Skip Navigation Links
דף הבית
יואל גבע
בני גורן
גבי יקואל
אתי עוזרי ויצחק שלו
אדית כהן ומריאן רוזנפלד
בגרויות במתמטיקה
מאגר 3 יחידות
צור קשר
שתף ב:
חדשות קיבינימטיקה

 אנחנו פה כבר 10 שנים ונערכים לקראת עשור נוסף.
אנחנו פה!גם אם יעבירו את שם לפה,אנחנו פה .

 

 ליחצו כאן לפרטים והסבר בנושא ההרשמה

אזרחות- בגרויות וסכומים

 לפניכם פתרונות בחינות הבגרות באזרחות.תוכלו להוריד סיכום של כל החומר הנדרש לבגרות באזרחות 

 סיכום כל החומר ע"פ מיקוד קיץ 2014 תשע"ד  של סיגל וייס

 

הסרטונים

שיעורים מצולמים בשפה העברית

(בהתאם למיקוד קיץ 2013) 

מס"ד

נושא השיעור

תקציר השיעור

1

הכרזת העצמאות חלק א'

בשיעור זה נכיר את מבנה מגילת העצמאות ונלמד אודות חשיבותה ונעמיק בחלקה הראשון - ההצדקות להקמת המדינה

2

הכרזת העצמאות חלק ב'

בשיעור זה נעמיק בתוכן המגילה ונבין כיצד היא משקפת את עקרונות המשטר בישראל

3

לאומיות ומדינות לאום

בשיעור זה נבין את רעיון הלאומיות ונכיר את מדינות לאום על סוגיהן השונים.

4

ההצדקות לקיומה של מדינת הלאום

בשיעור זה נעמיק בסוגיית מדינות הלאום ונכיר הצדקות שונות לקיומה של מדינת הלאום בעת הנוכחית.

5

המיעוטים בישראל

בשיעור זה נסקור את מעמדם של המיעוטים הלאומיים המרכזיים בישראל.

6

מדינת הרווחה

בשיעור זה נכיר את המושג "מדינת הרווחה", ונבין כיצד הוא מתקשר לזכויות חברתיות.

7

זכויות אדם ואזרח, חלק א' - הזכויות הטבעיות והזכות לכבוד

בשיעור זה נכיר את הזכויות הטבעיות, ונתעמק בזכות לכבוד ובשתי הזכויות הנגזרות ממנה: פרטיות ושם טוב.

8

זכויות אדם ואזרח, חלק ב' – הזכות לשוויון

בשיעור זה נעסוק בהבחנה בין הזכות לשוויון לבין עקרון השוויון וכן נלמד על הבחנה, העדפה מתקנת ואפליה.

9

עקרונות הדמוקרטיה – פלורליזם וסובלנות

בשיעור זה נסקור את עקרונות הדמוקרטיה ההכרחיים וכן נתמקד בהבנת שני עקרונות: הפלורליזם והסובלנות.

10

שיטות ממשל

בשיעור זה נכיר מאפייני שיטות הממשל הפרלמנטרית והנשיאותית הנהוגות במדינות דמוקרטיות, ונשווה ביניהן.

11

שיטות בחירות

בשיעור זה נתוודע לשיטות שונות בהן ניתן לקיים בחירות דמוקרטיות, ונכיר יתרונות וחסרונות לכל שיטה.

12

חוק השבות

בשיעור זה נלמד אודות חוק השבות, נבין על מי הוא חל ונציג התייחסויות שונות אליו.

13

הרשות השופטת – חלק א'

בשיעור זה נלמד אודות עקרון אי-התלות של הרשות השופטת.

14

הרשות השופטת – חלק ב'

בשיעור זה נלמד אודות בית המשפט הגבוה לצדק (בג"צ) וסמכויותיו וסדר הדיון בו.

15

השסע הדתי

בשיעור זה נכיר את הקבוצות הדתיות השונות בחברה היהודית, את המחלוקות ביניהן ודרכי ההתמודדות איתן.

  

פתרון הבחינה באזרחות - מועד קיץ 2014

 

להלן הצעות לפתרון בחינות הבגרות באזרחות שנערכו ביום שני ה-12.5.2014: 

 

 

 

 

 

להלן הצעות לפתרון בחינות הבגרות באזרחות שנערכו ביום שני ה-20.01.2014

פתרון הבחינה באזרחות - מועד חורף 2014

 

 

 

פתרון הבחינה באזרחות - מועד קיץ 2013

 

להלן הצעות לפתרון בחינות הבגרות באזרחות מועד קיץ 2013 שנערכו בתאריך ה-4.7.2013:

שאלון

פתרון

שאלון הבחינה - 2 יח"ל - נבחני משנה - 034204  פתרון הבחינה - 2 יח"ל - נבחני משנה - 034204  
שאלון הבחינה - 2 יח"ל - תיכונים - 034114 פתרון הבחינה - 2 יח"ל - תיכונים - 034114  

 

 

 

 

פתרון הבחינה באזרחות - מועד חורף 2013

להלן הצעות לפתרון בחינות הבגרות באזרחות מועד חורף 2013 שנערכו בתאריך ה-21.01.2013:

שאלון

פתרון

פתרון הבחינה - 2 יח"ל - תיכונים - 034114
שאלון הבחינה - 2 יח"ל - נבחני משנה ואקסטרניים - 034204 / 175 פתרון הבחינה - 2 יח"ל - נבחני משנה ואקסטרניים - 033204 / 175

 

 

 

 

 

 

פתרון הבחינה באזרחות - מועד קיץ 2012

להלן הצעות לפתרון בחינות הבגרות באזרחות מועד קיץ 2012 שנערכו בתאריך ה-11.06.2012:

 

שאלון

פתרון

שאלון הבחינה - 2 יח"ל - נבחני משנה - 034204 

פתרון הבחינה - 2 יח"ל - נבחני משנה - 033204  

שאלון הבחינה - 2 יח"ל - תיכונים - 034114

פתרון הבחינה - 2 יח"ל - תיכונים - 034114 

 

 

 

 

פתרון הבחינה באזרחות - מועד חורף 2011

להלן הצעות לפתרון בחינות הבגרות באזרחות מועד חורף 2011 שנערכו ביום שני ה-7.2.2011:

 

שאלון

פתרון

יחידה אחת - שאלונים 034103, 141

שאלון הבחינה - 2 יח"ל - 034114

שתי יחידות - שאלון 034114 

 

פתרון הבחינה באזרחות - מועד קיץ 2010

להלן הצעות לפתרון בחינות הבגרות באזרחות מועד קיץ 2010 שנערכו ביום שני ה-01.02.2009:

 

שאלון

פתרון

 

 

יחידה אחת - שאלונים 034103, 141

שאלון הבחינה - 2 יח"ל - 034114

שתי יחידות - שאלון 034114

פתרון הבגרות באזרחות - מועד חורף 2010

להלן הצעות לפתרון בחינות הבגרות באזרחות מועד חורף 2010 שנערכו ביום שני ה-01.02.2009: 

 

שאלון

פתרון

יחידה אחת - שאלונים 034103, 141

שאלון הבחינה - 2 יח"ל - 034114

שתי יחידות - שאלונים 034114

 

פתרון הבגרות באזרחות - מועד קיץ 2009

להלן הצעה לפתרון בחינת הבגרות באזרחות מועד קיץ 2009 שנערכה יום חמישי ה-11.06.2009: 

 

שאלון

פתרון

פתרון הבחינה באזרחות - פתרון שאלונים 043103, 141

 

פתרון הבגרות באזרחות - מועד חורף 2009

להלן הצעה לפתרון בחינת הבגרות באזרחות אשר נערכה בתאריך 12.02.09:

 

שאלון

פתרון

פתרון הבחינה באזרחות - פתרון שאלונים 043103, 141

 

פתרון הבגרות באזרחות - מועד קיץ 2008

להלן הצעה לפתרון בחינת הבגרות באזרחות אשר נערכה בתאריך 11.6.07:

 

שאלון

פתרון

פתרון הבחינה באזרחות - פתרון שאלונים 043103, 141

 

פתרון הבגרות באזרחות - מועד חורף 2008

להלן הצעה לפתרון בחינת הבגרות באזרחות אשר נערכה בתאריך 2.1.08:

 

שאלון

פתרון

פתרון הבחינה באזרחות - פתרון שאלונים 043103, 141

 

פתרון הבחינה באזרחות - מועד קיץ 2007

להלן  

 

שאלון

פתרון

פתרון הבחינה באזרחות - פתרון שאלונים 043103, 141

 

פתרון הבגרות באזרחות - מועד חורף 2007

להלן הצעה לפתרון בחינת הבגרות באזרחות אשר נערכה בתאריך 9.1.07:

 

שאלון

פתרון

 שאלון הבחינה - 034103, 141

פתרון הבחינה באזרחות - פתרון שאלונים 043103, 141

 

 

 

 

פתרון הבגרות באזרחות - מועד קיץ 2006

להלן הצעה לפתרון בחינת הבגרות באזרחות אשר נערכה בתאריך 19.6.06:

 

שאלון

פתרון

 

פתרון הבחינה באזרחות - פתרון שאלונים 043103, 141


פתרון הבגרות באזרחות - מועד חורף 2006

להלן פתרון בחינת הבגרות באזרחות אשר נערכה בתאריך 9.2.06:

 

שאלון

פתרון

 שאלון הבחינה - 034103, 141

פתרון הבחינה באזרחות - פתרון שאלונים 034103,024101,141

פתרון הבגרות באזרחות - מועד קיץ 2005

להלן פתרון בחינת הבגרות אשר נערכה בתאריך 23.6.05:

 

שאלון

פתרון

פתרון הבחינה באזרחות - פתרון שאלונים 034103, 141

 

 

 

פתרון הבגרות באזרחות - מועד חורף 2005

להלן פתרון בחינת הבגרות אשר נערכה בתאריך 17.1.05:

 

שאלון

פתרון

פתרון הבחינה באזרחות (פתרון שאלונים 034103, 141)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   סיכומים        אזרחות        בגרות        מבחן        חומר            
תגובות
אתר מצוין ‏(23.01.2019 22:15)
יאנה ‏(25.12.2013 19:35)