחד(נובמבר) תשע"ג 2012 


פתרונות לבגרות במתמטיקה - שאלון 002 - 3 יח"ל

מועד מיוחד חצב ברק (אוגוסט) 2004 תשס"ד 


מועד מיוחד חצב ברק (אוגוסט) 2005 תשס"ה 


מועד מיוחד (נובמבר) 2005 תשס"ו 


מועד מיוחד (מרץ) 2006 תשס"ו 


מועד מיוחד חצב ברק (אוגוסט) 2006 תשס"ו 


מועד מיוחד ב (אוקטובר) 2006 תשס"ו 


מועד מיוחד 2 (נובמבר) 2006 תשס"ו 


מועד מיוחד (נובמבר) 2006 תשס"ז 


מועד מיוחד (פברואר) 2007 תשס"ז 


קיץ 2007 תשס"ז מועד ב מיוחד 


מועד מיוחד חצב ברק (אוגוסט) 2007 תשס"ז 

מועד מיוחד (נובמבר) תשס"ח 2007 

מועד מיוחד (פברואר) תשס"ח 2008 


מועד חצב ברק (אוגוסט) תשס"ח 2008 


מועד מיוחד (נובמבר) תשס"ט 2008 


מועד חורף מיוחד (מרץ) תשס"ט 2009 


מועד מיוחד (מרץ) תשס"ט 2009 


מועד חצב ברק, (אוגוסט) תשס"ט 2009 


מועד מיוחד (אוקטובר) תשס"ט 2009 


מועד מיוחד (פברואר) תש"ע 2010 


מועד חצב ברק, קיץ תש"ע 2010 


מועד מיוחד (נובמבר) תש"ע 2010 


מועד מיוחד(פברואר) תשע"א 2011 


מועד מיוחד (נובמבר) תשע"ב 2011 


מועד מיוחד(פברואר) תשע"ב 2012 


מועד מיוחד(נובמבר) תשע"ג 2012 


פתרונות לבגרות במתמטיקה - שאלון 003 - 3 ו-4 יח"ל 


מועד מיוחד חצב ברק (אוגוסט) 2004 תשס"ד 


מועד מיוחד חצב ברק (אוגוסט) 2005 תשס"ה 


מועד מיוחד (נובמבר) 2005 תשס"ו 


מועד מיוחד (מרץ) 2006 תשס"ו

מועד מיוחד ב (אוקטובר) 2006 תשס"ו 


מועד מיוחד 2 (נובמבר) 2006 תשס"ו 

מועד מיוחד (נובמבר) 2006 תשס"ו 


מועד מיוחד (פברואר) 2007 תשס"ז 


קיץ 2007 תשס"ז ב מיוחד 


מועד מיוחד חצב ברק (אוגוסט) 2007 תשס"ז 


מועד מיוחד (פברואר) תשס"ח 2008 


מועד מיוחד (נובמבר) תשס"ח 2007 
מועד חצב ברק (אוגוסט) תשס"ח 2008 


מועד מיוחד (נובמבר) תשס"ט 2008 


מועד מיוחד (מרץ) תשס"ט 2009 

מועד חצב ברק, (אוגוסט) תשס"ט 2009 


מועד מיוחד (אוקטובר) תשס"ט 2009 


מועד מיוחד (פברואר) תש"ע 2010

מועד חצב ברק, קיץ תש"ע 2010 


מועד מיוחד (נובמבר) תש"ע 2010 


מועד מיוחד(פברואר) תשע"א 2011 


מועד מיוחד (נובמבר) תשע"ב 2011

מועד מיוחד(פברואר) תשע"ב 2012 


מועד מיוחד(נובמבר) תשע"ג 2012 


פתרונות לבגרות במתמטיקה - שאלון 004 - 4 יח"ל 


מועד מיוחד (דצמבר) 2005 תשס"ו 


מועד מיוחד (מארס) 2006 תשס"ו 


מועד מיוחד (יולי) 2006 תשס"ו 

מועד מיוחד (נובמבר) 2006 תשס"ז 

מועד מיוחד (מארס) 2007 תשס"ז 
מועד מיוחד (יולי) 2007 תשס"ז 


מועד מיוחד (נובמבר) תשס"ח 2007 

מועד מיוחד (פברואר) תשס"ח 2008 


מועד מיוחד (יולי) תשס"ח 2008 


מועד מיוחד (נובמבר) תשס"ט 2008 


מועד חורף מיוחד (מרץ) תשס"ט 2009 


מועד מיוחד (מרץ) תשס"ט 2009 


מועד מיוחד (יולי) תשס"ט 2009 


מועד מיוחד (נובמבר) תשס"ט 2009 

מועד מיוחד (מרץ) תש"ע 2010 


מועד מיוחד (יולי) תש"ע 2010 


מועד מיוחד (נובמבר) תש"ע 2010

מועד מיוחד (מרץ) תשע"א 2011 


מועד מיוחד (יולי) תשע"א 2011 


מועד מיוחד (נובמבר) תשע"א 2011 

מועד מיוחד (מרץ) 2012 תשע"ב

מועד מיוחד (יולי) 2012 תשע"ב 


פתרונות לבגרות במתמטיקה - שאלון 005 - 4 ו-5 יח"ל

מועד מיוחד (דצמבר) 2005 תשס"ו 


מועד מיוחד (מארס) 2006 תשס"ו 

מועד מיוחד (אוקטובר) 2006 תשס"ו 


מועד מיוחד ב 2 (נובמבר) 2006 תשס"ו 


מועד מיוחד (נובמבר) 2006 תשס"ז 


מועד מיוחד (מארס) 2007 תשס"ז 


מועד מיוחד (יולי) 2007 תשס"ז 


מועד מיוחד (נובמבר) תשס"ח 2007 


מועד מיוחד (מרץ) תשס"ח 2008 


מועד מיוחד (יולי) תשס"ח 2008 


מועד מיוחד (דצמבר) תשס"ט 2008 


מועד חורף מיוחד (מרץ) תשס"ט 2009 


מועד מיוחד (מרץ) תשס"ט 2009 


מועד מיוחד (יולי) תשס"ט 2009 


מועד מיוחד (נובמבר) תשס"ט 2009 


מועד מיוחד (מרץ) תש"ע 2010

מועד מיוחד (יולי) תש"ע 2010 


מועד מיוחד (נובמבר) תש"ע 2010 


מועד מיוחד (מרץ) תשע"א 2011 


מועד מיוחד (יולי) תשע"א 2011 


מועד מיוחד (נובמבר) תשע"א 2011 


מועד מיוחד (מרץ) 2012 תשע"ב 


מועד מיוחד (יולי) 2012 תשע"ב 


פתרונות לבגרות במתמטיקה - שאלון 006 - 5 יח"ל 


מועד ב מיוחד (אוקטובר) 2006 תשס"ו 


מועד מיוחד 2 (נובמבר) 2006 תשס"ו 


מועד מיוחד קיץ ב 2007 תשס"ז 


מועד חורף מיוחד (מרץ) תשס"ט 2009 


קיץ תש"ע 2010, שאלון גנוז 


קיץ תשע"ב 2012, מועד ב 


פתרונות לבגרות במתמטיקה - שאלון 007 - 5 יח"ל 


מועד ב מיוחד (אוקטובר) 2006 תשס"ו 


מועד מיוחד קיץ ב 2007 תשס"ז  


מועד חורף מיוחד (מרץ) תשס"ט 2009 


קיץ תש"ע 2010, שאלון גנוז 


 

 

 


   שאלון        גנוז        חצב        מועד        מועד מיוחד        בגרות במתמטיקה        פתרונות        תשובות        אלגברה        גיאומטריה        יחידות        4 5 6 יחידות            
תגובות