Skip Navigation Links
דף הבית
יואל גבע
בני גורן
גבי יקואל
אתי עוזרי ויצחק שלו
אדית כהן ומריאן רוזנפלד
בגרויות במתמטיקה
מאגר 3 יחידות
צור קשר
שתף ב:
חדשות קיבינימטיקה

 אנחנו פה כבר 10 שנים ונערכים לקראת עשור נוסף.
אנחנו פה!גם אם יעבירו את שם לפה,אנחנו פה .

 

 ליחצו כאן לפרטים והסבר בנושא ההרשמה

היסטוריה -בגרויות וסיכומים

  

סיכום החומר בהיסטוריה לבגרות ע"פ מיקוד קיץ 2015

סיכומים לכלל החומר, היסטוריה א' קיץ 2015 (תשע"ה)

ציונות

דפוסי הגשמה של תנועות לאומיות באירופה- יוון

התעוררות התנועה הציונית

תוכנית באזל

תרומת הרצל לבניית התנועה הציונית וארגונה וספרו מדינת היהודים

המשא ומתן של הרצל עם המעצמות לקבלת הצרטר

הוויכוח על דמות החברה בישראל

דפוסי פעילות התנועה הציונית בארץ ישראל עד מלחמת העולם הראשונה

הצהרת בלפור

נקודות דמיון ושוני בין התנועה הציונית לתנועות לאומיות של עמים אחרים במאה ה-19

מבחן-1-היסטוריה-לאומיות-ציונות

בית שני

סיכום קצר של פרק בית שני

הצהרת כורש -סיכום קצר

סיכום עזרא ונחמיה

המרכז ביבנה-שאלות ותשובות

דפוסי השלטון הרומאי בארץ ישראל (מלך חסות – הורדוס והנציבים)

שלטון הרומאים בארץ והמרד הגדול

שאלות חזרה לקראת הבגרות בהיסטוריה א

סיכומים לכלל החומר, היסטוריה ב' קיץ 2015 (תשע"ה)

 

 

פתרון הבגרות בהיסטוריה – קיץ  2013

להלן הצעת פתרון לבחינות הבגרות בהיסטוריה א' ובהיסטוריה ב' שנערכו בקיץ 2013:

 

 

 

 

פתרון הבגרות בהיסטוריה - חורף 2013

להלן הצעת פתרון לבחינות הבגרות בהיסטוריה א' ובהיסטוריה ב' שנערכו בפברואר 2013:

שאלון

פתרון

שאלון היסטוריה א - 022115 / 220

פתרון הבחינה בהיסטוריה א', פתרון שאלון 022115 / 220

שאלון היסטוריה ב' - 022116 / 221

פתרון הבחינה בהיסטוריה ב', פתרון שאלון 022116 / 221 

 

 

 

 

 

פתרון הבגרות בהיסטוריה - קיץ 2012

להלן הצעת פתרון לבחינות הבגרות בהיסטוריה א' , היסטוריה ב' והיסטוריה 3 יח"ל שנערכו ביוני 2012 :

 

פתרון הבגרות בהיסטוריה - חורף 2012

להלן הצעת פתרון לבחינות הבגרות בהיסטוריה א' ובהיסטוריה ב' שנערכו בפברואר 2012:

 

פתרון הבגרות בהיסטוריה - קיץ 2011

להלן הצעת פתרון לבחינות הבגרות בהיסטוריה א' ובהיסטוריה ב' שנערכו ביוני 2011 :

 

 

פתרון הבגרות בהיסטוריה - חורף 2011

להלן הצעת פתרון לבחינות הבגרות בהיסטוריה א' ובהיסטוריה ב' שנערכו בינואר 2011:

 

 

פתרון הבגרות בהיסטוריה - קיץ 2010

להלן הצעת פתרון לבחינות הבגרות בהיסטוריה א' ובהיסטוריה ב' שנערכו ביוני-יולי 2010:

שאלון

פתרון

שאלון 022105, 220 (היסטוריה א) - תוכנית ישנה 

פתרון הבחינה בהיסטוריה א', פתרון שאלונים 022105, 220 - תוכנית ישנה

שאלון 022115 (היסטוריה א) - תוכנית חדשה

פתרון הבחינה בהיסטוריה א', פתרון שאלון 022115 - תוכנית חדשה

שאלון 022106, 221 (היסטוריה ב)

פתרון הבחינה בהיסטוריה ב', פתרון שאלונים 022106, 221 

שאלון 022116 (היסטוריה ב' - התכנית החדשה) 

פתרון בחינת הבגרות בהיסטוריה ב' - התכנית החדשה, שאלון 022116

 שאלון 022303, 024 (היסטוריה 3)

פתרון הבחינה בהיסטוריה 3 י"ל (השלמה ל-5), פתרון שאלונים 022303, 024

 

 

 

פתרון הבגרות בהיסטוריה - קיץ 2009

להלן הצעת פתרון לבחינות הבגרות בהיסטוריה א' ובהיסטוריה ב' שנערכו ביוני 2009:

 

 

פתרון בגרות בהסטוריה - חורף 2009

להלן הצעת פתרון לבחינות הבגרות בהיסטוריה א' ובהיסטוריה ב' שנערכו בפברואר 2009:

 

 

 

פתרון בגרות בהיסטוריה - חורף 2008

להלן הצעת פתרון לבחינות הבגרות בהיסטוריה א' ובהיסטוריה ב' שנערכו בינואר 2008:

 

 

 

 

פתרון בגרות בהיסטוריה - קיץ 2006

להלן הצעת פתרון לבחינות הבגרות בהיסטוריה א' ובהיסטוריה ב' שנערכו ביוני 2006:

 

 

 

 

פתרון בגרות בהיסטוריה - קיץ 2005

להלן הצעת פתרון לבחינות הבגרות בהיסטוריה א' ובהיסטוריה ב' שנערכו בקיץ 2005:

 

 

 

 

 

 


   סיכומים        היסטוריה        היסטוריה א        היסטוריה ב        בגרות        מבחן        חומר            
תגובות
ליאור ‏(21.06.2014 14:32)
עובד לב ארי - מנהל האתר‏(26.08.2013 20:45)