Skip Navigation Links
דף הבית
יואל גבע
בני גורן
גבי יקואל
אתי עוזרי ויצחק שלו
אדית כהן ומריאן רוזנפלד
בגרויות במתמטיקה
מאגר 3 יחידות
צור קשר
שתף ב:
חדשות קיבינימטיקה

 אנחנו פה כבר 10 שנים ונערכים לקראת עשור נוסף.
אנחנו פה!גם אם יעבירו את שם לפה,אנחנו פה .

 

 ליחצו כאן לפרטים והסבר בנושא ההרשמה

פתרונות למבחני מפמ"ר במתמטיקה -כיתה ט'

 

מבחן מפמ"ר בסוף כיתה ט'

 

מבחן מסכם בסוף כיתה ט'

 

תשע"ז-2017

מבחן מפמר רמה מוגברת

מבחן מפמר רמה רגילה

מבחן מפמר רמה מצומצמת

 

תשע"ו-2016

מבחן מפמר רמה מוגברת

מבחן מפמר רמה רגילה

מבחן מפמר רמה מצומצמת

 

 

תשע"ה-2015

מבחן מפמר רמה מוגברת

מבחן מפמר רמה רגילה

מבחן מפמר רמה מצומצמת

 

 תשע"ד-2014

 מבחן מסכם רמה רגילה טור ב_ערבית

 מבחן מסכם רמה רגילה טור א

 מבחן מסכם רמה מצומצמת 1 טור ב

 מבחן מסכם כיתה ט רמה מצומצמת 2_ערבית

 מבחן מסכם רמה רגילה טור ב

 מבחן מסכם רמה מצומצמת 2

 מבחן מסכם רמה מצומצמת 1 טור א_ערבית

 מבחן מסכם רמה רגילה טור א_ערבית

 מבחן מסכם רמה מצומצמת 1 טור ב_ערבית

 מבחן מסכם רמה מצומצמת 1 טור א

 פתרונות למבחן מסכם לכיתה ט', רמה רגילה

 פתרונות למבחן מפמר ט תשעד רמה מצומצמת 1

 פתרונות למבחן מפמר ט תשעד רמה מצומצמת 2

 

 

 

תשע"ג-2013

מבחן מסכם מודל א מצומצמת 1

מבחן מסכם מודל א מצומצמת 2

מבחן מסכם מודל א רמה רגילה

מבחן מסכם מודל ב מצומצמת 1

מבחן מסכם מודל ב מצומצמת 2

מבחן מסכם מודל ב רמה רגילה

מבחן מסכם מודל ג מצומצמת 1

מבחן מסכם מודל ג מצומצמת 2

מבחן מסכם מודל ג רמה רגילה

פתרונות  למבחן מפמר ט תשעג רמה מצומצמת 1

פתרונות למבחן מפמר ט תשעג רמה רגילה

 

 

 

 

 

תשע"ב

מפרט המבחן

דוגמאות למבחן רמות מצומצמות

דוגמאות למבחן רמה רגילה

דוגמאות למבחן רמה רגילה גאומטריה

דוגמאות למבחן רמה רגילה פתרונות

מבחן רמה רגילה טור א

מבחן רמה רגילה טור ב

מבחן רמה מצומצמת 1 טור א

מבחן רמה מצומצמת 1 טור ב

מבחן רמה מצומצמת 2

מבחן מופת טור א

מבחן מופת טור ב

תשובות למבחן רמה רגילה   סרטוני הסבר : עמוד 1,עמוד  2    , עמוד 3 , עמוד 4,עמוד 5, עמוד 6 ,עמוד 7,

 תשובות למבחן רמה מצומצמת 2

תשובות למבחן רמה מצומצמת 1  סרטוני הסבר : עמוד 1

תשע"א   

מפרט המבחן

‏‏מבחן רמה מצומצמת 1 -טור א ‏‏

מבחן רמה מצומצמת 1 -טור ב 

‏‏מבחן רמה מצומצמת 2 ‏‏

מבחן רמה רגילה -טור א ‏‏-תשובות למבחן 

מבחן רמה רגילה -טור ב     תשובות :  שאלה 1, שאלה  2, לשאר התשובות הקליקו כאן

תשובות  למבחן רמה מצומצמת 1 

תשובות למבחן רמה מצומצמת 2 

תשובות  למבחן רמה רגילה    סרטוני הסבר : שאלה 1 ,  שאלה 2 , שאלה 3 ,

‏‏מבחן רמה מצומצמת 1 -טור א -ערבית ‏‏

מבחן רמה מצומצמת 1 -טור ב -ערבית ‏‏

מבחן רמה מצומצמת 2 -ערבית ‏‏

מבחן רמה רגילה -טור א -ערבית ‏‏

מבחן רמה רגילה -טור ב -ערבית 

מבחן מופת בערבית טור א'

מבחן מופת בערבית טור ב'

 

תש"ע 

 

דוגמאות למבחן רמה רגילה ערבית

דוגמאות למבחן רמות מצומצמות ערבית

דוגמאות למבחן רמה רגילה גאומטריה ערבית

מבחן התאמה למופת בערבית טור א'

מבחן התאמה למופת בערבית טור ב'

מבחן רמה רגילה


מבחן רמה רגילה - טור א-(כולל תשובות והסברים )

מבחן רמה רגילה - טור ב  -תשובות למבחן רמה רגילה

 

מבחן רמה רגילה, ערבית

מבחן רמה רגילה, ערבית, טור א

מבחן רמה רגילה, ערבית, טור ב'

 

רמה מצומצמת

תשובות למבחן רמה מצומצמת 1

תשובות  למבחן רמה מצומצמת 1 - טור א

תשובות למבחן רמה מצומצמת 1 - טור ב

מבחן רמה מצומצמת 1 ערבית - טור א

מבחן רמה מצומצמת 1 ערבית - טור ב

תשובות  למבחן רמה מצומצמת 2

תשובות למבחן רמה מצומצמת 2 - טור א

תשובות  למבחן רמה מצומצמת 2 - טור ב

תשובות  למבחן רמה מצומצמת 2, ערבית - טור א

תשובות  למבחן רמה מצומצמת 2, ערבית - טור ב

 

תשס"ט

מפרט המבחן

מבחן רמה רגילה טור א'

מבחן רמה רגילה טור ב'

תשובות למבחן רמה רגילה

מבחן רמה מצומצמת I טור א'

מבחן רמה מצומצמת I טור ב

תשובות  למבחן רמה מצומצמת I

מבחן רמה מצומצמת II טור א' 

מבחן רמה מצומצמת II טור ב'

תשובות  למבחן רמה מצומצמת II

מבחן מצוינות בערבית

מבחן ברמה מצומצמת 1 טור ב' בערבית

מבחן ברמה מצומצמת 2 טור א' בערבית

מבחן ברמה מצומצמת 2 טור ב' בערבית

מבחן ברמה רגילה טור א' בערבית

מבחן ברמה רגילה טור ב' בערבית

תשס"ח

מבחן מפמ"ר רמה רגילה - טור א'

מבחן מפמ"ר רמה רגילה - טור ב'

תשובות  למבחן מפמ"ר רמה רגילה

מבחן מפמ"ר רמה מצומצמת1 - טור א'

מבחן מפמ"ר רמה מצומצמת1 - טור ב'

מבחן מפמ"ר רמה מצומצמת2 - טור א'

מבחן מפמ"ר רמה מצומצמת2 - טור ב'

תשובות  למבחן מפמ"ר - רמה מצומצמת 1 - טור א'

תשובות  למבחן מפמ"ר - רמה מצומצמת 2 - טור ב'

מבחן מפמ"ר רמה מצומצמת1 - טור א - ערבית

מבחן מפמ"ר רמה מצומצמת1 - טור ב - ערבית

מבחן מפמ"ר רמה מצומצמת2 - טור א - ערבית

מבחן מפמ"ר רמה מצומצמת2 - טור ב - ערבית

 

תשס"ז

מפרט המבחן

מבחן רמה רגילה - טור א'

מבחן רמה רגילה טור ב'

תשובות  למבחן רמה רגילה

מבחן רמה מצומצמת1 - טור א'

מבחן רמה מצומצמת1 - טור ב'

תשובות  למבחן רמה מצומצמת1

מבחן רמה מצומצמת2 - טור א'

מבחן רמה מצומצמת2 - טור ב'

תשובות למבחן רמה מצומצמת2

 

תשס"ו

מפרט המבחן

מבחן רמה רגילה

תשובות  למבחן רמה רגילה 

מבחן רמה מצומצמת 1

תשובות  למבחן רמה מצומצמת 1

מבחן רמה מצומצמת 2

תשובות למבחן רמה מצומצמת 2

 

 


   מפמ"ר        כיתה ט        מתמטיקה        שאלונים        תשובות        פתרונות            
תגובות