Skip Navigation Links
דף הבית
יואל גבע
בני גורן
גבי יקואל
אתי עוזרי ויצחק שלו
אדית כהן ומריאן רוזנפלד
בגרויות במתמטיקה
מאגר 3 יחידות
צור קשר
שתף ב:
חדשות קיבינימטיקה

 אבל זה הזמן לסגור פערים ו/או להתכונן למבחנים מסכמים שאחרי החג.

תחלקו את הזמן נכון וכך תמצאו זמן לכול דבר.

 אנחנו פה כבר 10 שנים ונערכים לקראת עשור נוסף.
אנחנו פה!גם אם יעבירו את שם לפה,אנחנו פה .

 

 ליחצו כאן לפרטים והסבר בנושא ההרשמה

בגרויות במתמטיקה > שאלון 005

 

 

פתרונות מלאים לבגרות במתמטיקה שאלון 005   כל המועדים.בהצלחה.

  

 

 


פתרונות לבגרות במתמטיקה - שאלון 005 - 4 ו-5 יח"ל


מועד מיוחד (דצמבר) 2005 תשס"ו 


מועד מיוחד (מארס) 2006 תשס"ו 

קיץ 2006 תשס"ו מועד א 

קיץ 2006 תשס"ו מועד ב 

מועד מיוחד (אוקטובר) 2006 תשס"ו 

מועד מיוחד ב 2 (נובמבר) 2006 תשס"ו 

מועד מיוחד (נובמבר) 2006 תשס"ז 

חורף 2007 תשס"ז 

מועד מיוחד (מארס) 2007 תשס"ז 

קיץ 2007 תשס"ז מועד א 

מועד מיוחד (יולי) 2007 תשס"ז 

מועד מיוחד (נובמבר) תשס"ח 2007 

חורף תשס"ח 2008 

מועד מיוחד (מרץ) תשס"ח 2008 

קיץ 2008 תשס"ח מועד א 

קיץ 2008 תשס"ח מועד ב 

מועד מיוחד (יולי) תשס"ח 2008 

מועד מיוחד (דצמבר) תשס"ט 2008 

חורף תשס"ט 2009 

מועד חורף מיוחד (מרץ) תשס"ט 2009 

מועד מיוחד (מרץ) תשס"ט 2009 

קיץ תשס"ט 2009, מועד א 

מועד מיוחד (יולי) תשס"ט 2009 

קיץ תשס"ט 2009, מועד ב 

מועד מיוחד (נובמבר) תשס"ט 2009 

חורף תש"ע 2010 

מועד מיוחד (מרץ) תש"ע 2010 

קיץ תש"ע 2010 , מועד א 

קיץ תש"ע 2010 , מועד ב 

קיץ תש"ע 2010, שאלון גנוז 

מועד מיוחד (יולי) תש"ע 2010 

מועד מיוחד (נובמבר) תש"ע 2010 

חורף תשע"א 2011 

מועד מיוחד (מרץ) תשע"א 2011 

קיץ תשע"א 2011, מועד א 

קיץ תשע"א 2011, מועד ב 

מועד מיוחד (יולי) תשע"א 2011 

מועד מיוחד (נובמבר) תשע"א 2011  


חורף תשע"ב 2012 

מועד מיוחד (מרץ) 2012 תשע"ב 

קיץ תשע"ב 2012, מועד א 

קיץ תשע"ב 2012, מועד ב 

מועד מיוחד (יולי) 2012 תשע"ב

חורף תשע"ג 2013  

 קיץ 2013 תשע"ג מועד א -   השאלון  -    התשובות בלבד   - פתררונות מלאים של משרד החינוך

 קיץ 2013 תשע"ג מועד ב -    פתררונות מלאים של משרד החינוך

 חורף  2014 תשע"ד  -    פתררונות מלאים של משרד החינוך

 

 

 

 

 


   בגרות        מתמטיקה        שאלונים        פתרונות        תשובות        פתרון מלא        5 יחידות        מועד        שאלון        005    
תגובות